Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Konsultacje projektu ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. Uwagi można zgłaszać w do 25 sierpnia 2021 r. przez przesłanie uzupełnionej tabeli uwag na adres: Konsultacje.ZS@mrips.gov.pl

W projekcie ustawy zaproponowano m.in. zmiaok, dzięki ny przepisów pozytywnie wpływające na sytuację uczestników centrum integracji społecznej (CIS). Obejmują one m.in.:

  • podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego;
  • uelastycznienie czasu uczestnictwa w CIS;
  • możliwość wydłużenia  okresu uczestnictwa w CIS;
  • zmiany w zakresie dni wolnych i okresu usprawiedliwionej nieobecności ze względu na chorobę;
  • podniesienie limitu premii motywacyjnej.

Ponadto przewidziano również zmiany i ułatwienia w organizacji pracy CIS. Obejmować one będą możliwość prowadzenia zajęć poza siedzibą centrum, umożliwienie tworzenia CIS przez wszystkie typy spółdzielni socjalnych, poszerzenie możliwości finansowego wspierania wyposażenia CIS przez marszałka województwa oraz ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (w ramach programów resortowych). Ponadto zmieniono także kwestie związane z zatrudnieniem wspieranym oraz uregulowano zasady nadzoru wojewody nad działalnością centrów.

Link do RCL https://www.legislacja.gov.pl/projekt/12349402

Załączniki:

Projekt ustawy

Uzasadnienie

OSR

Tabela uwag

Data utworzenia: 2021-07-26 11:44:20 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy