Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Konsultacje publiczne projektu zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo,

 

w związku z prowadzonymi konsultacjami projektu zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, publikujemy wersję elektroniczną przedmiotowego dokumentu, z uprzejmą prośbą o nadsyłanie uwag na załączonym formularzu elektronicznym do dnia 7 listopada br. na adres e-mail: Andrzej.Radniecki@mpips.gov.pl

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 12 sierpnia 2014 r. Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej stanowić ma kontynuację prac Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej (powołanego zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 141 z dnia 15 grudnia 2008 r.). Komitet, jako organ pomocniczy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, powołany będzie w celu zapewnienia spójności działań w sferze publicznej, związanych z obszarem ekonomii społecznej. Zgodnie z postanowieniami KPRES, Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej zakończy swoje prace na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na potrzebę wzmocnienia koordynacji działań związanych z ekonomią społeczną, podejmowanych w poszczególnych sektorach sfery publicznej. Konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku stworzenia w strukturze Rządu silnego ośrodka odpowiedzialnego za zapewnianie koordynacji i spójności działań podejmowanych w obszarze ekonomii społecznej, a także za instytucjonalizację koordynacji działań w zakresie współpracy sektora publicznego i obywatelskiego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Zgodnie z KPRES, w skład Komitetu wchodzą w połowie przedstawiciele resortów oraz urzędów odpowiedzialnych za realizację polityki państwa w kluczowych dla ekonomii społecznej obszarach, reprezentanci samorządów wojewódzkich, oraz w połowie przedstawiciele sektora ekonomii społecznej.

 

 

Załączniki:

Projekt zarządzenia

Formularz zgłaszania uwag

Data utworzenia: 2014-10-27 15:05:49

Tagi:

Polecamy