Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej

O Komitecie

Komitet jest organem pomocniczym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i stanowi instytucjonalizację dialogu obywatelskiego w dziedzinie ekonomii społecznej, umożliwiając tworzenie rozwiązań w sposób partycypacyjny, w porozumieniu z teoretykami i praktykami, reprezentującymi administrację rządową i samorządową, sektor ekonomii społecznej, środowiska naukowe, partnerów społecznych, instytucje finansowe, przyczyniając się do społecznej legitymizacji wrażanych rozwiązań oraz zapewnienia spójności działań w sferze publicznej w obszarze ekonomii społecznej.

Skład prezydium Komitetu:

dr hab. Bohdan Skrzypczak, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski – Przewodniczący Komitetu

Dariusz Węgierski, Regionalny Spółdzielczy Związek Rewizyjny – Zastępca Przewodniczącego Komitetu

Anna Bulka, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy - Sekretarz Komitetu

Kontakt

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
tel. 22 661 16 20

Fax. 22 661 16 21

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00‐513 Warszawa
e-mail: ekonomiaspoleczna@mrips.gov.pl

Prawne podstawy działania 

Zarządzenie nr 35 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

 

 

Data utworzenia: 2016-10-05 11:22:24 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2021-07-26 11:04:58 przez: Anna Moskwa

Polecamy