Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Konsultacje społeczne dokumentu: Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Decyzją Rady Unii Europejskiej (2010/37/WE) rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską (ERW), a Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zostało Krajowym Organem Koordynującym (KOK) dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce.

W celu wzmocnienia systemowego podejścia do wolontariatu opracowana została Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce, zawierająca wytyczne i rekomendacje, mające być uwzględniane w planowaniu polityk publicznych w następnych dwudziestu latach. Dokument ten został opracowany z uwzględnieniem prawa krajowego  i wspólnotowego, dostępnych wyników badań oraz dokumentów strategicznych, w tym zwłaszcza: Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju na lata 2011-2030, Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju na lata 2011-2020 oraz powstających strategii zintegrowanych: Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategii Sprawne Państwo.

Uwagi i komentarze prosimy przesyłać do dnia 30 września br. Prosimy o nadsyłanie uwag również drogą elektroniczną na adres e-mail: kamil.bobek@mpips.gov.pl., tel. 22 693 48 00.

Dodatkowo w sobotę 17 września 2011 r. w godz. 9.30-11.00 w ramach VI Ogólnopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych odbędzie się panel dyskusyjny nt.  Długofalowej polityki rozwoju wolontariatu w Polsce stanowiący element konsultacji społecznych dokumentu.

Pobierz dokument

Data utworzenia: 2013-07-29 17:20:12

Tagi:

Polecamy