Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Koordynacja

Tytuł projektu:

System Partycypacyjnego Zarządzania Sferą Ekonomii Społecznej

Lider:

- Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Partnerzy:

- Uniwersytet Warszawski,

- ROPS Kraków,

- ROPS Poznań
 

Celem projektu jest stworzenie (trwałego i kompleksowego) partycypacyjnego systemu zarządzania sferą ekonomii społecznej, zapewniającego spójność polityk publicznych w tym obszarze na terenie całego kraju. W ramach projektu powstaną propozycje nowych rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej w obszarze strategiczno-programowym, prawnym, finansowym, edukacyjnym, a także w zakresie monitorowania sektora ekonomii społecznej.

Najważniejsze działania realizowane w ramach projektu:

  • organizacja spotkań Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
  • zapewnienie spójności polityk publicznych na poziomie kraju i regionów poprzez organizację spotkań Grupy ds. koordynacji ES w regionach, spotkań sieciujących ROPS i OWES, spotkań Regionalnych Komitetów Rozwoju ES,
  • przygotowanie corocznych raportów o stanie ekonomii społecznej/realizacji KPRES, - opracowanie propozycji nowych rozwiązań systemowych na poziomie krajowym,
  • przygotowanie rozwiązań prawnych: raportu o potrzebach zmian legislacyjnych, projektu zmian legislacyjnych w aktach prawnych związanych z ekonomią społeczną,
  • przygotowanie rozwiązań finansowych: innowacyjne formy finansowania sektora ekonomii społecznej (np. spółdzielnie pożyczkowe, fundusze poręczeń wzajemnych, social venture capital itp.); raport dotyczący podsumowania realizacji zwrotnych i innowacyjnych form finansowania podmiotów ekonomii społecznej;
  • przygotowanie rozwiązań edukacyjnych, w tym zestawu narzędzi służący upowszechnianiu przedsiębiorczości społecznej wśród dzieci i młodzieży, podręcznika dot. praktycznych aspektów wdrażania przedsiębiorczości społecznej w szkołach
Wartość projektu: 5 165 600,14, w tym wkład Funduszy Europejskich: 4 353 567,79.

PRODUKTY (w najbliższym czasie)Data utworzenia: 2018-03-05 12:04:50 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2018-03-05 12:13:02 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy