Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Konsultacje PO Społeczeństwo Obywatelskie 2007-2013

Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie na lata 2007-2013

 

Ministerstwo Polityki Społecznej zakończyło konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie na lata 2007-2013. Konsultacje umożliwiły pozyskanie opinii i uwag na temat projektu Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie na lata 2007-2013 oraz sposobu uwzględnienia zgłaszanych w trakcie debaty postulatów, w celu ustalenia ostatecznego kształtu projektu PO SO.

 

Wynikiem przeprowadzonych konsultacji jest Raport z konsultacji społecznych „Wstępnego Projektu Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie. Dokumentu służącego realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013”.

 

Pobierz plik - Raport końcowy z konsultacji społecznych PO SO:

 

  pobierz plik w formacie .pdf [593 kB]

 

 

 

Podstawa prawna:

Konsultacje były prowadzone na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie trybu i terminów konsultacji, współdziałania i współpracy przy opracowywaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2005 r.).

 

 

Pobierz plik:

 • Projekt Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie 2007-2013
  (w przypadku problemów z otwarciem pliku konieczne jest zapisanie pliku na dysku lokalnym i po wykonaniu tej czynności otwarcie dokumentu w programie Adobe Reader)
  .

 pobierz plik w formacie .zip [1,74 MB] 

Uczestnicy:

Do udziału w konsultacjach zaproszono w szczególności przedstawicieli:

 • administracji rządowej szczebla centralnego i samorządowego;
 • Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 • administracji samorządowej i innych podmiotów skupiających przedstawicieli władz samorządowych;
 • partnerów społecznych i gospodarczych:

- organizacji pozarządowych i ich zinstytucjonalizowanych form (sektor pozarządowy),

- organizacji pracodawców,

- związków zawodowych,

- samorządów zawodowych,

- środowisk eksperckich, środowisk naukowo-badawczych,

- władz kościelnych, których pole zainteresowań obejmuje zagadnienia związane z Narodowym - Planem Rozwoju;

 • podmiotów sektora biznesu zaangażowanych w obszar „społecznej odpowiedzialności biznesu”;
 • podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej;
 • przedstawicieli parlamentarzystów;
 • przedstawicieli Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych.

 

Harmonogram:

W ramach konsultacji odbyło się pięć konferencji:

 

1. Warszawa - 19 paĽdziernika 2005 r.

 

Informacja o przebiegu konferencji w Warszawie

 

2. Wrocław - 26 paĽdziernika 2005 r.

 

Informacja o przebiegu konferencji we Wrocławiu 

 

3. Olsztyn -  8 listopada 2005 r.

 

Informacja o przebiegu konferencji w Olsztynie

 

4. Kraków - 22 listopada 2005 r.

 

Informacja o przebiegu konferencji w Krakowie

 

5. Poznań - 30 listopada 2005 r.

 

Informacja o przebiegu konferencji w Poznaniu

 

 

Opinie i uwagi na temat PO Społeczeństwo Obywatelskie były również przekazywane do Departamentu Pożytku Publicznego drogą korespondencyjną oraz elektroniczną.

 

 

Kontakt:

Izabela Halik – tel.: (022) 661 14 29, e-mail:  izabela.halik@mps.gov.pl

Jacek Jaworski – tel.: (022) 661 14 30, e-mail: jacek.jaworski@mps.gov.pl

 

 

Inne Programy Operacyjne

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

...

Tagi:

Polecamy