Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

KKrajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014 - 2020 został wypracowany przez Grupę ds. strategicznych działającą w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, pod przewodnictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej został przyjęty uchwałą nr 164 Rady Ministrów w dniu 12 sierpnia br. (Monitor Polski 2014 poz. 811 tom 1).

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, wersja przyjęta przez Radę Ministrów 12 sierpnia 2014 r.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia solidarności społecznej (aktualizacja KPRES) został przyjęty uchwałą nr 11 Rady Ministrów w dniu 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

W przygotowanie zmian KPRES od samego początku zaangażowani byli członkowie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w którym poza przedstawicielami administracji rządowej zasiadają również reprezentanci władz samorządowych, związków zawodowych, świata nauki i instytucji finansowych oraz, co kluczowe, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej. KPRES podlegał też szerokim konsultacjom publicznym, dzięki którym możliwe było dopasowanie zawartych w nim rozwiązań do potrzeb i możliwości różnych partnerów, których dotyczy dokument.

Aktualizacja KPRES oznacza nowe szanse na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz większą dostępność lepiej zaplanowanych usług społecznych, które będą świadczone bliżej odbiorców. Ponadto wzmocni się konkurencyjność podmiotów nastawionych na realizowanie celów społecznych.

Aktualizacja KPRES ma na celu wzmocnienie procesów dotyczących zwiększania spójności i solidarności społecznej, a także rozwoju lokalnego i społeczno-gospodarczego, w szczególności w wymiarze wspólnot lokalnych i samorządowych.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, wersja przyjęta przez Radę Ministrów 31 stycznia 2019 r.

Data utworzenia: 2014-01-13 12:22:22 przez: Karolina Legwant ; data modyfikacji: 2019-04-08 13:25:41 przez: Anna Moskwa

Polecamy