Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Kontakt

Departament Ekonomii Społecznej
Telefon do sekretariatu departamentu:           
+ 48 538 117 120

E-mail:

ekonomiaspoleczna@mrips.gov.pl

Redakcja:

Anna Moskwa-Wysokińska

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2018-06-04 10:46:18 przez: Anna Moskwa

Kontakt

Aby przesłać nam wiadomość, skorzystaj z formularza:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO (dla użytkowników korzystających z formularza kontaktowego)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż :

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności lub w związku z wiążącą nas umową. Zatem podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6  ust.1  lit. a  lub  b,  lub e  rozporządzenia RODO.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw otrzymasz bezpośrednio w toku realizacji Twoich spraw.

4. Masz prawo do:

  • uzyskania dostępu do swoich danych,
  • zażądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie których Twoje dane są przetwarzane, będą na to pozwalać.

5. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, zatrudnionym w Ministerstwie.

6. Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

  • osobiście w siedzibie Ministerstwa,
  • elektronicznie na adres:  iodo@mrpips.gov.pl ,
  • listownie na adres:  

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Nowogrodzka 1,3,5

00-513 Warszawa

7. W przypadku gdy uznasz, że Twoje prawa zostały przez nas naruszone możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8. Skrót RODO odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9. Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2018-06-04 10:46:18 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy