Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Koordynacja ekonomii społecznej w regionie. Rekomendacje w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS.

Publikacja pn. Koordynacja ekonomii społecznej w regionie. Rekomendacje w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS powstał w ramach projektu "Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej". Materiał zawiera rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS, co bezpośrednio odnosi się do rekomendacji dla samorządów województw w zakresie sposobu zapewnienia spójności polityki publicznej na poziomie krajowym i regionalnym (w tym w odniesieniu do transpozycji KPRES oraz koordynacji ekonomii społecznej w województwie). Przewodnik został przygotowany na podstawie wniosków i rekomendacji sformułowanych w ramach działań rzeczniczych oraz doświadczeń z doradztwa i współpracy ze wszystkimi 16 Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej prowadzonych w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”. Bez szczególnego zaangażowania przedstawicieli ROPS - spotkań, wymiany doświadczeń i praktyk nie byłoby tego przewodnika.

Głównym celem publikacji jest uspójnienie wiedzy ROPS i IZ RPO na temat sposobu rozumienia funkcji koordynacyjnej i jej realizacji w projektach finansowanych ze środków europejskich w ramach RPO.

>>>POBIERZ<<<

Data utworzenia: 2018-11-29 08:07:54 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2019-01-23 13:27:20 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy