Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Konsultacje Regulaminu konkursu FIO w 2016 r.

Zestawienie uwag z konsultacji Regulaminu Konkursu FIO 2016
 
Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem uwag z konsultacji Regulaminu Konkursu FIO w 2016r.
 
 
  
Data utworzenia: 2015-06-10 14:34:50 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2015-07-13 12:53:26 przez: Marta Szymczyk

Konsultacje Regulaminu konkursu FIO w 2016 r.

Departament Pożytku Publicznego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu „Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r.”

DOC

PDF

Rok 2016 będzie trzecim rokiem realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Departament Pożytku Publicznego, po konsultacji z Komitetem Sterująco-Monitorującym FIO przygotował projekt Regulaminu konkursu na 2016 r.  W trosce o to, aby ostateczny kształt dokumentu możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres fio@mpips.gov.pl, do 24 czerwca 2015 r. na formularzu, który można pobrać poniżej lub o zgłaszanie uwag poprzez portal mamzdanie.org.pl

formularz konsultacyjny

Następnie Departament Pożytku Publicznego sporządzi zestawienie uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO.

W ramach konkursu FIO 2016 planowane jest przeprowadzenie naboru wniosków w dwóch terminach:

  • oferty na realizację zadań mieszczących się w priorytecie 3 i 4 (w tym KDS) będzie można składać we wrześniu 2015 r.,
  • oferty na realizację zadań mieszczących się w priorytecie 2 będzie można składać w grudniu 2015 r.

 

Poniżej wykaz najważniejszych zmian w stosunku do FIO 2015:

1. Zniesienie obowiązku składania oferty w wersji papierowej.
2. Dwa terminy rozpoczęcia realizacji projektów (dla priorytetu 3 i 4 marzec 2016, dla priorytetu 2 maj 2016).
3. Ograniczenie ilości kategorii kosztów do trzech:

I koszty merytoryczne – bez limitu – zakaz przesunięć kosztów na koszty obsługi zadania publicznego
II koszty obsługi zadania publicznego- limit 30% dopuszczalność przesunięć kosztów z dotacji na koszty merytoryczne i na promocję
III Inne koszty (promocja) – limit 5%  dopuszczalność przesunięć na kategorię kosztów merytorycznych.

4. Na etapie realizacji projektu dopuszczalne będzie dowolne przesuwanie wkładu finansowego między pozycjami kosztorysu. Wartość wkładu finansowego nie będzie mogła ulec zmniejszeniu w stosunku do jego łącznej wartości określonej w ofercie.
5. Ograniczenie liczby ofert składanych przez zarząd główny oraz oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej z 5 do 3. W przypadku przeznaczenia do dofinansowania oferty złożonej przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej, warunkiem zawarcia umowy będzie wpisanie do KRS informacji o tym oddziale (dotyczy fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS).
6. Wyodrębnienie Komponentu Działań Strażniczych w priorytecie 3.
7. Modyfikacje w karcie oceny merytorycznej (dodatkowe pytania: dot. trwałości projektu, przejrzystości budżetu).
8. Modyfikacje w ofercie (dodanie do oferty pól dotyczących: wskazania celów szczegółowych P FIO, analizy ryzyka).

 

Data utworzenia: 2015-06-10 14:34:50 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2015-07-13 12:53:26 przez: Marta Szymczyk

Tagi:

Polecamy