Korekta wyników oceny formalnej ofert w konkursie "Od wykluczenia do aktywizacji edycja 2020"

Szanowni Państwo,

na liście ofert odrzuconych formalnie opublikowanej 7 kwietnia br. nie uwzględniono dwóch ofert, które zostały odrzucone na etapie oceny formalnej. Zgodnie z regulaminem konkursu w przypadku oferty 101.IV UKS Gladiator Przemyśl możliwe jest uzupełnienie braków formalnych w terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy czyli do dnia 22 kwietnia
Ze względu na stan epidemii dokumenty uzupełniające należy przesłać skanem adres poczty elektronicznej: ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl, w tytule wiadomości proszę wpisać "Konkurs Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020. uzupełnienie braków formalnych"
Oryginały dokumentów będą wymagane na etapie zawierania umowy na realizację zadania publicznego. Nieprzesłanie uzupełnienia lub przesłanie po terminie spowoduje odrzucenie oferty.
Prosimy o niezwłoczne uzupełnienie braków formalnych w celu jak najszybszego przekazania oferty do oceny merytorycznej.

KOREKTA LISTY OFERT ODRZUCONYCH FORMALNIE

Data utworzenia: 2020-04-15 15:27:40 przez: Anna Moskwa