Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Konsultacje Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019

Konsultacje projektu resortowego Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019

Departament Pożytku Publicznego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019.

W trosce o to, aby ostateczny kształt dokumentu możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania młodzieży, zapraszamy do zgłaszania uwag oraz propozycji na adres kamil.bobek@mrpips.gov.pl, do 21 kwietnia 2016 r. na formularzu, który można pobrać poniżej lub o zgłaszanie uwag poprzez portal mamzdanie.org.pl oraz konsultacje.gov.pl

Program Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019 stanowi uzupełnienie oferty programowej skierowanej do organizacji działających w sferze pożytku publicznego. Program, w obszarze zadań wykonywanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, wpisywać się będzie w kompleksowe rozwiązania dedykowane różnym grupom wiekowym, w tym wsparcia rodziny na różnych etapach życia oraz stworzenia warunków rozwoju młodzieży.

Istotą Programu jest kształtowanie tożsamości i solidarnych postaw społecznych młodych ludzi oraz wyposażenie młodzieży w kompetencje dla lepszego funkcjonowania w rodzinie, społeczeństwie i na rynku pracy. Program stanowić będzie początek drogi w projektowaniu polityki publicznej umożliwiającej stworzenie przestrzeni dla aktywności młodzieży.

PROGRAM

FORMULARZ

Data utworzenia: 2016-04-15 14:26:52 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy