Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Konsultacje projektu Programu współpracy

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2016. poz. 1817), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazuje do konsultacji projekt Programu współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018 – 2020.

Wszelkie uwagi lub propozycje zapisów do Programu prosimy przesyłać na adres: program.wspolpracy@mrpips.gov.pl.
UWAGA:

Termin zgłaszania uwag i propozycji został wydłużony do 7 listopada 2017 r.

PROJEKT PROGRAMU (doc) >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data utworzenia: 2017-10-13 14:02:26 ; data modyfikacji: 2017-11-08 09:27:50 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy