Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Prezentujemy zestawienie podmiotów świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie w ramach polskiego systemu prawnego. Jak zauważono, w polskim prawie brakuje jednego systemowego rozwiązania, które regulowałoby kwestię poradnictwa w sposób kompleksowy, a z perspektywy instytucjonalnej, poradnictwo cechuje się dużym rozproszeniem.

W opracowaniu zawarta jest analiza wybranych 16 instytucji, wśród których znalazły się zarówno podmioty publiczne, jak i niepubliczne; wyspecjalizowane i niewyspecjalizowane. Opisane zostały również instytucje, których działalność poradnicza nie wynika wprost z ustawy, ale ma związek z przyjętym przez instytucję regulaminem i praktyką, czy podejmowanymi inicjatywami o charakterze poradniczym. W opracowaniu znalazły się także dane statystyczne, które ukazują skalę poradnictwa świadczonego przez poszczególne podmioty.

Data utworzenia: 2015-04-30 12:19:01

Tagi:

Polecamy