Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Jesteś tutaj: Strona główna / Inne / Konkursy
 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Konkursy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło w dniu 11.10.2012 r. otwarty konkurs na realizację zadania publicznego "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r."

Celem konkursu  jest wyłonienie najlepszych  projektów w przedstawionych poniżej obszarach tematycznych współpracy z Polonią i Polakami za granicą odpowiadających założeniom, zasadom i priorytetom „Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.":

A. Edukacja Polonii i Polaków za granicą oraz kształcenie młodzieży polonijnej w Polsce.

B. Mobilizacja do aktywności we wszelkich dziedzinach życia w państwach zamieszkania dla promocji Polski i polskości.

C. Wspieranie środowisk polskich; prawa mniejszości polskich, Polonii i Polaków za granicą.

D. Zaangażowanie Polonii i Polaków za granicą we współpracę gospodarczą państw ich zamieszkania z Polską.

E. Wspieranie powrotów Polaków do Ojczyzny.

Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o środki zawarte są w regulaminie konkursu.

Oferty należy składać do 12 listopada 2012 r. 

Więcej informacji, dokumenty konkursowe i wzór oferty dostępne są pod adresem: 

http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__wspolpraca_z_polonia_i_polakami_za_granica_w_2013_r__


 

 Autor informacji: Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Jest to konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, związany z tematem przewodnim Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Jego głównym założeniem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą seniorzy. Do udziału w konkursie można się zgłaszać do 17 paĽdziernika. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody.

Dlaczego warto?

Konkurs jest związany z tematem przewodnim trwającego Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Bez względu na wiek, osoby starsze mogą odgrywać ważną rolę w społeczeństwie i cieszyć się życiem. Trzeba jednak wskazywać, jak najlepiej wykorzystać ich potencjał.

Europejski Rok 2012 to znakomita okazja do wzmacniania solidarności międzypokoleniowej, do pokazania, jak ogromne znaczenie społeczne mają wiedza i doświadczenie przekazywane dzieciom i młodzieży przez seniorów. To także główny cel konkursu organizowanego przez Przedstawicielstwo KE w Polsce. Chcemy zwrócić uwagę uczniów na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze. Co mogą przekazać starsi młodym, ale także młodzi starszym?

Konkurs ma zachęcić młodzież do podejmowania konkretnych działań z myślą o aktywności osób starszych i budowaniu solidarności międzypokoleniowej. Jak namówić seniorów do włączenia się w życie swojego osiedla, miasteczka, gminy? Jak zainteresować ich tym, w co angażują się dziś młodzi ludzie?

Zasady konkursu

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie - indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych lub trzyosobowych, ze szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły specjalne). Prace mogą mieć formę eseju, wywiadu, reportażu, fotoreportażu lub wideoreportażu. Zadaniem uczestników będzie opisanie przygotowanego i realizowanego przez siebie projektu, którego głównym celem była - lub nadal jest - aktywizacja seniorów, wspólne spędzanie z nimi czasu, wymiana wiedzy i doświadczeń między pokoleniami, itp. Chodzi o pokazanie na konkretnych przykładach, co starsi mają do zaoferowania osobom młodym oraz w jaki sposób młodzież może przekazać swoje pasje i pomysły osobom starszym. Czego pokolenia mogą się nauczyć od siebie nawzajem?

Uczniowie, którzy nie realizowali bądĽ nie realizują takiego projektu, mogą przedstawić swoje pomysły nawiązujące do Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

Nagrody

Autorzy sześciu najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni do Warszawy na uroczysty finał konkursu, połączony z wręczeniem nagród i dyplomów.

Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają cyfrowe aparaty fotograficzne.

Nagrodą za zajęcie pierwszych miejsc w obu kategoriach wiekowych będzie udział w wizycie studyjnej do Brukseli, połączonej ze zwiedzaniem instytucji europejskich - dla autorów prac i ich opiekunów.

Jak to było w poprzednich latach?

W ubiegłym roku nasz konkurs nazwaliśmy "Mój pierwszy krok w wolontariat". Jego celem było wyróżnienie osób, które już zaangażowały się w wolontariat oraz tych, które miały świetne pomysły na zachęcenie znajomych do pomagania innym, jak również promowanie dobrych praktyk i stworzenie swoistego katalogu dobrych rad dla początkujących wolontariuszy.

Mamy nadzieję, że również i w tym roku nie zabraknie emocji i udowodnicie, że młodzi Polacy są aktywnymi uczestnikami życia społecznego, którzy czerpią wiedzę i doświadczenie od starszego pokolenia.

W 2010 r. konkurs „Nie wykluczam!" poświęcony był walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Było wyjątkowo emocjonująco - nagrodziliśmy aż 9 zespołów! Edycja 2009 nosiła nazwę „Przybij piątkę!" i nawiązywała do piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dwudziestej rocznicy przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2008 r. konkurs "Europa Wielu Kultur" był związany z obchodzonym Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Z kolei konkurs inauguracyjny (2007) stawiał pytanie: "Co się zmieniło w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?".

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia do konkursu następują poprzez:

 • wypełnienie do 10 paĽdziernika formularza elektronicznego dostępnego na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 • nadesłanie do 17 paĽdziernika (liczy się data stempla pocztowego) pracy konkursowej zapisanej na płycie CD lub DVD wraz z papierową wersją wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez Opiekuna na adres: Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, z dopiskiem „BˇDŹMY aktywni RAZEM!"

Nadesłane prace oceni jury złożone z przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz instytucji partnerskich.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://ec.europa.eu/polska/news/events/120901_konkurs_er2012_pl.htm


 

Autor informacji: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Szczegóły konkursu znajdą Państwo na stronie www.udasie.org.pl


Krajowy Ośrodek EFS, wspólnie z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, zaprasza do nadsyłania do 1 paĽdziernika 2012 r. kandydatur partnerstw społeczno-prywatnych.

Celem Konkursu jest wyróżnienie partnerstwa społeczno-prywatnego, które przyczynia się do powstania i rozwoju przedsięwzięć społecznych przy wykorzystaniu potencjału społecznej odpowiedzialności biznesu.

Informacje szczegółowe o Konkursie pod adresem:  www.partnerstwo.roEFS.pl .

Konkurs  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Autor informacji: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

W okresie od 1 czerwca do 25 sierpnia 2012 roku Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość i Studio Doozo Pierwsza Spółdzielnia Socjalna w Szczecinie organizują konkurs „Przedsiębiorczość społeczna i ekonomia społeczna w obiektywie i reklamie". Celem konkursu jest promowanie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorczości w ramach wspólnot lokalnych.

 Czytaj więcej>>>


 

Rusza VI edycja konkursu dla animatorów społecznych im. H. Radlińskiej. Pokażmy światu animatorów! Już teraz zgłoś osobę, która zasługuje na wyróżnienie.

 

 

Są w szkołach, klubach, bibliotekach. W metropoliach, miasteczkach, wsiach.                                  

Są niewidoczni, choć są wszędzie. Chodzą w trampkach, szpilkach i kaloszach. Chodzą dużo. Trudno ich złapać.  Zostawiają ślady, po których idą inni...

Animatorzy. Na nasze szczęście - są

Wiemy, że w Waszych środowiskach jest wielu ludzi, którzy ożywiają społeczności, są swojego rodzaju „iskrą społeczną", dzięki której możliwa jest zmiana. Koniecznie zgłoś Animatora, który Twoim zdaniem zasługuje na nasze Wyróżnienie!

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie www.cal.org.pl                 

w zakładce animacja społeczna/Konkurs dla Animatorów Społecznych.

Pomysłodawcą Konkursu jest Centrum Aktywności Lokalnej CAL, a od pięciu lat jego współorganizatorem jest Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas odbyło się 5 edycji Konkursu, a laureatami zostało 39 animatorów z całej Polski. Innym wspólnym działaniem jest organizacja corocznych konferencji, będących okazją do spotkania środowisk zaangażowanych w animację rozwoju lokalnego w Polsce, a także ciągła współpraca edukacyjna związana z animatorami w Regionalnych Ośrodkach EFS.

Patronat medialny nad VI edycją konkursu objął sewis www.ngo.pl.

POBIERZ REGULAMIN >>>


 

"Anody" - Nagrody Muzeum Powstania Warszawskiego dla "Powstańców" czasu pokoju
 

Muzeum Powstania Warszawskiego ustanowiło Nagrodę im. Jana Rodowicza "Anody" - honorowe odznaczenie dla osób wyróżniających się zaangażowaniem w działaniach na rzecz innych oraz postawą stanowić przykład dla młodego pokolenia. Jest to nagroda dla "Powstańców" czasu pokoju - ludzi, którzy nie muszą walczyć z bronią w ręku w obronie podstawowych wartości, lecz mogą je urzeczywistniać w wolnej Polsce.

Zachęcamy do zgłoszenia swoich kandydatów za pomocą formularza dostępnego na stronie www.anoda.1944.pl . Zgłoszenia przyjmowane będą do 3 paĽdziernika 2011 r.

Nagroda im. Jana Rodowicza "Anody" stworzona została zwłaszcza dla osób młodych, ale także dla tych młodych duchem. Czekamy na zgłoszenia ludzi, którzy dzisiaj zauważają potrzeby innych i mają odwagę działać w słusznej sprawie. Wierzymy, że w każdym środowisku, w każdym miejscu Polski żyją osoby, których można nazwać "Powstańcami" czasu pokoju. To właśnie one powinny zostać zgłoszone do tej nagrody - mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Kapituła Konkursu składa się z 13 osób, związanych ze światem kultury i sztuki, jak również przyjaciół, znajomych i rodziny Jana Rodowicza "Anody". Wśród członków Kapituły znaleĽli się m.in. Anna Dymna, Jerzy Owsiak, Siostra Małgorzata Chmielewska, czy Krystyna Zachwatowicz-Wajda.

WIĘCEJ INFORMACJI >>>

 
 

"Mój pierwszy krok w wolontariat" - to tytuł piątej edycji konkursu organizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Tym razem jego tematyka nawiązuje do trwającego Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji znajdziesz TU >>> partnerstwo 

28 czerwca ruszył nabór zgłoszeń w konkursie, którego celem jest wyróżnienie partnerstw społeczno-prywatnych, czyli takich, w których biznes i podmioty społeczne wykorzystują swój potencjał dla efektywniejszej walki z wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie narzędzi rynkowych. Organizatorem konkursu jest Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Biuro Projektowe w Polsce oraz Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (KOEFS).

Partnerstwa społeczno-prywatne to takie, dzięki którym organizacje społeczne prowadzące działalność gospodarczą uzyskują pełną profesjonalizację oraz mają realne szanse stania się samofinansującymi się przedsięwzięciami społecznymi. To też przejaw realnej odpowiedzialności biznesu, która traktuje swoje zasoby, ludzkie i materialne, jako narzędzia, które w rzeczywisty sposób mogą przyczynić się do poprawy sytuacji osób bezrobotnych, bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Promocja takich rozwiązań to jednocześnie promocja najlepszych praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR - corporate social responsibility)

„Czas by przedstawiciele organizacji pozarządowych czy podmiotów ekonomii społecznej przestały traktować biznes jako jedynie Ľródło potencjalnych dotacji finansowych.  Z drugiej strony firmy muszą oduczyć się patrzenia na organizacje społeczne jako partnera jedynie w kwestiach podbudowywania swego wizerunku. Partnerstwa społeczno-prywatne są okazją do wzajemnego poznania się, zrozumienia specyfiki swoich działań i potrzeb" mówi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie partnerstwa społeczno-prywatne, zaangażowane w tworzenie trwałych i stabilnych przedsięwzięć społecznych służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej po jednym przedstawicielu: podmiotu prywatnego (przedsiębiorstwa prywatnego, instytucji otoczenia biznesowej) oraz podmiotu społecznego (przedsiębiorstwa społeczne lub/i organizacji pozarządowej). Dodatkowo, w skład partnerstwa mogą wchodzić także instytucje publiczne, w tym m.in. instytucje rynku pracy, pomocy społecznej, placówki dydaktyczno-edukacyjne.

Przykłady takich partnerstw można znaleĽć na stronie http://www.undp.org.pl/Co-robimy/Ekonomia-spoleczna2/Modelowe-partnerstwa-lokalne-na-rzecz-ekonomii-spolecznej.

„Włączenie się Krajowego Ośrodka EFS w to przedsięwzięcie wynika z naszego przeświadczenia, że konkurs jest cenną inicjatywą na rzecz rozwoju lokalnego oraz wspierania i aktywizacji środowisk lokalnych" -podkreśla Izabela Grabowska, naczelniczka Krajowego Ośrodka EFS w Centrum Projektów Europejskich.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 19 września br. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.partnerstwo.roefs.pl/. Nagrodą w konkursie jest wyjazd dwóch przedstawicieli Laureata Konkursu na wizytę studyjną do jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej zorganizowaną przez Krajowy Ośrodek EFS oraz szkolenie zorganizowane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Dodatkowo Zwycięzca otrzymuje dyplom i statuetkę. Uroczysta Gala wręczenia nagród nastąpi w dniu 24 paĽdziernika, który jest jednocześnie dniem ONZ.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Kostulską, ekspertką ds. współpracy z biznesem, e-mail: konkurspsp@cpe.gov.pl

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Departament Pożytku Publicznego, jako komórka organizacyjna odpowiedzialna za obchody Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską 2011 w Polsce w ramach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Krajowego Organu Koordynującego dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce, poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko ds. Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.

Ogłoszenie >>>


Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego zdecydował, iż termin nadsyłania prac w konkursie na gadżet Europejskiego Funduszu Społecznego zostaje przedłużony do 15 paĽdziernika 2010r.

Konkurs jest skierowany do podmiotów ekonomii społecznej. Mogą w nim wziąć udział takie podmioty jak: organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej.

 

Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie konkursu http://roefs.pl/konkursgadzet/index.html

 

Nagrody w konkursie:

 

I miejsce - 6 tys. zł brutto

II miejsce - 4 tys. zł brutto

III miejsce - 2 tys. zł brutto

 

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania prac.


 

W Międzynarodowym Roku Różnorodności Biologicznej Ministerstwo Środowiska zaprasza: parki narodowe, parki krajobrazowe, szkoły leśne i organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na przeprowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej różnorodności biologicznej pt.: Nietypowa lekcja różnorodności biologicznej.

Różnorodność biologiczna - opowiedz i pokaż, czym jest

Różnorodność słuchaczy - sam wskaż grupę odbiorców akcji

Różnorodność nagród - sam wybierz nagrodę, która najbardziej przyda się w dalszej pracy edukacyjnej: ekran przenośny, rower, a może zestaw ekologiczny do badania wody?

Różnorodność formy - sprawozdanie, reportaż, prezentacja multimedialna, film.

Opisy przeprowadzonych akcji edukacyjnych należy przesyłać do dnia 15 sierpnia 2010 r.na adres:

Departament Edukacji Ekologicznej
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. 22 57 92 464

Biorąc udział w konkursie, masz wpływ na ochronę różnorodności biologicznej i promujesz swoją instytucję!

Opis zwycięskiej pracy zostanie opublikowany w prasie ogólnopolskiej.

Więcej informacji http://www.mos.gov.pl/kategoria/3066_konkursy/


W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanych w trybie ww. ustawy w latach 2010 i 2011.

Na obecnym etapie Ministerstwo Edukacji Narodowej tworzy bazę członków komisji konkursowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są zainteresowane udziałem w komisjach konkursowych w latach 2010 i 2011.

KRYTERIA OGÓLNE

W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie[1];
 • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;
 • korzystają z pełni praw publicznych.

BAZA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi bazę członków komisji konkursowych.  W bazie członków komisji mogą znaleĽć się osoby, które:

 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 • mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów;
 • do 30 listopada roku poprzedzającego zostały zgłoszone przez Zarząd przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej/ich reprezentowania w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zgłoszenia do bazy członków komisji konkursowych (załącznik nr 1) podpisane przez zainteresowaną osobę oraz Zarząd organizacji zgłaszających należy przesłać do Departamentu Komunikacji Społecznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w terminie do 30 listopada każdego roku. Zgłoszenia są ważne 2 lata kalendarzowe.

UDZIAŁ W KOMISJI KONKURSOWEJ

W skład konkretnej komisji konkursowej mogą wchodzić zarejestrowani eksperci, którzy 1) w okresie trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy oraz 2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Departament Komunikacji Społecznej Ministerstwa Edukacji Narodowej wyłoni spośród zarejestrowanych w bazie ekspertów kandydatów na członków konkretnej komisji konkursowej w oparciu o następujące kryteria:

 • wybraną przez kandydatów tematykę zadeklarowaną w formularzu zgłoszenia;
 • unikanie potencjalnego konfliktu interesów;
 • liczbę poparć, jaką kandydat otrzymał od organizacji/podmiotów przy zgłaszaniu do bazy danych.

Kandydaci otrzymają listę organizacji/podmiotów, które złożyły wnioski w konkursie, w celu wypełnienia przez nich deklaracji udziału w komisji (Załącznik nr 2) zawierającej deklarację w sprawie unikania konfliktu interesów. Członków Komisji powołuje członek Kierownictwa MEN odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Ministerstwo będzie na bieżąco informować osoby znajdujące się w bazie o zapotrzebowaniu na członków komisji konkursowych za pośrednictwem strony internetowej resortu oraz poczty elektronicznej.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania komisji konkursowej są następujące:

 • ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
 • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
 • rekomendowanie zaopiniowanych ofert dyrektorowi departamentu zlecającego zadanie oraz członkowi Kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiedzialnemu za zlecanie zadań. 

Szczegółowe informacje:

http://www.men.gov.pl,


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs nr DWF_5_4_2_4_2010 pt. „Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarzadowych oraz wsparcie działalnosci nowoutworzonych oraz juz istniejacych centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarzadowych" na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V - Dobre rzadzenie, Działanie 5.4 - Rozwój potencjału tzreciego sektora, Poddziałanie - 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Przedmiotem konkursu sa projekty majace na celu:

 • utworzenie nowych (regionalnych lub/i lokalnych) centrów informacji i wspomagania organizacji pozarzadowych, na obszarach, na których one nie funkcjonuja,
 • wsparcie działalnosci juz istniejacych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarzadowych, w zakresie swiadczenych usług pod kątem deficytów wskazanych w działalnosci tych podmiotów.


Wnioski o dofinansowywanie realizacji projektu należy złożyć osobiście, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15 od dnia 31 marca 2010 r. do dnia 7 maja 2010 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs. Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioskodawcami mogą być:
 

 • podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z póĽn. zm) od co najmniej 24 m-cy zarejestrowane oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego, 
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z póĽn. zm), od co najmniej 24 m-cy zarejestrowane oraz prowadzące działalność pożytku publicznego.


Dokumentacja konkursowa dostępna w dziale Dokumenty / Dokumentacja konkursowa / Poddziałanie 5.4.2 ... przejdĽ do działu

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 27 000 000 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, pod numerami telefonów:
 

022 461 63 70
022 461 63 76

Szczegółowe informacje:

http://www.kapitalludzki.gov.pl


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło III edycję konkursu dotacji „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności". Konkurs skierowany jest do środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych, które resort rozwoju chce w ten sposób zaangażować we wspieranie procesu wdrażania Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Wnioski można składać do 27 kwietnia 2010 r.

Szczegółowe informacje:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/DzialaniaPromocyjne/aktualnosci/Strony/III_edycja_konkursu_dotacji_FE_na_poziomie_NSS_260310.aspx,  


 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS informuje, że ogłoszony został nabór wniosków w ramach programu 2009 Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Przedmiotowy nabór dotyczy działań:

 • Działania skierowane do obywateli państw trzecich, społeczeństwa przyjmującego oraz działania na rzecz budowania dialogu międzykulturowego
 • Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców w Polsce
 • Działania na rzecz budowy systemu instytucjonalnego w Polsce

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie:

http://www.wwpwp.gov.pl/index.php?params[section_id]=29¶ms[category_id]=180


Konkurs na „Kampanię Społeczną Roku 2008" został rozstrzygnięty. Eksperci Instytutu Marketingu Społecznego, stanowiący Jury Konkursu, podjęli następujące decyzje o przyznaniu nagród w tegorocznej - pierwszej - edycji konkursu:


W kategorii Inicjatywy obywatelskie Jury zdecydowało o przyznaniu nagrody ex aequo dla dwóch kampanii:
„Niepełnosprawni intelektualnie mogą cię zarazić... ale tylko pasją" (kampania TBWA dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) - za celną analizę problemu i identyfikację stereotypów związanych z postrzeganiem osób niepełnosprawnych, a w konsekwencji adekwatne strategiczne podejście do poruszanego tematu.

„Krewniacy" (kampania Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi) - za różnorodność i długofalowość działań, za szerokie spektrum metod komunikacji i sposobów dotarcia do odbiorców oraz za skuteczną budowę marki kampanii.

Oprócz tytułu "Kampanii Społecznej Roku 2008" organizacje będące inicjatorem zwycięskich kampanii otrzymały nagrody pieniężne.


W kategorii "Kampanie firm" Jury przyznało nagrodę kampanii:
„Mam Haka na raka" (kampania Hill and Knowlton Poland dla GlaxoSmithKline oraz Polskiej Unii Onkologii)
- za umiejętne zainspirowanie do działań oddolnych, za długofalową strategię oraz za sposób propagowania przesłania kampanii przy użyciu różnorodnych narzędzi.

W kategorii "Kampanie instytucji publicznych i agend rządowych" Jury zdecydowało o nieprzyznaniu nagrody w tej edycji konkursu. Wyróżnienie otrzymała natomiast kampania Ministerstwa Środowiska „Zmień nawyki na dobre, zmień klimat na lepszy" za całokształt podjętych działań reklamowych i PR. (Kampanię zrealizowały Partner of Promotion oraz Wundermann/Young&Rubicam)

W kategorii "Kampanie instytucji branżowych" Jury zdecydowało o nieprzyznaniu nagrody w tej edycji konkursu.

W rankingu publiczności wygrała kampania "Prowadzę - jestem trzeĽwy" (Kampania firmy Business Consulting we współpracy z Duszpasterstwem TrzeĽwości Archidiecezji Katowickiej).

W skład Jury wchodzili: Paweł Prochenko (Przewodniczący Jury), Przemysław Bogdanowicz, Piotr Czarnowski, Olga Figurska, Blanka Lipińska, Marcin Izdebski, Monika Jasłowska, Dominika Maison, Jolanta Plieth-Cholewińska, Mirella Panek-Owsiańska, Monika Probosz, Norbert Maliszewski, Leszek Stafiej, Ireneusz Stankiewicz, Malina Wieczorek.


Pomysłodawcą Konkursu na Kampanię Społeczną 2008 roku jest Fundacja Komunikacji Społecznej. Konkurs został zorganizowany w ramach portalu kampaniespoleczne.pl i jego celem było wyłonienie najlepszych praktyk marketingu społecznego, które mogłyby następnie stać się inspiracją dla twórców i inicjatorów przyszłych kampanii.

W konkursie brały udział kampanie społeczne zrealizowane w 2008 roku, które następnie oceniane są przez jury stanowiący Instytut Marketingu Społecznego (IMS). Konkurs trwał od 25 czerwca do 25 listopada 2009 roku.

Partnerzy i patroni konkursu:
CSR Info, Proto, Mediarun, Brief, Ngo.pl, mediafun, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
.


http://www.kampaniespoleczne.pl/wydarzenia,1601,rozstrzygnieto_konkurs_na_kampanie_spoleczna_roku_2008


Sieć Centrów Wolontariatu ogłasza kolejną edycję konkursu dla wolontariuszy "Barwy Wolontariatu".

Po raz dziewiąty Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce organizuje konkurs dla wolontariuszy.

Jest on okazją, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, którzy na codzień współpracują z wieloma organizacjami, środowiskami i osobami prywatnymi.
Zgłoszeń dokonywać mogą organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy.

Organizując Konkurs, zależy nam aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, tych którzy pomagają np. w pracach biurowych, jak i tych którzy biorą udział w terapiach dzieci niepełnosprawnych, ochotników, którzy pomagają w organizacji wydarzeń okolicznościowych, konferencji, udzielaja porad prawnych, jak i tych którzy na co dzień odwiedzają pensjonariuszy hospicjów i szpitali.

Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać do dnia 30 listopada 2009 r. na załączonym formularzu do właściwego ze wzgledu na teren działania Centrum Wolontariatu. Wybrani na poziomie lokalnym laureaci spotkają się w etapie ogólnopolskim konkursu.

Na tym etapie Kapituła dokona wyboru dziesięciu nominowanych do wyróżnienia wolontariuszy, spośród których w  czasie  Gali  Wolontariatu, wyłonionych zostanie trzech zwycięzców. Uroczysta Gala kończąca konkurs planowana jest w lutym 2010.

Formularz zgłoszeniowy

Zasady konkursu

http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=12


W dniu 28 paĽdziernika 2009 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłasiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie działań w zakresie przyjmowania uchodĽców i wysiedleńców i ponoszenia związanych z tym konsekwencji.

Ze środków Funduszu na rok 2008 finansowane mogą być projekty w ramach następującego działania:

Rozwinięcie i poprawa oferty integracyjnej oraz poradnictwa zarówno dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodĽcy, jak i osób objętych ochroną międzynarodową

Przewidziana orientacyjna wysokość środków z Europejskiego Funduszu na rzecz UchodĽców - 1 193 272 PLN.

Projekty muszą mieć charakter non-profit, a ich dofinansowanie z Europejskiego Funduszu na rzecz UchodĽców nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych. W przypadku organizacji pozarządowych współfinansowanie zostać zwiększone o 10% pochodzące ze środków budżetu państwa.

Wytyczne dla Wnioskodawców dostępne są w:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Zespół ds. Imigrantów i Integracji Społecznej, Sekcja ds. Imigrantów
tel. +48 22 420 35 73
ul. Żurawia 6/12 (III piętro, pokój nr 315)
Warszawa

e-mail: agnieszka.lukasiewicz@wwpe.gov.pl

oraz na stronie internetowej: www.wwpe.gov.pl

Ostateczny termin składania wniosków: 25.11.2009 r. do godz. 15 00.


Zapraszamy do udziału w internetowym konkursie na najpopularniejszy projekt Programu Rozwój Polski Wschodniej. Na specjalnie przygotowanej stronie internetowej http://www.przymierzsie.pl/  można zapoznać się z opisami wszystkich projektów, ich terminem realizacji i planowanymi rezultatami. Głosować można do 16 paĽdziernika 2009 r. Zwycięski projekt zyska rozgłos w całym kraju.

W konkursie biorą udział projekty realizowane w ramach Programu, które znajdują się na tzw. liście projektów indywidualnych (zwanych inaczej kluczowymi) oraz te, które zostały wyłonione w konkursie do dofinansowania do 27 września 2009 roku. Wszystkie projekty są współfinansowane z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozstrzygnięcie nastąpi 17 paĽdziernika 2009 r., a informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie konkursowej http://www.przymierzsie.pl/

Zwycięski projekt, który uzyska najwięcej głosów, otrzyma bezpłatną promocję medialną w całym kraju, zorganizowaną przez Ministerstwo - zostanie on zaprezentowany w prasie ogólnopolskiej na łamach: Gazety Wyborczej, Newsweeka, Polityki, Wprost, Przekroju, Tele Tygodnia.

Organizatorem plebiscytu pod hasłem PRZYMIERZ SIĘ jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca Programem Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

Konkurs internetowy jest częścią kampanii informacyjno-promocyjnej, której celem jest popularyzacja projektów realizowanych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Kampania potrwa do 31 paĽdziernika 2009 r. Zostanie przeprowadzona w telewizji, radiu, prasie, Internecie i na uczelniach wyższych Polski Wschodniej. Kampania będzie adresowana zarówno do mieszkańców Polski Wschodniej, jak i do ogółu społeczeństwa.

Program Rozwój Polski Wschodniej to ponad 2,27 mld euro dla pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W najbliższych latach powstaną tam nowe drogi, ekologiczny transport publiczny, parki technologiczne, upowszechni się dostęp do szybkiego internetu.

Program ten to również inwestycja w przyszłe pokolenia. Dofinansowanie otrzyma prawie trzydzieści projektów uczelni, kształcących lub prowadzących badania naukowe w obszarze nauk technicznych i matematyczno-przyrodniczych.

Oprócz projektów realizowanych w poszczególnych województwach, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego koordynuje działania obejmujące swoim zasięgiem cały region Polski Wschodniej. Są to: budowa sieci szerokopasmowej i tras rowerowych.

Na stronie kampanii promocyjnej  można pobrać pliki z reklamą telewizyjną, radiową, internetową, prasową oraz plakat, który jest eksponowany na uczelniach.

W konkursie biorą udział projekty realizowane w ramach Programu, które znajdują się na tzw. liście projektów indywidualnych (zwanych inaczej kluczowymi) oraz te, które zostały wyłonione w konkursie do dofinansowania do 27 września 2009 roku. Wszystkie projekty są współfinansowane z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozstrzygnięcie nastąpi., a informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie konkursowej Zwycięski projekt, który uzyska najwięcej głosów, otrzyma bezpłatną promocję medialną w całym kraju, zorganizowaną przez Ministerstwo - zostanie on zaprezentowany w prasie ogólnopolskiej na łamach: Gazety Wyborczej, Newsweeka, Polityki, Wprost, Przekroju, Tele Tygodnia.Organizatorem plebiscytu pod hasłem PRZYMIERZ SIĘ jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca Programem Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Konkurs internetowy jest częścią , której celem jest popularyzacja projektów realizowanych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Kampania potrwa do 31 paĽdziernika 2009 r. Zostanie przeprowadzona w telewizji, radiu, prasie, Internecie i na uczelniach wyższych Polski Wschodniej. Kampania będzie adresowana zarówno do mieszkańców Polski Wschodniej, jak i do ogółu społeczeństwa.to ponad dla pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W najbliższych latach powstaną tam nowe drogi, ekologiczny transport publiczny, parki technologiczne, upowszechni się dostęp do szybkiego internetu. Program ten to również inwestycja w przyszłe pokolenia. Dofinansowanie otrzyma prawie trzydzieści projektów uczelni, kształcących lub prowadzących badania naukowe w obszarze nauk technicznych i matematyczno-przyrodniczych. Oprócz projektów realizowanych w poszczególnych województwach, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego koordynuje działania obejmujące swoim zasięgiem cały region Polski Wschodniej. Są to: budowa sieci szerokopasmowej i tras rowerowych.Na stronie   można pobrać pliki z reklamą telewizyjną, radiową, internetową, prasową oraz plakat, który jest eksponowany na uczelniach.

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/kampaniaprzymierzsie.aspx

 


 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS informuje, że ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków w ramach programu 2008 Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Przedmiotowy nabór dotyczy działań:

-Działania skierowane do obywateli państw trzecich
-Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców w Polsce
-Działania na rzecz budowy systemu instytucjonalnego w Polsce.

UWAGA! Okres kwalifikowalności wydatków wydłużony do 30.06.2010 r.

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie:

http://www.wwpwp.gov.pl/index.php?params[section_id]=29&params[category_id]=180


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wspólnie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej ogłaszają "Konkurs dotacji na promocję wykorzystywania przez Polskę Funduszy Europejskich na 5-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej", adresowany do szerokiego grona organizacji pozarządowych.

CELE KONKURSU

 • informowanie o możliwościach i mechanizmach korzystania z Funduszy Europejskich przyznanych Polsce na lata 2007-2013,
 • przedstawianie korzyści, jakie Polska czerpie z członkostwa w Unii Europejskiej oraz wykorzystywania Funduszy Europejskich, w tym przedstawianie bilansu wykorzystania Funduszy Europejskich wdrażanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz perspektyw, jakie niesie ze sobą wdrażanie Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013,
 • promowanie pozytywnych efektów wykorzystywania Funduszy Europejskich, poprzez pokazywanie dobrych praktyk i zrealizowanych z sukcesem projektów,
 • kształtowanie postaw proeuropejskich wśród młodzieży i studentów, poprzez promowanie działań realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.

UCZESTNICY KONKURSU

O dotację mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póĽn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, w tym:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UDZIELANEGO PRZEZ MRR

Na realizację działań informacyjno-promocyjnych przewidziano dotacje w wysokości:

 • minimalnie - 20 000 PLN,
 • maksymalnie - 50 000 PLN,
 • wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 10 proc. kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektu.

TERMINY, LICZBA PROJEKTÓW

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 11 września 2009 roku (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Ogólnej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej).

Projekty muszą zostać zrealizowane do 1 grudnia 2009 roku.

Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę projektów, przy czym jeden wnioskodawca może otrzymać dotację na realizację tylko jednego projektu.

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/1553CC0E702E0B56C1257616004B90DE?OpenCzy wiesz, że rok 2011 będzie Europejskim Rokiem Wolontariatu (EYV 2011) mającym na celu uczczenie i wyróżnienie wolontariuszy i ich wkładu w społeczeństwo? Czy czujesz ducha wolontariatu? Umiesz wyobrazić sobie jak wygląda wolontariat w Europie? Masz pomysł na slogan zainspirowany wartościami wolontariackimi? Chcesz być tym, kto zaprojektuje oficjalne logo i slogan dla Europejskiego Roku? Jeśli odpowiedĽ brzmi tak, to ten konkurs jest dla Ciebie!

Między 14 sierpnia a 18 września, przyslij nam swoją propozycję logo i/lub sloganu Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Unia Europejska poprosiła nas, abyśmy wspólnie przeprowadzili ten konkurs i przesłali jej 20 wybranych projektów logo i sloganów, spośród których będzie wyłoniony ostateczny zwycięzca, a zwycięskie prace użyte zostaną jako oficjalne logo i slogan Roku! To jest wyjątkowa szansa na stanie się sławnym dzięki Twojej pracy! Zwycięski projekt będzie używany w całej Unii w trakcie trwania EYV 2011. Finaliści konkursu zostaną zaproszeni 16 grudnia 2009 do Brukseli, gdzie zostanie ogłoszony zwycięzca.

http://www.eyv2011.eu/DisplayPage.asp?pid=347&lg=18


Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS informuje, że ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków w ramach programu 2007 Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Przedmiotowy nabór dotyczy działań:

-Działania skierowane do obywateli państw trzecich

-Działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego

-Działania na rzecz budowania dialogu międzykulturowego.

Okres realizacji planowanych projektów nie może przekroczyć 31.12.2009 r.

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie:

http://www.wwpwp.gov.pl/index.php?params[section_id]=29&params[category_id]=180


  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce ogłosiło 8 czerwca 2009 roku III edycję konkursu „Ludzka twarz EFS", skierowanego do przedstawicieli mediów zainteresowanych promowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Głównym celem konkursu jest chęć obalenia powszechnej opinii, iż Fundusze Europejskie to temat marginalny, nierealny i nieciekawy, którego przystępność ograniczana jest przez język przesycony biurokratycznymi kruczkami i nużącą terminologią. Ideą przyświecającą Organizatorom jest chęć pokazania po raz kolejny, iż na temat funduszy strukturalnych można pisać z pominięciem urzędowego języka, w sposób ciekawy i inspirujący.

Patronat nad konkursem ponownie objęły Instytut Spraw Publicznych oraz Stowarzyszenie Polskich Mediów.

Nagrody

W konkursie przewidziano nagrody pieniężne i statuetki dla Dziennikarzy przyjaznych EFS, natomiast Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zamierza ufundować wizyty studyjne dla zwycięzców. Spośród nadesłanych prac niezależne jury wybierze i nagrodzi najlepsze. Pula nagród do wygrania w konkursie wynosi 50 000 zł brutto!

Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, która planowana jest na grudzień 2009 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń         

Prace należy nadsyłać między 8 czerwca 2009 r. a 16 paĽdziernika 2009 r., do godz. 16.15.

Finansowanie

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie http://www.ludzkatwarzefs.pl/  


Kontakt w sprawie konkursu:
Agata Kowalczyk
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3
00-349 Warszawa
tel. 022 461 63 71
faks 022 461 63 80
http://www.kapitalludzki.gov.pl/ 
http://www.ludzkatwarzefs.pl/ 

e-mail: agata.kowalczyk@kapitalludzki.gov.pl

http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Strony/III_edycja_Ludzka_twarz_EFS_240609.aspx

 


 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS informuje, że ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków w ramach programu 2007 Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Przedmiotowy nabór będzie dotyczył wyłącznie działania: "Działania skierowane do obywateli państw trzecich".Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie:

http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=3&params[category_id]=8&params[id]=668


Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację zadań publicznych polegających na opracowaniu opinii dotyczących projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych przedstawianych przez Komisję Europejską.

Uczestnikami Konkursu mogą być organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póĽn. zm.), w tym fundacje (z wyłączeniem fundacji, których jedynym udziałowcem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego), stowarzyszenia oraz izby gospodarcze.

Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję Konkursową w oparciu o następujące kryteria:
1) ocena moŜliwości i przydatności realizacji zadania publicznego;
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania publicznego;
3) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego;
4) charakter obszaru, którego dotyczy zadanie publiczne określone w ofercie.

 • Termin realizacji zadania publicznego będzie kaŜdorazowo określany w treści umowy, lecz nie będzie dłuŜszy niŜ 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni począwszy od dnia następującego po dniu zawarcia umowy.
 • Wkład własny Oferenta stanowi co najmniej 20 proc. wartości kosztu kwalifikowanego.
 • KaŜdy z oferentów moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę w stosunku do określonej propozycji Komisji Europejskiej.
 • Wzór oferty i Regulamin Konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej: www.ukie.gov.pl
 • Prawidłowo wypełnione oferty wraz z wymaganymi załącznikami naleŜy w dwóch egzemplarzach przesłać listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczyć osobiście w okresie od 4 maja 2009 r. do 29 maja 2009 r. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
 • Oferty należy dostarczyć na adres:
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
Departament Polityki Integracyjnej
Al. J. Ch. Szucha 23,
00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs Otwarty - „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych"

 • Lista podmiotów, które otrzymały dotacje, zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej www.ukie.gov.pl

Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.
Urząd KIE zobowiązuje uczestników konkursu do zapoznania się i ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań (np. dotyczących działania wyszukiwarki propozycji KE) prosimy o kontakt telefoniczny (+22 455 54 23, +22 455 55 69) lub mailowy (projekt@mail.ukie.gov.pl)

http://www.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/254069035511A1AFC12575AF0028342C/$file/Ogloszenie_o_konkursie.pdf?Open


Do 29 maja 2009 r. można składać wnioski do II edycji konkursu dotacji „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności". Konkurs skierowany jest do środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych, które w ten sposób chcielibyśmy zaangażować we wspieranie procesu wdrażania Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

UCZESTNICY KONKURSU DOTACJI

O dotacje mogą ubiegać się:

 • uczelnie wyższe oraz ośrodki badawczo rozwojowe, których przedmiotem badań oraz nauczania jest rozwój regionalny bądĽ fundusze strukturalne,
 • pracownicy naukowi, których przedmiotem badań oraz nauczania jest rozwój regionalny bądĽ fundusze strukturalne,
 • organizacje pozarządowe.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UDZIELANEGO PRZEZ MRR

 • badania naukowe oraz prezentacja ich wyników - do 120 000 zł
 • konferencje - do 100 000 zł
 • publikacje naukowe - do 50 000 zł

TERMINY

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 29 maja 2009 r.
 
UWAGA: Projekty, realizowane w ramach II konkursu dotacji, muszą zostać zakończone do 30 listopada 2009 r.

LINIE TEMATYCZNE

Główne linie tematyczne konkursu dotacji to:

 • Polityka regionalna,
 • Przyszłość polityki spójności,
 • Spójność terytorialna i rozwój przestrzenny,
 • Ewaluacja Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności.

INFORMACJE

Pytania dotyczące konkursu dotacji prosimy kierować na adres: pytania.konkursdotacji@mrr.gov.pl

Więcej infroamcji:
http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/Strony/II_edycja_konkursu_dotacji_FE_na_poziomie_NSS.aspx

 


 


Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS informuje, że ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków w ramach programu 2007 i 2008 Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie:

http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=29&params[category_id]=180


 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej działając w imieniu Komisji Europejskiej
ogłasza konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych
"Pięć lat członkostwa Polski w UE"


Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, działając w imieniu Komisji Europejskiej ogłasza konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych odnoszący się do następujących priorytetów informacyjnych na 2009 rok uzgodnionych przez Radę, Komisję i Parlament Europejski na podstawie wspólnej deklaracji o partnerskim procesie komunikacji poświęconej Europie oraz innych priorytetów przewidzianych w Programie prac Komisji Europejskiej na 2009 rok:

1. obchody piątej rocznicy członkostwa Polski w UE;
2. obchody dwudziestolecia przemian demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej;
3. wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku;
4. energia i zmiany klimatyczne;
5. przyszłość Europy dla obywateli;
6. Europa w świecie.

Przedmiotem dotacji mogą być projekty skierowane bezpośrednio do społeczności lokalnych oraz wybranych grup społecznych i zawodowych na szczeblu lokalnym, regionalnym, bądĽ krajowym, takie jak:
 • konferencje, debaty publiczne, spotkania otwarte z ekspertami, seminaria, wykłady;
 • publikacje (m.in. broszury, ulotki,), serwisy internetowe;
 • projekty o charakterze promocyjnym, jak np. stoiska i punkty informacyjne organizowane podczas imprez masowych, połączone z konkursami.
Projekty powinny być zrealizowane w jednym z dwóch terminów:
 • od 18 maja do 30 czerwca 2009 r.;
 • od 15 września do 30 listopada 2009 r.
Pula środków finansowych przeznaczonych na dotacje wynosi 110.000,00 Euro.
Wymagany wkład własny oferenta wynosi 30% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu.
Minimalna wysokość dotacji wynosi 5.000,00 Euro, a maksymalna 15.000,00 Euro.

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póĽn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję Konkursową w oparciu o następujące kryteria:
 • zgodność z określonymi wymogami i interesem ogólnym (max 20 pkt.);
 • wymiar europejski i szczególny wpływ na odbiorców (max 20pkt.);
 • efekt mnożnikowy (max 20 pkt.);
 • wkład w rozwój długotrwałej współpracy międzynarodowej, międzyregionalnej i międzysektorowej (max 20 pkt.);
 • zasadność proponowanego budżetu (max 20 pkt.)
Szczegółowe zasady oceny ofert zawarte są w regulaminie konkursu.
Wzór oferty i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz w BIP Urzędu.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) i przesłane w 3 egzemplarzach pocztą na adres:
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Al. J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

lub składane osobiście bądĽ za pośrednictwem poczty kurierskiej w godz. 9.00 - 16.00 na dziennik podawczy UKIE na adres:
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
Al. J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: "Pięć lat członkostwa Polski w UE- konkurs dla organizacji pozarządowych".

Oferty należy składać do 7 kwietnia 2009 r. (w przypadku ofert przesłanych pocztą lub za pośrednictwem poczty kurierskiej decyduje data stempla pocztowego).

W roku 2008 UKIE dofinansował działania objęte tematyką konkursu opisaną w pkt. 4 na kwotę 102.609,19 zł. W latach 2008-2009 UKIE nie dofinansowywał działań objętych tematyką konkursu opisaną w pkt. 1-3 i 5-6.

Lista oferentów, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania dotacji, zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej www.ukie.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w dniu 8 maja 2009 r.

Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.

Urząd KIE zobowiązuje uczestników konkursu do zapoznania się i ścisłego przestrzegania postanowień regulaminu konkursu otwartego - "Pięć lat członkostwa Polski w UE".

Zapytania dotyczące konkursu zgłaszać można drogą elektroniczną na adres: agata_dobrowolska@mail.ukie.gov.pl lub iwona_maksymiuk@mail.ukie.gov.pl
Odpowiedzi na zapytania będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej UKIE pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie: www.ukie.gov.pl/ukie/finansowanie z funduszy ukie/konkursy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (Realizowanie zadań publicznych/ Dotacje UKIE).

Więcej:
http://www.ukie.gov.pl/WWW/ukie.nsf/0/1EB7177B00C2D7E2C12575740030B68F


 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_3_2009 pt. „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej" na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego.

Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu tworzenie i wdrażanie programów z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej. W ramach konkursu finansowane mogą być m.in. takie działania jak:
 

 • tworzenie i upowszechnianie programów majacych na celu ułatwienie obywatelom dostepu do informacji publicznej,
 • badania i ekspertyzy dotyczace doswiadczen polskich oraz zagranicznych organizacji strazniczych w realizacji funkcji społecznego nadzoru,
 • działania promocyjno-informacyjne majace na celu zwiekszenie swiadomosci obywateli na temat ich praw w obszarze kontaktów z administracja publiczna,
 • prowadzenie monitoringu stanowienia lub/i wdrozenia prawa na poziomie centralnym lub/i regionalnym lub/i lokalnym,
 • opracowywanie programów działan naprawczych (wnioski i rekomendacje) na temat funkcjonowania administracji publicznej,
 • analiza procedur przygotowanych i stosowanych przez organy administracji publicznej w kontaktach z obywatelami,
 • upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu społecznego nadzoru obywatelskiego nad funkcjonowaniem administracji publicznej,
 • kampanie społeczne nt. zwiekszenia poziomu partycypacji obywatelskiej w procesach decyzyjnych,
 • zwiekszanie poziomu przejrzystosci zycia publicznego poprzez ułatwienie internetowego dostepu do informacji publicznej,
 • opracowanie i publikacja raportów, badan, analiz dotyczacych wyników monitoringu działan instytucji publicznych,
 • szkolenia i warsztaty na rzecz wzmocnienia mechanizmu partycypacji społecznej w działaniach z zakresu kontroli obywatelskiej i rzecznictwa,
 • działania promocyjno-informacyjne zwiazane z obywatelskim monitoringiem budzetu w gminach.


Wnioski o dofinansowywanie realizacji projektu należy złożyć osobiście, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15 od dnia 16 lutego 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.


Konkurs ma charakter zamknięty. Wnioskodawcami mogą być podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z póĽn. zm.) od co najmniej 24 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego a także osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z póĽn. zm.), od co najmniej 24 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność pożytku publicznego.


Dokumentacja konkursowa do pobrania w dziale: Dokumenty / Dokumentacja konkursowa / Poddziałanie 5.4.2 ... przejdĽ do działu

Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota 15 000 000 zł. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerami telefonów: 022 461 63 76 oraz 022 461 63 70.

http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art71,konkurs-zamkniety-nr-dwf_5-4-2_3_2009.html


  Gorąco zapraszamy do zgłaszania kandydatów w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2009. Poszukujemy osób, które działają na rzecz lokalnego rozwoju i lokalnych społeczności, wykorzystując w tym celu szerokie możliwości, jakie stwarzają Fundusze Europejskie. Chcemy wyróżnić osoby najbardziej zaangażowane. Nagrodzić ich kreatywność, aktywność i ciężką pracę. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 marca 2009 r.

Kto może zostać kandydatem?

Kandydatem do konkursu może być każda osoba, która przyczyniła się do powstania lub realizacji projektu służącego rozwojowi lokalnemu i lokalnej społeczności, pod warunkiem, że projekt ten uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich, a więc otrzymał dotację z jednego z programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 lub Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Kandydatem może być więc pomysłodawca projektu, autor lub współautor wniosku o dofinansowanie, jak również osoba bezpośrednio zaangażowana w realizację projektu.

Jak można zgłosić kandydata?

Zgłoszenie kandydata następuje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, do którego mogą być załączone dodatkowe materiały o kandydacie i jego działaniach np. filmy, zdjęcia, prezentacje, wycinki prasowe.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do 6 marca 2009 r. na adres:


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Informacji, Promocji i Szkoleń
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs EUROLIDER 2009"

Kandydata do Konkursu mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, jak również wszelkie instytucje i organizacje. Do udziału w Konkursie mogą one zgłosić więcej niż jednego kandydata. Warunkiem zgłoszenia jest zgoda kandydata na udział w Konkursie. Trzeba też pamiętać, że kandydaci są zgłaszani w trzech kategoriach:

1. Kategoria pierwsza - Pracownik administracji samorządowej lub instytucji podległej jednostce samorządu terytorialnego
2. Kategoria druga - Pracownik, współpracownik lub wolontariusz organizacji pozarządowej
3. Kategoria trzecia -  Pozostałe osoby z grup innych niż wskazane w kategorii pierwszej lub drugiej, które działają na rzecz lokalnej społeczności i wykorzystują w tym celu szerokie możliwości, jakie stwarzają Fundusze Europejskie.

Jak zostaną wybrani laureaci?

Laureatów konkursu wybierze Kapituła Konkursu. Wybór nastąpi w dwóch etapach. W pierwszym etapie Kapituła wskaże osoby nominowane, a w drugim Laureatów Konkursu  - po jednej osobie w ramach każdej z kategorii. Kapituła może także przyznać wyróżnienia.

Dodatkowo jeden z kandydatów otrzyma wyróżnienie specjalne od Internautów, którzy będą mogli oddawać swoje głosy na osoby nominowane za pośrednictwem ankiety.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie listy Laureatów nastąpi podczas II Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się 7-8 maja 2009 r. w Warszawie. Laureaci Konkursu, oprócz dyplomów otrzymają nagrody w postaci szkoleń z zakresu Funduszy Europejskich.

Cele Konkursu oraz szczegółowe zasady dotyczące m.in. zgłaszania kandydatów i wyboru Laureatów zostały określone w Regulaminie Konkursu  o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2009.  Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres eurolider@mrr.gov.pl.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów!

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Strony/Eurolider2009_02022009.aspx

 


 


Minister Rozwoju Regionalnego ogłasza „Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Europejskim Funduszu Społecznym". Ideą konkursu jest rozbudzenie w środowisku akademickim zainteresowania Funduszami Strukturalnymi, a w szczególności pogłębienie wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym.

Przedmiotem konkursu będą prace magisterskie, których obrona odbyła się w terminie od 1 stycznia 2008 roku do 31 paĽdziernika 2009 roku, ocenione na egzaminie magisterskim przynajmniej na ocenę dobrą. Zainteresowani udziałem w konkursie są poproszeni o przesłanie pracy magisterskiej wraz z jej streszczeniem, formularza zgłoszenia, recenzji promotora pracy oraz zaświadczenia wydanego przez władze uczelni, potwierdzającego uzyskaną z pracy ocenę oraz fakt, że obrona pracy odbyła się w wymaganym regulaminem terminie.

Ocena nadesłanych prac zostanie dokonana przez Komisję Konkursową, składającą się z przedstawicieli Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz instytucji naukowych.

Pracom magisterskim, które uzyskają największą liczbę punktów, Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w trzech stopniach:
I stopień - zagraniczny kurs języka obcego oraz publikacja pracy w formie książkowej
w liczbie 100 egzemplarzy;
II stopień - laptop;
III stopień - aparat fotograficzny.

Uroczyste wręczenie nagród z udziałem Ministra Rozwoju Regionalnego będzie miało miejsce podczas dorocznej konferencji poświęconej Europejskiemu Funduszowi Społecznemu.

Termin nadsyłania zgłoszeń
Prace magisterskie wraz z dodatkowymi materiałami należy przesyłać pocztą lub przesyłką kurierską do 30 listopada 2009 roku na podany poniżej adres Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską o EFS".

Regulamin
Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu, w tym warunków udziału, zamieszczone są w Regulaminie dołączonym do niniejszego ogłoszenia.

Finansowanie
Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt w sprawie konkursu:
Agnieszka Wolska-Trepka
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. 022 501 52 00
faks 022 501 50 31
e-mail: Agnieszka.Wolska-Trepka@mrr.gov.pl
http://www.efs.gov.pl/

Pobierz pliki:

http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Strony/konkursnaprace_magisterska_08122008.aspx

 


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrazania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs otwarty nr DWF_1.3.2_1_2008 na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.2 - Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mezczyzn oraz godzenia zycia zawodowego i rodzinnego poprzez:

Wdrażanie i upowszechnianie rozwiazań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego m.in. poprzez:

- pilotażowa realizacje kompleksowych programów powrotu do pracy po przerwie zwiazanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego,

- tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi (w tym m.in. usług opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych).

Upowszechnianie i promocje alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznienie czasu pracy pracownika (m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna, podział pracy w ramach jednego stanowiska [job sharing]).

Wnioski o dofinansowywanie realizacji projektu należy złożyc osobiscie, przesłać listem poleconym lub poczta kurierska. Wnioski beda przyjmowane od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.15 do 16.15 od dnia 8 grudnia 2008 r. do wyczerpania alokacji w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, Departamentu Wdrazania Europejskiego Funduszu Społecznego pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa.

W przypadku wniosków nadsyłanych poczta lub przesyłka kurierska o przyjeciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Ogłaszajacej Konkurs.
Konkurs ma charakter otwarty. O do nansowanie moga wystepowac wszystkie podmioty, z wyjatkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzacych działalność gospodarczą lub oświatowa na podstawie przepisów odrebnych).

Dokumentacja konkursowa do pobrania w dziale: Dokumenty / Dokumentacja konkursowa / Poddziałanie 1.3.2 ... przejdĽ do działu

Na realizacje projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostepna jest kwota 4 000 000 zł.

Dodatkowe informacje mozna uzyskac w Departamencie Wdrazania Europejskiego Funduszu Społecznego, w Wydziale Promocji EFS i Pomocy Technicznej pod numerem telefonu: 022 461 63 47 oraz 022 461 63 76.

http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art43,konkurs-otwarty-projekty-na-rzecz-promocji-rownych-szans-kobiet-i-mezczyzn-oraz-godzenia-zycia-zawodowego-i-rodzinnego.html


Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego, poraz kolejny organizuje konkurs dla animatorów społecznych im. Heleny Radlińskiej.

Przez animatora społecznego rozumie się osobę, która m.in.:

 • pobudza aktywność osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej,
 • ożywia społeczność lokalną inicjując różnego rodzaju działania,
 • pracuje z wieloma grupami w środowisku lokalnym na rzecz wspólnego dobra.

Ogłoszenie zwycięzcy będzie miało miejsce podczas uroczystej gali 21 stycznia 2009 r. w Warszawie, a osoby wyróżnione w tegorocznej edycji zostaną członkami Kapituły Konkursu w kolejnej edycji.

Konkurs swym patronatem objęła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu dostępny jest na: http://www.roefs.pl/News/exeDefault/?id=4693 

http://www.efs.gov.pl/DzialaniaPromocyjne/aktualnosci/Strony/Konkurs_dla_animatorow_spolecznych.aspx

 


 

PAP

Resort edukacji ogłosił konkurs dla samorządów i organizacji pozarządowych na wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS).


Konkurs ogłoszono w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła". Na wsparcie placówek ma być przeznaczone 8,5 mln zł. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 tys. zł.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadania poprawiające jakość pracy placówek. Chodzi także o zwiększenie liczby miejsc dla uczniów, których sąd skierował do ośrodka wychowawczego.

MEN liczy, że wzbogacone zostaną metody pracy terapeutyczno-korekcyjnej, w szczególności oparte o nowoczesne technologie, dobrze przyjmowane przez młodzież. Resort chce również, aby uelastycznione zostały formy pracy placówek i poprawiły się w nich warunki pracy. Dlatego w ramach konkursu możliwe będzie niezbędne doposażenie placówek MOW i MOS.

Oferty wraz załącznikami przygotowanymi przez resort można składać do 3 listopada 2008 r.

Więcej informacji, ogłoszenie o konkursie, regulamin i załączniki dostępne są na stronie internetowej MEN.

/amk/

http://www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=szablon.depesza&dep=43075&data=&_CheckSum=-827635477


  9 lipca 2008 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do konkursu w ramach Priorytetu V Programu Kapitał Ludzki - Dobre rządzenie, Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego - „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego".

Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu tworzenie i wdrażanie programów z zakresu wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie powiatów, na których ono nie funkcjonuje. W ramach projektów mogą być finansowane m.in.:

 • świadczenie poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego (tworzenie i prowadzenie punktów/ośrodków/biur/centrów poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego) w powiatach na terenie których tego typu poradnictwo nie funkcjonuje;
 • przygotowywanie i wdrożenie programów współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie świadczenia poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego;
 • realizowanie programów poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego skierowanych do obywateli o utrudnionym dostępie do tego typu usług;
 • promowanie i upowszechnianie standardów świadczenia usług w zakresie poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego;
 • działania informacyjne i edukacyjne służące podniesieniu poziomu prowadzonego poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego, (np. szkolenia dla doradców);
 • działania informacyjne i promocyjne służące upowszechnianiu informacji o świadczonych bezpłatnych poradach prawnych lub/i obywatelskich, w tym także publikacje w zakresie poradnictwa prawnego i/lub obywatelskiego;
 • badania i ekspertyzy służące ocenie dostępu i jakości świadczonych usług z zakresu poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego;
 • działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego skierowane do studentów nauk prawnych i humanistycznych oraz do prawników i innych środowisk zawodowych, z których mogą rekrutować się doradcy;
 • stworzenie i wdrożenie systemu ewidencjonowania prowadzonych spraw w zakresie poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego.

Wnioski o dofinansowywanie realizacji projektu należy złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS lub przesłać listem poleconym/pocztą kurierską na adres: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa - w terminie od 9 lipca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. w godz. 8.15-16.15.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.

Konkurs ma charakter zamknięty. Wnioskodawcami mogą być posiadające osobowość prawną: organizacje pozarządowe  w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Nr 96, poz. 873 z póĽn. zm.) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej http://www.dwfefs.gov.pl/ 

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota: 30 000 000  zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS w Wydziale Promocji EFS i Pomocy Technicznej pod numerami telefonów: 022 461 63 61 oraz 022 461 63 76.

http://www.dwfefs.gov.pl/Konkurs_5_4_2_poradnictwo.htm


Konkurs „Powrót osób bezdomnych do społeczności"  Edycja 2008 Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza w ramach realizacji zadań TORU Nr 2 „Centralny" programu resortowego „Powrót osób bezdomnych do społeczności", konkurs dla podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z póĽn. zm.), na oferty - projekty działań wobec osób bezdomnych.   Oferty należy nadsyłać do 30 czerwca 2008 r (decyduje data stempla pocztowego), w jednym egzemplarzu na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pomocy i Integracji Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dopiskiem(!):  Konkurs „Powrót osób bezdomnych do społeczności"
z zaznaczeniem wybranego Modułu zadania: Moduł I; Moduł II; Moduł I plus Moduł II   Pytania można zgłaszać telefonicznie, tel.: (022) 661 12 56; (022) 661 12 12 lub mailowo na adres: iwona.rogozinska@mpips.gov.pl andrzej.trzeciecki@mpips.gov.pl.

więcej:
http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=1103


Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873.) z obszarów uznanych przez Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji za priorytetowe:1) Przeciwdziałanie dyskryminacji:

a. Inicjatywy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na:
- płeć
- rasę i pochodzenie etniczne
- orientację seksualną
- wyznanie i religię
- niepełnosprawność
jako kontynuacja celów i założeń Europejskiego Roku Równych szans dla Wszystkich 2007,

b. Inicjatywy zmierzające do aktywizacji zawodowej i podniesienia samooceny grupy wiekowej 50+,

c. „Solidarność pokoleń" - inicjatywy zmierzające do niwelowania barier we wzajemnych relacjach pokoleniowych.

2) Przeciwdziałanie przemocy:

a. Szkolenia różnych grup zawodowych na temat przeciwdziałania przemocy domowej i przemocy wobec kobiet w nawiązaniu do Kampanii Rady Europy „Stop przemocy wobec kobiet" (m.in. policjanci, nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni),

b. Szkolenia dla prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych w ramach tematu „Dzieci jako świadkowie i osoby doznające przemocy a polski system prawny".

Dotacje nie będą udzielane na zakup środków trwałych oraz pokrycie kosztów administracyjnych organizacji. Wkład własny nie jest wymagany.

Termin składania wniosków 21 maja 2008 r. (liczy się data stempla pocztowego), rozstrzygnięcie konkursu - 23 czerwca 2008 r. Termin realizacji projektów - najpóĽniej do 31 paĽdziernika 2008 r.

Przy ocenie projektu będą brane pod uwagę następujące dodatkowe kryteria:
· innowacyjność i atrakcyjność form realizacji projektu,
· możliwie szeroki zasięg oddziaływania społecznego,
· liczba uczestników-odbiorców projektu,
· możliwość kontynuacji realizacji celów zawartych w projektach,
· stopień zaangażowania i wykorzystania potencjału własnego organizacji.

Przewidywana maksymalna wysokość dotacji dla organizacji - do 40 000 złotych, dla kilku organizacji realizujących wspólny projekt (np. koalicja organizacji) - do 60 000 złotych. Suma środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w wyniku konkursu - 945 000 zł. Jednej organizacji może być przyznana tylko 1 dotacja.

Zgłoszenia do konkursu pod rygorem odrzucenia muszą zawierać:
a) wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku,
b) harmonogram działań,
c) kosztorys projektu,
d) statut organizacji,
e) aktualny wypis z KRS (ważny 3 miesiące),
f) sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok,
g) sprawozdanie finansowe za ostatni rok wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat,
h) dla organizacji nowo powstałych, nie mających sprawozdań, opis działań merytorycznych oraz finansowych.

W przypadku projektów składanych przez więcej niż jedną organizację, każda z nich ma obowiązek dostarczyć wszystkie dokumenty wskazane w lit. d-g (h).
Wszystkie materiały i działania realizowane w ramach projektów powinny zawierać lub przekazywać informację "Projekt finansowany/współfinansowany ze środków Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej" pod rygorem nie rozliczenia dotacji.

Zgłoszenia należy złożyć/przesłać na wskazany adres:
Departament ds. Kobiet, Rodziny
i Przeciwdziałania Dyskryminacji
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa

z dopiskiem - Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych

Zgłoszenia niekompletne lub takie, które wpłynęły po terminie (liczy się data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane! Ewentualne pytania dotyczące kwestii formalnych i merytorycznych prosimy kierować na adres artur.chludzinski@mpips.gov.pl oraz krystyna.kulka@mpips.gov.pl, tel. (22) 693 47 39 lub 693 46 22.

Regulamin konkursu oraz formularz do pobrania znajdują się w plikach pod tą wiadomością. Ogłoszenie wraz z pozostałymi dokumentami do pobrania znajdują się również na stronie Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, http://www.kobieta.gov.pl/ oraz portalu organizacji pozarządowych http://www.ngo.gov.pl/.

www.mpips.gov.pl


Rusza serwis internetowy www.polskapieknieje.pascal.pl popularyzujący pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu „Polska pięknieje - 7 cudów unijnych funduszy". Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów zrealizowanych przy współfinansowaniu funduszy unijnych, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Polski. Konkurs został zainicjowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a zrealizowany przy współpracy Wydawnictwa Pascal oraz firmy Smartlink. Serwis internetowy wzbogacony został o porady jak zdobywać fundusze unijne na turystykę.

Do udziału w pierwszej edycji konkursu zaproszeni zostali beneficjenci funduszy unijnych, którzy w latach 2004-2006 uzyskali dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności. Wśród 90 nadesłanych projektów, Kapituła Konkursu, nominowała do głównej nagrody 21 projektów. Szczegółowe informacje o nominowanych obiektach znajdują się w serwisie http://www.polskapieknieje.pascal.pl/ 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/konkurs_7_cudow_unijnych_funduszy.htm

www.funduszestrukturalne.gov.pl


12 marca 2008 r. Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do konkursu w ramach Priorytetu V Programu Kapitał Ludzki - Dobre rządzenie, Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego.

Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do:

 • tworzenia lokalnych, regionalnych, branżowych porozumień organizacji pozarządowych, które reprezentowałyby ich interesy i służyły wzajemnej wymianie informacji oraz podejmowaniu wspólnych działań;
 • wzmacniania już istniejących porozumień, forów, sieci organizacji pozarządowych;
 • promowania i upowszechniania standardów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi;
 • diagnozowania stanu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi na poziomie lokalnym lub regionalnym;
 • podnoszenia wiedzy w zakresie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz tworzenia sieci porozumień.

Wnioski o dofinansowywanie realizacji projektu należy złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS lub przesłać listem poleconym/pocztą kurierską na adres:

ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa w terminie od 12 marca 2008 r. do 30 kwietnia 2008 r. w godz. 8.15-16.15.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.

Konkurs ma charakter zamknięty. Wnioskodawcami mogą być posiadające osobowość prawną: organizacje pozarządowe  w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z póĽn. zm.) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota: 20 000 000 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS  w Wydziale Promocji EFS i Pomocy Technicznej pod numerami telefonów: 022 461 63 61 oraz 022 461 63 24.

Zobacz także: Dokumentacja konkursowa

http://www.dwfefs.gov.pl/Ogloszenie_konkursu_5_4_2.htm


Minister Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z przyjętymi na 2008 r. harmonogramami realizacji dwóch programów - „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu" oraz „Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej" - ogłasza konkursy na wybór najbardziej efektywnych projektów samorządów gmin i organizacji pozarządowych:
 • konkurs „Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu gminy w pracach społecznie użytecznych"
 • konkurs „Ośrodki Wsparcia Spółdzielni Socjalnych - przygotowanie spółdzielni socjalnych do EFS 2007-2013 oraz restrukturyzacja usług"

http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1009


MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póĽn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

„Pomoc zagraniczna 2008"

Celem zadania jest realizacja projektów pomocowych zgodnie z „Programem polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2008".

1. Uczestnikami konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póĽn. zm.).

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi
25 000 000 PLN. Jedna organizacja może zgłaszać kilka wniosków projektowych, mogą one dotyczyć jednego lub kilku krajów beneficjentów.

3. Przyjęty projekt należy zrealizować nie póĽniej niż do dnia 2008-12-31.

4. Termin składania ofert konkursowych: 2008-03-05 (decyduje data wpływu wniosku). Oferty konkursowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferty będą oceniane przez Zespół Konkursowy na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które uzyskają dotację w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach serwisu internetowego MSZ w terminie do dnia 2008-04-19.

6. Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta. Przy przygotowaniu ofert prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi dla organizacji pozarządowych oraz Ogólnymi warunkami dotacji udzielanych ze środków MSZ.

7. W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania z zakresu pomocy zagranicznej na łączną kwotę 25 499 514 PLN.

8. Aby wziąć udział w konkursie należy:

Po dokonaniu rejestracji organizacja otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Organizacja może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

 • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ
 • podpisany wydruk formularza wniosku projektowego (ofertę konkursową) w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem na kopercie "Pomoc zagraniczna - 2008" oraz nazwą kraju beneficjenta przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do MSZ, Al. J. Ch. Szucha 23.

Oferty muszą wpłynąć do MSZ do dnia 2008-03-05 do godz. 15:00 (uwaga: decyduje data wpływu).

9. Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres i warunki zadania, sposób przygotowania i wyboru oferty, zasady przyznawania dotacji na jego realizację oraz warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, wytyczne dla organizacji pozarządowych, ogólne warunki dotacji oraz demonstracyjną wersję formularza wniosku projektowego on-line i formularz budżetu zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych http://www.msz.gov.pl/ i http://www.polskapomoc.gov.pl/. Pozostałe dokumenty wymagane do wzięcia udziału w konkursie są dostępne po zarejestrowaniu organizacji jako użytkownika portalu polska pomoc.

UWAGA: Organizacje, które chcą wziąć udział w konkursie proszone są o dokonanie REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowe dokumenty/informacje:

Lista DAC krajów biorców pomocy

Milenijne Cele Rozwoju

Program polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ w roku 2008

UWAGA:

Ostateczny i nieprzekraczalny termin składania wniosków zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej upływa w dniu 5 marca 2008 r. (środa) o godzinie 15.00.

http://www.polskapomoc.gov.pl/Konkurs,POMOC,ZAGRANICZNA,2008,693.html


Cel Konkursu
Promowanie najlepszych przykładów współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Kto może wziąć udział w Konkursie?
Do udziału zapraszamy każdy Urząd Miasta/Gminy lub Starostwo Powiatowe z Województwa Małopolskiego, które posiada uchwalony Program współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowany w 2007 roku.

Przebieg Konkursu
Nadesłane aplikacje przejdą ocenę formalną (pod względem kompletności Wniosku i zgodności z tematyką Konkursu) oraz dwuetapową ocenę merytoryczną.

I etap
Kapituła oceni zasady i sposób opracowania Programu, jego zawartość oraz stopień realizacji. Ważnym kryterium oceny będzie innowacyjność i efektywność Programu.

II etap
przeprowadzenie badań wśród organizacji pozarządowych współpracujących z jednostkami biorącymi udział w Konkursie. Ich wynik zadecyduje o przyznaniu nagród.

Nagrody
Kapituła Konkursu przyzna I, II i III nagrodę. Laureaci otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.

Harmonogram Konkursu
do 31 stycznia 2008 r. - przyjmowanie aplikacji konkursowych (decyduje data stempla pocztowego)
30 marca 2008 r. - zakończenie I etapu Konkursu
31 maja 2008 r. - zakończenie II etapu - badań wśród organizacji
czerwiec 2008 r. - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Regulamin
Ankieta aplikacyjna

Koordynator Konkursu:
Joanna Sutuła
e-mail: joanna.sutula@mistia.org.pl
tel. 012 623 72 44, 633 51 54

http://www.mistia.org.pl/pokaz_strone.php?d=2&g=5&p=102&i=55&s=236


Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ogłasza II nabór ofert na Konkurs Otwarty - „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych"

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na  realizację zadań publicznych polegających na opracowaniu opinii dotyczących projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych przedstawianych przez Komisję Europejską.

Uczestnikami Konkursu mogą być organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póĽn. zm.), w tym fundacje (z wyłączeniem   fundacji, których jedynym udziałowcem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego) i stowarzyszenia.

Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję Konkursową w oparciu o następujące kryteria:

1) ocena możliwości i przydatności realizacji zadania publicznego;
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania publicznego;
3) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego;
4) charakter obszaru, którego dotyczy zadanie publiczne określone w ofercie.

 • Termin realizacji zadania publicznego będzie każdorazowo określany w treści umowy, lecz nie będzie dłuższy niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni począwszy od dnia następującego po dniu zawarcia umowy. .
 • Wkład własny Oferenta stanowi co najmniej 20 proc. wartości kosztu kwalifikowanego.
 • Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w stosunku do określonej propozycji Komisji Europejskiej.
 • Wzór oferty i Regulamin Konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej: http://www.ukie.gov.pl/
 • Prawidłowo wypełnione oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy w czterech egzemplarzach przesłać listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczyć osobiście w okresie od 2 stycznia 2008 r. do 31 stycznia 2008 r. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Oferty należy dostarczyć na adres:

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
Departament Polityki Integracyjnej
Al. J. Ch. Szucha 23,
00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Konkurs Otwarty - „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych"

 • Lista podmiotów, które otrzymały dotacje, zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej http://www.ukie.gov.pl/.

Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.

Urząd KIE zobowiązuje uczestników konkursu do zapoznania się i ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu.

UKIE


"Zapraszamy do udziału w siódmej edycji konkursu Barwy Wolonariatu.
To juz kolejna odsłona konkursu, którego realizację rozpoczęliśmy w Międzynarodowym Roku Wolontariatu 2001. Nosił on wówczas tytuł „Wolontariat - nowe spojrzenie na pracę społeczną". Od tego czasu działalność wolontariuszy bardzo rozwinęła się zarówno w obszarach potocznie utożsamianych z tego typu zachowaniem, tj. pomocy społecznej, ekologii, oświaty czy służby zdrowia, jak i pojawiają się nowe, dotychczas mało dostępne dla wolontariuszy dziedziny - kultura, działalność administracyjna, wolontariat pracowniczy, usługi specjalistyczne np. porady prawne czy tłumaczenia.

Różnorodność obszarów społecznych, w których pracują wolontariusze, pojawiające się nowe role i funkcje, które mogą pełnić sprawiają, że wolontariat w naszym kraju staje się szalenie barwny. Fakt ten zainspirował nas, aby właśnie w ten sposób Barwy wolontariatu zatytułować kierowany do Państwa konkurs.

Ubiegłoroczny konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród organizacji i instytucji korzystających z pomocy wolontariuszy, samych wolontariuszy, a także mediów.
Kapituła konkursu wybrała laureatów, którzy zostali zaprezentowani w czasie uroczystej gali, transmitowanej w Programie 2 TVP.
Honorowy Patronat nad Galą Wolontariatu objął Prezydent RP Lech Kaczyński, a uroczystość wręczenia wyróżnień odbywała się w Pałacu Prezydenckim.

Jesteśmy pewni, że również tegoroczny konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności.
Promocja działań wolontarystycznych służyć powinna utrwalaniu jej znaczenia we współczesnym świecie, przyczynić się do zwiększania społecznych motywacji do działań na rzecz innych, włączania się w proces tworzenia, a tym samym decydowania o otaczającej nas rzeczywistości.

Roztrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Wolontariatu, która odbedzie się w lutym 2008 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy, instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy do wzięcia udziału w konkursie."

Zasady udziału w konkursie

Formularz zgłoszeniowy

 
http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=12

2007.09.05

PRO HUMANUM - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz Stowarzyszenie Polskich Mediów, mają zaszczyt zaprosić

do udziału w konkursie:

„Media   lokalne  w  przeciwdziałaniu  dyskryminacji  rasowej   i  etnicznej"

Konkurs stanowi realizację części zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

I. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie tekstu prasowego, audycji radiowej oraz materiału telewizyjnego, które w najpełniejszej formie oddadzą ideę realizacji zasady równego traktowania bez względu na rasę, pochodzenie narodowe lub etniczne na poziomie lokalnym i regionalnym.

II. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do dziennikarzy prasy lokalnej, lokalnych rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych i portali internetowych.

III. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez nadesłanie własnego materiału   - tzn. tekstu/ audycji/ reportażu w formie pisemnej lub utrwalonego na elektronicznym nośniku informacji (dyskietka, kaseta, płyta CD lub DVD) wraz z potwierdzeniem opublikowania lub wyemitowania tego materiału w prasie lokalnej, na portalu internetowym lub na antenie radiowej lub telewizyjnej (ze wskazaniem tytułu prasowego i numeru wydania lub stacji, programu i daty emisji oraz nazwiska lub pseudonimu autora), z dopiskiem „Konkurs", do siedziby Stowarzyszenia Polskich Mediów.

W przypadku używania pseudonimu należy ponadto dołączyć pisemną deklarację posługiwania się określonym pseudonimem przez autora materiału zaopatrzoną w datę i podpis.

2. Warunkiem przyjęcia materiału do konkursu jest jego wcześniejsze opublikowanie             w prasie lokalnej, na portalu internetowym lub wyemitowanie go na antenie radiowej lub telewizyjnej pod nazwiskiem własnym lub pseudonimem oraz nadesłanie go za pośrednictwem poczty do siedziby do dnia 5 listopada 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie Polskich Mediów ul. Świętokrzyska 30/157
00-116 Warszawa tel +48 22 654 93 66 fax +48 22 652 21 14
wawa@polskiemedia.org

3. Materiały nie spełniające wymogów formalnych określonych w punktach 3.1 i 3.2 lub nadesłane z przekroczeniem terminu wymienionego w punkcie 3.2 Regulaminu konkursu nie będą brały udziału w konkursie.

4. Zgłoszenie materiału na konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu, zobowiązanie się do jego przestrzegania przez Uczestnika oraz zgodę na przeniesienie praw autorskich do nadesłanego na konkurs materiału na PRO HUMANUM - stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także zgodę na utrwalanie i zwielokrotnianie materiału dowolną techniką i przez dowolny czas z wykorzystaniem imienia i nazwiska albo pseudonimu jego autora.

IV. Przebieg konkursu

1. Lista zgłoszonych na konkurs materiałów zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronach internetowych PRO HUMANUM - stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, Stowarzyszenie Polskich Mediów oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

2. Nadesłane na konkurs materiały rozpatrywane będą w czterech niezależnych kategoriach: prasa, radio, telewizja i Internet.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 1 grudnia 2007 r.

4. Zwycięzca/ zwycięzcy konkursu do dnia 5 grudnia 2007 r. zostaną powiadomieni drogą listowną o zwycięstwie w konkursie, przyznanej nagrodzie oraz miejscu i czasie oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu.

5. Informacja o zwycięzcy/ zwycięzcach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu w dniu 10 grudnia 2007 r., na które zostaną zaproszeni Uczestnicy, a także poprzez umieszczenie jej na stronach internetowych PRO HUMANUM - stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, Stowarzyszenie Polskich Mediów oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

V. Nagrody i wyróżnienia

1. Zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w konkursie premiowane jest nagrodą główną w postaci przyznania ich autorom honorariów autorskich, a także oficjalne zaprezentowanie nagrodzonych prac środowisku dziennikarskiemu podczas ceremonii uroczystego wręczenia nagród.

2. Autorom prac, które otrzymały w konkursie nagrodę główną za pierwsze, drugie lub trzecie miejsce zostaną przyznane honoraria autorskie w wysokości odpowiednio:

- za pierwsze miejsce - 1200 zł

- za drugie miejsce - 1000 zł

- za trzecie miejsce 800 zł

3. W przypadku prac zbiorowych nagrody nie ulegają zwielokrotnieniu.

4. Laureaci nagród głównych w terminie do dnia 13 grudnia 2007 r. złożą w siedzibie PRO HUMANUM - stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego odpowiednie oświadczenia umożliwiające przekazanie honorariów autorskich za nagrodzone materiały zgodnie z punktem 5.2 Regulaminu konkursu.

5. Honoraria autorskie zostaną przekazane laureatom konkursu w terminie dwóch tygodni od dnia uroczystego rozstrzygnięcia konkursu, zgodnie z oświadczeniami złożonymi na podstawie punktu 5.4 Regulaminu konkursu.

6. Zastrzega się możliwość odstąpienia przez jury od przyznania nagród głównych.

Pro Humanum - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego http://www.prohumanum.pl/    
Stowarzyszenie Polskich Mediów http://www.polskiemedia.org/ 


Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Komisja Europejska ogłaszają konkurs dla instytucji non-profit, w tym organizacji pozarządowych, na organizację debaty nt. pomocy rozwojowej i Milenijnych Celów Rozwoju. Aplikacje można nadsyłać do 24 sierpnia 2007.

Debata w Polsce odbędzie się w ramach cyklu 12 konferencji organizowanych w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Celem debat będzie budowanie świadomości społecznej nt. unijnej i krajowej pomocy rozwojowej i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju ONZ na ich półmetku między rokiem 2000 a 2015 określonym jako datę ich osiągnięcia. Inicjatywa ta ma także na celu promocję Europejskich Dni Rozwoju. W debatach wezmą udział dziennikarze, parlamentarzyści krajowi i europejscy, przedstawiciele rządów, organizacji pozarządowych.

Wszystkie debaty będą zorganizowane ok. 17 paĽdziernika 2007, który jest obchodzonym na całym świecie międzynarodowym dniem walki z ubóstwem.

Komisja Europejska jest fundatorem inicjatywy. UNDP wdraża projekt poprzez swoje biura z Bratysławy i z Warszawy.

UNDP zaprasza wszystkie organizacje non-profit, które spełniają kryteria określone w konkursie, do składania swoich aplikacji. Realizacja projektu nie wymaga zmobilizowania dodatkowego finansowania.

Dodatkowych informacji udziela Jan Szczyciński, Koordynator ds. Komunikacji w UNDP Polska - jan.szczycinski@undp.org, tel. (22) 576 81 89.

Więcej (szczegółowy opis konkursu, zasad, dokumenty aplikacji): http://europeandcis.undp.org/?menu=p_tenders&tid=175.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/296008.html


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich. Celem konkursu jest informowanie o Funduszach Europejskich w Polsce i promowanie efektów ich wykorzystania. W związku z napływającymi pytaniami, 31 maja br. zmieniony został Regulamin konkursu. Zgodnie ze zmianą wnioskodawcy nie muszą stosować ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze podwykonawcy.

Ponadto, 15 maja br. wprowadzono zapisy uszczegóławiające w Regulaminie Konkursu (Rozdział II pkt 2.3.1) i Formularzu wniosku o przyznanie dotacji (pkt 2.2).

***

UWAGA: Wszystkich Wnioskodawców, ubiegających się o otrzymanie dotacji w ramach konkursu, prosimy o przesyłanie szczegółowych kosztorysów. Mogą one stanowić dodatkowy załącznik do Formularza wniosku o przyznanie dotacji.

Prosimy pamiętać, że od poziomu szczegółowości zależy powodzenie Państwa wniosku.

***

UCZESTNICY KONKURSU
O dotację mogą ubiegać się wszelkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które zapewnią swoim projektom powszechny odbiór i zasięg co najmniej ponadregionalny oraz spełniają inne warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

 • wydawcy tytułów prasowych o zasięgu co najmniej ponadregionalnym,
 • informacyjne portale internetowe, 
 • publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni i radiowi, o zasięgu co najmniej ponadregionalnym,
 • producenci nagrań telewizyjnych, którzy swoim produktom o tematyce europejskiej zapewnią antenową emisję w mediach o zasięgu co najmniej ponadregionalnym,
 • producenci filmowi, którzy swoim produktom zapewnią projekcję w kinach na terenie całego kraju,
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), które swoim projektom zapewnią zasięg co najmniej ponadregionalny.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PRZEZ MRR
Na realizację działań informacyjno-promocyjnych przewidziane są następujące poziomy dofinansowania: 

 • dla projektów z dominującym udziałem telewizji (przynajmniej 60%) minimalnie 50.000 PLN, maksymalnie - 1 500 000  PLN,
 • dla projektów pozostałych minimalnie 20.000 PLN, maksymalnie - 500 000 PLN.

Wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 20% całości budżetu zgłaszanego projektu.

Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dotację w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty, o jaką ubiega się wnioskodawca.

TERMINY, LICZBA PROJEKTÓW
Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do zakończenia roku budżetowego w trybie ciągłym do wyczerpania środków.

Projekty muszą zostać zrealizowane do 30 czerwca 2008 roku.

Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę projektów.

OCENA WNIOSKÓW
Przy wyborze projektów Komisja Konkursowa weĽmie pod uwagę między innymi:

 • zgodność projektu z celami konkursu,
 • treść złożonego wniosku (pomysł na projekt),
 • atrakcyjność formy (np. jej interakcyjność),
 • multimedialność (wykorzystanie więcej niż jednego medium),
 • wysokość wkładu własnego wnioskodawcy,
 • zasięg oddziaływania (obszar emisji, nakład),
 • zaangażowanie partnerów,
 • potencjał wnioskodawcy.

INFORMACJE
Szczegółowe informacje oraz zasady konkursu określone zostały w regulaminie konkursu.

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mrr.gov.pl.

Lista wnioskodawców, którzy otrzymają dofinansowanie będzie ogłaszana sukcesywnie na stronie na stronie internetowej http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ wraz z podaniem wysokości przyznanych dotacji oraz tytułem projektu.

POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ:
Planowane posiedzenia:
Najbliższe posiedzenie Komisji planowane jest na 27 czerwca 2007 r. - Zgodnie z Regulaminem konkursu Rozdz. III pkt 3.5 na posiedzeniu rozpatrywane będą jedynie te wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym przez Komisję Konkursową - Zespół ds. oceny formalnej i budżetowej.

Posiedzenia Komisji, które już się odbyły:
1) Pierwsze posiedzenie - 24 maja 2007 r.
2) Drugie posiedzenie - 18 czerwca 2007 r.

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/konkursinformacjapromocja.htm


Wojewoda Łódzki
na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póĽn. zm.),
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania,
w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
„Razem bezpieczniej", obejmującego obszar - Bezpieczeństwo w szkole.

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póĽn. zm.),w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań„Razem bezpieczniej", obejmującego obszar - Bezpieczeństwo w szkole.

Rodzaj zadania - na terenie wybranych szkół z obszaru miasta Łodzi dokonanie analizy
- na terenie wybranych szkół z obszaru miasta Łodzi dokonanie analizy
zakresu występowania konfliktów i sposobu ich rozwiązywania, przeprowadzenie lekcji
dotyczących konfliktów we wszystkich klasach z wybranych szkół, organizacja treningów
i warsztatów mediacyjnych wśród wybranych nauczycieli, studentów (psychologii lub
pedagogiki) i uczniów, ponowna analiza zakresu występowania konfliktów i sposoby ich
rozwiązywania, podsumowanie zrealizowanego zadania.

- na terenie wybranych szkół z obszaru miasta Łodzi dokonanie analizyzakresu występowania konfliktów i sposobu ich rozwiązywania, przeprowadzenie lekcjidotyczących konfliktów we wszystkich klasach z wybranych szkół, organizacja treningówi warsztatów mediacyjnych wśród wybranych nauczycieli, studentów (psychologii lubpedagogiki) i uczniów, ponowna analiza zakresu występowania konfliktów i sposoby ichrozwiązywania, podsumowanie zrealizowanego zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania - 71.300 zł.

Zasady przyznawania dotacji:
Oferta o przyznanie dotacji powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik
do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia
wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).

Oferta o przyznanie dotacji powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznikdo rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określeniawzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).

Do oferty należy dołączyć:
- aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego,
- aktualną wersję statutu organizacji,
- informację o działalności podmiotu w 2006 r. obejmującą sprawozdanie finansowe
i merytoryczne, wraz z oceną efektywności projektów realizowanych przez organizację,
- rekomendacje dotyczące projektu,
- zaświadczenia o braku zaległości w płatnościach składek na ubezpieczenie społeczne
i zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa,
- pełnomocnictwa do składania oświadczeń i zawierania umów,
- dokument potwierdzający numer posiadanego przez organizację rachunku bankowego.

W przypadku składania kopii dokumentów lub ich odpisów konieczne jest poświadczenie ich
zgodności z oryginałem przez uprawnione organy lub instytucje.

Oferty sporządzone wadliwie, bądĽ niekompletne, co do wymaganych dokumentów, jak
również oferty dotyczące udzielania dotacji na działania wykraczające poza określone
zadania, nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. Ponadto, ze względów formalnych,
nie będą rozpatrywane oferty podmiotów, które w okresach poprzednich wykorzystały środki
finansowe w sposób niezgodny z zapisami umowy.

Terminy i warunki realizacji zadania:
Zadanie należy wykonać do 31 grudnia 2007 r. Realizacja zadania powinna powodować:
- zmniejszenie narastającego problemu przemocy w szkołach,
- stworzenie przeciwwagi dla agresji, wskazywania innych sposobów rozwiązywania
konfliktów i zapobiegania im, dotarcia do ludzi młodych i ich umysłów poprzez
edukację i propozycję pracy wolontariackiej na rzecz innych osób, zapełnianie
wolnego czasu,
- zwiększenie dostępu wychowawców i opiekunów do informacji, dotyczących
nieprawidłowości i zjawisk patologicznych występujących wśród ich podopiecznych,
eliminacja tzw. zmowy milczenia,
- powstawanie w szkołach zespołów młodocianych mediatorów - rówieśników
uczniów, którzy na bieżąco mają dostęp do informacji niedostępnych dla dorosłych.

Zadanie należy wykonać do 31 grudnia 2007 r. Realizacja zadania powinna powodować:- zmniejszenie narastającego problemu przemocy w szkołach,- stworzenie przeciwwagi dla agresji, wskazywania innych sposobów rozwiązywania konfliktów i zapobiegania im, dotarcia do ludzi młodych i ich umysłów poprzezedukację i propozycję pracy wolontariackiej na rzecz innych osób, zapełnianiewolnego czasu,- zwiększenie dostępu wychowawców i opiekunów do informacji, dotyczącychnieprawidłowości i zjawisk patologicznych występujących wśród ich podopiecznych,eliminacja tzw. zmowy milczenia,- powstawanie w szkołach zespołów młodocianych mediatorów - rówieśnikówuczniów, którzy na bieżąco mają dostęp do informacji niedostępnych dla dorosłych.

Osoby te, wyposażone w odpowiednie umiejętności i techniki, będą mogły
zapobiegać różnym wypadkom, nie tylko na terenie szkoły, ale we wszystkich
miejscach, w których gromadzi się młodzież.

Termin składnia ofert - w ciągu 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia. Oferty należy składać
- w ciągu 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia. Oferty należy składać
w sekretariacie Wydziału Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 ŁódĽ (bud. A, pok. 214).

- w ciągu 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia. Oferty należy składaćw sekretariacie Wydziału Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiegow Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 ŁódĽ (bud. A, pok. 214).

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert przez Zespół
powołany Zarządzeniem nr 37/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2007 r.,
w sprawie powołania Zespołu dla potrzeb realizacji zadań wynikających z rządowego
programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej" na
terenie województwa łódzkiego.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem
dotacji w oczekiwanej wysokości. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i
zakresu realizowanego zadania w stosunku do złożonej oferty. Zastrzega się możliwość
odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany
terminu rozpatrzenia i zakończenia postępowania konkursowego.

Kryteria oceny ofert:
- znaczenie zadania dla realizowanych celów,
- doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
- ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
- ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
w relacji do zakresu rzeczowego zadania oraz udziału rzeczowych, kadrowych
i finansowych środków własnych,
- ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim,
z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków,
- doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
 

Informacja o realizacji przez Wojewodę Łódzkiego w latach 2006-2007 zadania
będącego przedmiotem oferty :

Wojewoda Łódzki nie realizował w latach 2006-2007 zadań publicznych w ramach
rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem
bezpieczniej".

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wydziału Zarządzania
Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, bud. A, pok.
210. Osoba odpowiedzialna - p. Izabela Sabiniewicz, tel. 042 664 14 40.

 


 

Polska Fundacja imienia Roberta Schumana ogłasza nabór kandydatów zainteresowanych udziałem w wolontariacie w krajach Europy Wschodniej (Armenia, Azerbejdżan. Gruzja, Rosja, Ukraina). Do obowiązków wolontariusza należeć będzie praca z miejscową młodzieżą i dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi, organizowanie im wolnego czasu (np. warsztaty, gry i zabawy, itd.), promowanie idei wspólnej Europy, organizowanie warsztatów na temat praw człowieka, pomoc w koordynowaniu projektów prowadzonych przez organizacje goszczące.

Kandydaci w wieku 18-30 lat powinni wykazywać się aktywnością, dyspozycyjnością w okresie trwania projektu (od 6 do 12 miesięcy), umiejętnością pracy w grupie, zaangażowaniem w sprawy socjalne i europejskie.

Życiorys i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Wolontariat Europejski, Fundacja SchumanaFundacji Schumana można przesyłać do 10 czerwca 2007 r.

Kontakt: Zuzanna Jurkowska
E-mail: z.jurkowska@schuman.org.pl

Na stronie Fundacji wkrótce pojawią się szczegółowe informacje na temat programu.

http://www2.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/084BAF74D929C7E9C12572E5003A98CD?Open


WARMIŃSKO - MAZURSKIE: Konkurs dla organizacji pozarządowych działających w sferze spraw społecznych

 
Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013

Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP), wypełniając zapisy Zarządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, ogłasza nabór 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007- 2013. Zadania KK NSRO oraz tryb działania są szczegółowo określone w Zarządzeniu Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11.04.2007 w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007- 2013. Pełna wersja dokumentu dostępna jest na stronie http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ w zakładce: Narodowe Ramy Strategiczne-> Dokumenty Oficjalne-> Polskie Akty Prawne.

Organizacja pozarządowa, zainteresowana zgłoszeniem swojego przedstawiciela do KK, przedstawia dwie kandydatury wskazując osobę delegowaną na członka Komitetu i jego zastępcę.

Organizacja pozarządowa, zgłaszająca swojego kandydata do prac w KK NSRO powinna:

 1. mieć zasięg ogólnopolski,
 2. być zarejestrowana zgodnie z obowiązującym prawem,
 3. prowadzić działalność statutową nieprzerwanie co najmniej dwa lata.

Kandydat/ka zgłaszany/a przez organizację na członka KK NSRO (oraz zastępcę) powinien/na spełniać poniższe wymagania:

- posiadać wyższe wykształcenie,
- posiadać ogólną wiedzę na temat organizacji pozarządowych w Polsce oraz specyficzne doświadczenie w dziedzinie aktywności zgłaszającej ją organizacji,
- posiadać ogólną wiedzę z zakresu polityki spójności oraz szczegółową z zakresu co najmniej jednego z programów operacyjnych realizowanych w ramach NSRO (PO Infrastruktura i Środowisko, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej, PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej, PO Pomoc Techniczna oraz Regionalnych Programów Operacyjnych),
- gwarantować aktywne uczestnictwo w pracach KK NSRO.

Zgłoszenie kandydata/ki powinno zawierać:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 2. życiorys potwierdzający zdobytą wiedzę i doświadczenie,
 3. rekomendacje organizacji zgłaszającej/zgłaszających kandydatury,
 4. aktualny odpis z właściwego rejestru organizacji zgłaszającej kandydatury,
 5. kopię statutu lub innego dokumentu potwierdzającego zakres działania organizacji zgłaszającej.

Zgłoszenie organizacji zawierać musi konkretną kandydaturę na członka KK NSRO i jego zastępcę (ogółem dwie osoby).

Oryginały dokumentów z dopiskiem „KK NSRO - nabór" należy nadsyłać na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00- 513 Warszawa

Nieprzekraczalny termin nadsyłania dokumentów upływa 22 maja 2007 o godz. 16.00 (decyduje data i godzina wpływu do Departamentu Pożytku Publicznego). Zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Ogłoszenie listy wskazanych przez RDPP członków Komitetu Koordynacyjnego NSRO z ramienia organizacji pozarządowych nastąpi pod koniec maja na stronie http://www.pozytek.gov.pl/


 

W związku z rezygnacją członka rady warmińsko- mazurskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, wybranego przez RDPP I kadencji, Rada II kadencji ogłasza nabór:

Uwaga - Nabór na członka rady warmińsko- mazurskiego oddziału NFZ

Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do składania ofert do uczestnictwa w pracach rady warmińsko - mazurskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Szczegółowe zadania rad wojewódzkich oddziałów  Funduszu zostały określone w art.106 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

Spośród zgłoszonych kandydatur, Rada Działalności Pożytku Publicznego wybierze osobę, której udzieli rekomendacji i która, stosownie do art. 106 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zostanie powołana w skład rady warmińsko- mazurskiego oddziału NFZ przez Sejmik Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Zgodnie z art. 106 w skład rad oddziałów wojewódzkich mogą wchodzić wyłącznie osoby, które:

1) są ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu,
2) korzystają z pełni praw publicznych,
3) posiadają wykształcenie wyższe,
4) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie,
5) nie są dyrektorami oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz pracownikami oddziału wojewódzkiego Funduszu, Prezesem Funduszu, zastępcą Prezesa Funduszu oraz pracownikami centrali,
6) nie są świadczeniodawcami,
7) nie są właścicielami zakładów opieki zdrowotnej będących świadczeniodawcami, o których mowa w art. 5 pkt 41 lit. a ustawy[1], ich pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami,
8) nie są właścicielami lub pracownikami apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne,
9) nie są członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakład opieki zdrowotnej,
10) nie są członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, a także członkami organów zakładu ubezpieczeń społecznych prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,
11) nie są właścicielami akcji lub oddziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 7 i 8.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego
Ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa  

Z dopiskiem: „RADA ODDZIAŁU NFZ- NABÓR"

Termin nadsyłania dokumentów upływa z dniem 23 maja 2007 r. (decyduje data wpłynięcia do Departamentu Pożytku Publicznego).

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata,
 • rekomendację organizacji pozarządowej [2] popierającej kandydaturę,
 • informację o spełnieniu wszystkich wymogów wymienionych w pkt 1 - 11 (ze stosownym dokumentem potwierdzającym lub oświadczeniem).

 

 [1] tj. świadczeniodawcami będącymi zakładami opieki zdrowotnej wykonującymi zadania określone w jego statucie, grupową praktyką lekarską, grupową praktykę pielęgniarek lub położnych, osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki

[2] Organizacjami pozarządowymi są, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust.4.  


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza konkurs dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich. Celem konkursu jest informowanie o Funduszach Europejskich w Polsce i promowanie efektów ich wykorzystania.

UCZESTNICY KONKURSU
O dotacje ubiegać się mogą:

 • wydawcy tytułów prasowych o zasięgu co najmniej ponadregionalnym, 
 • informacyjne portale internetowe, 
 • publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni i radiowi, o zasięgu co najmniej ponadregionalnym, 
 • producenci nagrań telewizyjnych, którzy swoim produktom o tematyce europejskiej zapewnią antenową emisję w mediach o zasięgu co najmniej ponadregionalnym,
 • producenci filmowi, którzy swoim produktom zapewnią projekcję w kinach na terenie całego kraju,
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), które swoim projektom zapewnią zasięg co najmniej ponadregionalny.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PRZEZ MRR
Na realizację działań informacyjno-promocyjnych przewidziane są następujące poziomy dofinansowania: 

 • dla projektów z dominującym udziałem telewizji (przynajmniej 60 proc.) minimalnie 50.000 PLN, maksymalnie - 1 500 000  PLN,
 • dla projektów pozostałych minimalnie 20.000 PLN, maksymalnie - 500 000 PLN.

Wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 20 proc. całości budżetu zgłaszanego projektu.

Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dotację w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty, o jaką ubiega się wnioskodawca.

TERMINY, LICZBA PROJEKTÓW
Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do zakończenia roku budżetowego w trybie ciągłym do wyczerpania środków.

Projekty muszą zostać zrealizowane do 30 czerwca 2008 roku.

Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę projektów.

OCENA WNIOSKÓW
Przy wyborze projektów Komisja Konkursowa weĽmie pod uwagę między innymi:

 • zgodność projektu z celami konkursu,
 • treść złożonego wniosku (pomysł na projekt),
 • atrakcyjność formy (np. jej interakcyjność),
 • multimedialność (wykorzystanie więcej niż jednego medium),
 • wysokość wkładu własnego wnioskodawcy,
 • zasięg oddziaływania (obszar emisji, nakład),
 • zaangażowanie partnerów,
 • potencjał wnioskodawcy.

INFORMACJE
Szczegółowe informacje oraz zasady konkursu określone zostały w regulaminie konkursu.

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mrr.gov.pl.

Lista wnioskodawców, którzy otrzymają dofinansowanie będzie ogłaszana sukcesywnie na stronie na stronie internetowej http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ wraz z podaniem wysokości przyznanych dotacji oraz tytułem projektu.

Pobierz pliki:
Regulamin konkursu 
Wzór umowy 
Formularz wniosku o przyznanie dotacji (w wersji .doc)   
Formularz wniosku o przyznanie dotacji (w wersji .rtf)   
Wzór zakresu działań i harmonogramu płatności (załącznik do umowy)
Regulamin Pracy Komisji Konkursowej 
Karta Oceny Projektu 
Wszystkie powyższe dokumenty w jednym pliku 

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/konkursinformacjapromocja.htm


Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs otwarty na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet 1: "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", Działanie 1.2 "Perspektywy dla młodzieży" Schemat a) "Wspieranie młodzieży na rynku pracy" oraz Działanie 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia" Schemat a) "Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych".

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do dnia 5 listopada 2007 roku lub do wyczerpania środków w Sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne ogłoszeniu .

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/EFS+SPO+RZL/konkurs_WUP_poznan.htm


 

25 kwietnia br. odbędzie się konferencja prasowa, podczas której zostanie ogłoszona II edycja konkursu dla dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych „Ludzka twarz EFS". Konkurs organizuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Reprezentacją Komisji Europejskiej w Polsce.

Celem konkursu jest pokazanie, w jaki sposób pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego trafiają do zwykłego człowieka i zmieniają jego życie. Historie muszą opierać się na projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do konkursu dopuszczone zostaną tylko materiały opublikowane w mediach w okresie od 25 kwietnia do 30 września 2007 roku.

Spośród nadesłanych prac niezależne jury wybierze i nagrodzi najlepsze. W skład jury wejdą:

 • Róża Thun, Szef Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce - przewodnicząca jury, 
 • Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym MRR,
 • Ewa Wróbel, Zastępca Dyrektora w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego MPiPS,
 • Marek Traczyk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Mediów,
 • dr Marek Rymsza, Instytut Spraw Publicznych,
 • Marcin Makowiecki, Zastępca Redaktora Naczelnego, Nowe Życie Gospodarcze.

Patronat nad konkursem sprawuje Stowarzyszenie Polskich Mediów oraz Instytut Spraw Publicznych.

Pula nagród do wygrania w konkursie wynosi: 30 000 zł brutto.

25 kwietnia 2007 r., godz. 11.00
budynek MPiPS, ul. Nowogrodzka 1/3/5, sala im. A. Bączkowskiego

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/rusza+2+edycja+konkursu+ludzka+twarz+efs.htm


 

Fundacja Wspomagania Wsi

ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa

tel. (22) 636 25 70-75, fax. (22) 636 62 70

http://www.fww.org.pl/

  Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

ul. Dubois 5a, 00-184 Warszawa

tel. (22) 860 11 00, fax. (22) 860 11 03

http://www.bise.pl/

Ogłaszają konkurs na projekt realizowany w miejscowościach do 6 000 mieszkańców

„Kultura Bliska"
Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe

Na czym polega udział w konkursie i kto może wziąć w nim udział?

Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, którego istotą będzie troska o zasoby kultury lokalnej - chęć jej pielęgnowania, ocalenia lub odtworzenia, uczenie dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywania jej w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi. Za szczególnie wartościowe uznawane będą projekty integrujące społeczność danej miejscowości i angażujące różne pokolenia.

Projekt musi być realizowany w miejscowościach do 6 000 mieszkańców. Organizacje-wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także rady sołeckie, gminne ośrodki kultury, biblioteki, szkoły i inne instytucje edukacyjne, parafie, uniwersytety ludowe, niepubliczne placówki muzealne, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, amatorskie zespoły artystyczne, i inne. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden projekt.

Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 1 września 2007 i trwać nie dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota dotacji, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych. Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały organizacje, które nigdy nie otrzymały dotacji w konkursach organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi.

Wniosek z dopiskiem „Kultura Bliska" należy przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) do 23 kwietnia 2007 roku pod adresem:

Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego1, 01-022 Warszawa

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do połowy lipca 2007, lista przyznanych dotacji zostanie opublikowana na stronach http://www.fww.org.pl/ i http://www.witrynawiejska.org.pl/ .

Dodatkowych informacji udziela Justyna Duriasz-Bułhak: (22) 636 25 70-75 w. 35, jduriaszbulhak@fww.org.pl

Więcej informacji także na stronie: http://www.fww.org.pl/polski/kb2007/kb2007ogloszenie.htm


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poinformował, że od 21 marca do 19 kwietnia br., m.in. organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne z całego Mazowsza mogą starać się o wsparcie na realizację zadania dotyczącego programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Na wakacje po uśmiech". W tym roku na realizację programu Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy 630 tys. zł.


Zadanie pn. „Na wakacje po uśmiech" organizowane jest już po raz trzeci. Dzięki dotacjom Samorządu Mazowsza, dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem mogą wyjechać na wakacje, uczestniczyć w warsztatach psychologicznych pomagających im radzić sobie z indywidualnymi problemami.


Dodatkowych informacji udziela:
Bogusława Kaczyńska-Kisiel
Tel. 22 518-99-48
Monika Glegoła
Tel. 22 518-99-49


Źródło: UMWM


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie serwisu internetowego „Mapa projektów", jego utrzymanie, aktualizację oraz promocję.

Internetowa mapa projektów będzie prezentowała wszystkie realizowane w Polsce projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych.

Nowy serwis ma zobrazować i monitorować w atrakcyjnej formie postęp wykorzystania funduszy na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym oraz promować najlepsze projekty. Jego celem jest również dostarczenie zainteresowanym osobom odpowiedzi na pytania: Jakie projekty współfinansowane z UE są realizowane w moim regionie?, Jak mój region korzysta z pieniędzy UE? oraz Co konkretnie UE daje mojemu regionowi?.

Szczegóły dotyczące ogłoszonego przetargu znajdują się na stronie poświęconej zamówieniom publicznym .

  http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/ogloszeniemapaprojektow.htm


Podstawowym celem projektów wspieranych w ramach akcji 4 Aktywna pamięć europejska (program Europa dla obywateli) ma być podtrzymywanie pamięci ofiar nazizmu i stalinizmu, a także zwiększenie świadomości obecnych i przyszłych pokoleń o tym co, co działo się w obozach i innych miejscach masowej zagłady i jakie były tego przyczyny.
 
Działania projektowe akcji 4 mają służyć realizacji celów Programu Europa dla obywateli takich, jak:

 • dzielenie się członków europejskich lokalnych w Europie wzajemnymi doświadczeniami, opiniami i wartościami oraz wspólne wyciąganie wniosków na przyszłość z wydarzeń historycznych
 • wspólne debaty i refleksje na temat idei obywatelstwa europejskiego, demokracji, wspólnych wartości, wspólnej historii i kultury
 • wspólne działania na rzecz wzajemnego poznania się członków wszystkich społeczności UE.

Budżet programu Europa dla obywateli na lata 2007-2013 wynosi 215 000 000 €. Budżet dotyczący niniejszego zaproszenia wynosi: 8 600 000 €. Maksymalna kwota dofinansowania to 40 000 €, a minimalna kwota dofinansowania: 10 000 €. Projekty o mniejszej wartości nie będą w ogóle rozpatrywane. Ostateczny termin składania wniosków: 30 kwietnia 2007 r.

Więcej informacji (w języku angielskim) znajduje się na poniższej stronie internetowej:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/action4/funding_en.htm


Zaproszenie do składania wniosków i formularze

Źródło:
http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4785.php


Program Komisji Europejskiej Zapobieganie gwałtownej radykalizacji postaw jest drugim projektem pilotażowym, którego celem ogólnym jest wzmocnienie prewencji, gotowości, wsparcie systemów namierzania i reagowania UE na terroryzm, w kontekście realizacji strategii UE dotyczącej zwalczania terroryzmu, radykalizacji i zapobiegania rekrutacji do działań terrorystycznych.

Celem zaproszenia do składania wniosków jest dofinansowanie projektów włączających zarządy miast, lokalne władze, organizacje rządowe i instytucje badawcze, zajmujące się prewencją i reagowaniem na radykalizację postaw przejawiajacą się w przemocy. Program ma również służyć realizacji strategii UE, dotyczącej zwalczania radykalizacji i werbowania do celów terrorystycznych, która uświadamia że to zadanie stanowi wyzwanie przerastające możliwości pojedynczych rządów i organizacji.
 
W strategii, leżącej u podstaw programu podkreślono konieczność rozbicia siatek terrorystycznych oraz zneutralizowania pojedynczych osób, które zachęcają do terroryzmu oraz jednocześnie wspieranie aktywnej ochrony, systemu sprawiedliwości, demokracji i możliwości realizacji dla wszystkich. program podkreśla też potrzebę rozwinięcia w UE powszechnego zrozumienia zagadnień gwałtownej radykalizacji, z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań charakterystycznych dla poszczególnych krajów. 
Celem pośrednim jest też zaangażowanie ekspertów i ludzi z kręgów akademickich, z różnych dziedzin, aby wsparli i uzupełnili analizę Komisji, dotyczącą czynników przyczyniających się do gwałtownej radykalizacji i werbunku do działań terrorystycznych.
 

W ramach działań projektowych dofinansowanie mogą uzyskać te, które skupią się na:

 • budowaniu kompetencji profesjonalistów, rzeczników, duchowych/ politycznych przywódców i organizacji młodzieżowych
 • zwiększeniu wiedzy, szczególnie wśród młodych, o odmianach i interpretacjach islamu oraz przynależności rasowej jako Ľródle radykalizacji postaw
 • opracowaniu skutecznych kanałów przyjmowania (subiektywnych lub realnych) skarg oraz opracowanie alternatywnych rozwiązań dla ludzi, którzy sympatyzują lub okazują wsparcie dla terroryzmu
 • zwiększaniu zaangażowania duchowych i politycznych przywódców
 • ułatwianiu dialogu międzykulturowego pomiędzy profesjonalistami z dziedziny mediów
 • wzmacnianiu głosów sprzeciwiających się retoryce terrorystycznej
 • monitorowaniu werbunku i trenowania terrorystów przez internet.

Dofinansowanie mogą otrzymać: podmioty prawne, narodowe, regionalne i lokalne władze krajów członkowskich i organizacji pozarządowych, a także organizacje publiczne i prywatne (łącznie z wydziałami uniwersyteckimi, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe), ustanowione w jednym z krajów członkowskich. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się osoby fizyczne.

Budżet konkursu wynosi 750 000 €. Dofinansowanie Komisji Europejskiej nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Wnioski należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, przesyłką poleconą, kurierem lub osobiście pod adresem: 
European Commission
Directorate-General Justice, Freedom, Security
Unit D4 Financial support and preventions of general crime:
Call for proposals - Commission's Programme for the Prevention of and Response to Violent Radicalisation
Office LX-46 2/106
B-1049 Bruksela
Belgia
 

Termin składania wniosków: 16 kwietnia 2007 r.


Zaproszenie do składania wniosków

http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4786.php


Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłasza otwarte konkursy na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 1.2 schemat a) oraz Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Szczegółowe informacje o konkursie w ramach Działania 1.2 schemat a) SPO RZL są dostępne tutaj.

Szczegółowe informacje o konkursie w ramach Działania 1.3 schemat a) SPO RZL są dostępne tutaj.

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/EFS+SPO+RZL/Zielona_Gora_konkursy.htm


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne tutaj.

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/EFS+SPO+RZL/konkurs_Poznan.htm


 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Autor i Fundator Programu)

oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA (Realizator Programu)

ogłaszają konkurs Small Grants

w ramach szóstej edycji Programu ENGLISH TEACHING (ET 2007)

 1. Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zwiększanie zainteresowania uczeniem się i nauczaniem języka angielskiego we wsiach i małych miastach w Polsce.
 2. O dotację mogą ubiegać się niekomercyjne instytucje oświatowe, fundacje i stowarzyszenia z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
 3. Dotacja może być przyznana na inicjatywy, realizowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, które w szczególności powinny:

a) mieć innowacyjny charakter i być nastawione na umożliwienie aktywnego kontaktu dzieci i młodzieży z żywym językiem - poza regularnymi zajęciami szkolnymi,

b) umożliwiać nauczycielom poznanie nowych, sprawdzonych i skutecznych metod dydaktycznych, w tym tzw. „aktywnych metod nauczania", i wykorzystywanie w nauczaniu języka obcego programów komputerowych i Internetu,

c) zapewniać dzieciom i młodzieży w danej gminie/powiecie jak największą dostępność do nauczania języka angielskiego poprzez m.in.: włączanie w projekty społeczności lokalnych, innowacje organizacyjne umożliwiające dostęp do nauki języka angielskiego dzieciom z lokalnej społeczności, efektywne wykorzystywanie pomocy dydaktycznych do nauczania języka angielskiego w gminie/powiecie.

Szczegółowy regulamin konkursu

Formularz wniosku

Formularz budżetu

http://www.englishteaching.org.pl/index/?id=a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o opublikowaniu ogłoszenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. następującego przedsięwzięcia: Granty na granty - wsparcie w zakresie przygotowania wniosków projektowych do programu szczegółowego Współpraca w ramach 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (2007-2013) na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 paĽdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z póĽn. zm.).

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału polskich jednostek naukowych i innych uprawnionych podmiotów pełniących rolę koordynatorów wniosków projektowych składanych w ramach programu szczegółowego „Współpraca" 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (2007-2013), zwanego dalej 7. PR, poprzez wspieranie fazy przygotowawczej wniosków projektowych oraz  upowszechnienie wśród jednostek naukowych informacji na temat wniosków projektowych programu szczegółowego „Współpraca" 7. PR, wymagających utworzenia międzynarodowego konsorcjum.

Planowane efekty przedsięwzięcia to zwiększenie liczby wniosków, koordynowanych przez polskie jednostki naukowe, składanych w ramach ww. programu szczegółowego 7. PR, zwiększenie wysokości środków pozyskiwanych we wnioskach projektowych składanych w ramach ww. programu szczegółowego 7.PR, koordynowanych przez polskie jednostki naukowe oraz przyspieszenie integracji polskich jednostek naukowych z Europejską Przestrzenią Badawczą.

Beneficjentami przedsięwzięcia mogą być jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 paĽdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz. 2390 z póĽn. zm.), pod warunkiem spełniania kryteriów uczestnictwa w 7. PR. W przypadku przedsiębiorstw, konieczne jest przedstawienie aktualnego (wydanego najwyżej 3 miesiące przed złożeniem wniosku) odpisu z KRS lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych i prac rozwojowych.

Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

 1. uzupełniających badań naukowych w przedmiocie planowanego tematu wniosku, do których można zaliczyć m.in. sporządzanie i zlecanie analiz, a także przeprowadzenie uzupełniających studiów, w tym literatury fachowej; sporządzanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku projektowego; w części D wniosku należy podać uzasadnienie konieczności przeprowadzenia badań uzupełniających (tzn. w jaki sposób przyczynią się do opracowania wniosku projektowego),
 2. prac koordynacyjnych, czyli kosztów: podróży służbowych, obsługi biura koordynatora projektu, organizacji spotkań roboczych, wynajmu pomieszczeń (inne koszty o charakterze koordynacyjnym, niezbędne do przygotowania projektu wniosku będą wymagać podania we wniosku krótkiego uzasadnienia); do kosztów prac koordynacyjnych nie zalicza się kosztów wynagrodzeń (zarówno osobowych, jak i bezosobowych).
  Stosunek kosztów prac koordynacyjnych do kosztów uzupełniających badań naukowych powinien kształtować się w relacji 70% do 30% kosztów ogółem.


Wysokość finansowania dla beneficjentów jest zróżnicowana w zależności od rodzaju i wielkości koordynowanego projektu i wynosi w przypadku: 

 1.  projektów współpracy - projektów integrujących o dużej skali (Collaborative Projects - large-scale integrating project) - do 200 tys. zł;
 2. projektów współpracy - projektów badawczych o małej lub średniej skali (Collaborative projects - small or medium scale focused research project) - do 150 tys. zł;
 3. sieci doskonałości (Networks of Excellence) - do 100 tys. zł.


Nie jest konieczne wykazywanie przez beneficjenta wkładu własnego.

Finansowanie ze środków finansowych na naukę będzie przyznane na pokrycie kosztów prac przygotowawczych, wskazanych we wniosku, poniesionych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem złożenia wniosku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i nie póĽniej niż w dniu złożenia do Komisji Europejskiej właściwego wniosku projektowego (call for proposals).

Zgodnie z § 82 ust. 2 w/w rozporządzenia, wnioski o przyznanie środków finansowych na uczestniczenie w przedsięwzięciu Ministra mogą być składane nie póĽniej niż dwa miesiące od dnia ogłoszenia przedsięwzięcia, tj. do 30 kwietnia 2007 r.

Kompletne wnioski należy przesyłać Pod adresem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Spraw Europejskich - ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa lub składać w sekretariacie Departamentu - pok. 250.

Kontakt:
Katarzyna Walerowicz
główny specjalista w Wydziale Programów Badawczych UE
tel. 0 22 52 92 246;
fax. 0 22 52 92 781
e-mail: katarzyna.walerowicz@mnisw.gov.pl


Ogłoszenie

Źródło: MNiSW

http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4750.php


KONKURS  w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
"Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej"

pod nazwą:

Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

Termin składania wniosków do 15 marca 2007 r.

Więcej informacji na stronie internetowej MPiPS:
http://www.mps.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Pomocy%20Spolecznej/konkurs%20OWSS%2014%2002%202007.doc


Minister Spraw Zagranicznych zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji Dyplomu MSZ za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie. Dyplomy są wyróżnieniem przyznawanym co roku od 1970 r. Laureatem może zostac każda osoba bez względu na narodowość i kraj pochodzenia, która przyczyniła się do promocji Polski na świecie w takich dziedzinanch jak: kultura, polityka czy gospodarka. Uhonorowane w ten sposób mogą zostać również instytucje oraz organizacje społeczne.

Wniosek o przyznanie Dyplomu powinien zawierać podstawowe informacje o kandydacie, szczegółową charakterystykę jego działalności oraz uzasadnienie wnioskodawcy.

Wnioski za rok 2006 prosze kierować do Dep. Promocji MSZ do dnia 28 lutego br. na adres: Al. J.CH. Szucha 23, 00-580 Warszawa, fax nr: (022) 523 9898 oraz na e-mail:beata urbanek@msz.gov.pl. Sprawę prowadzi p. Beata Urbanek tel. (022) 523-85-71


Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie działań w zakresie przyjmowania i ponoszenia konsekwencji związanych z przyjmowaniem uchodĽców i wysiedleńców.

Ze środków Funduszu na rok 2007 finansowane mogą być projekty w ramach następujących priorytetów:

 1. Zapewnienie zakwaterowania w ośrodkach azylowych dla rosnącej liczby cudzoziemców ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową w Polsce;
 2. Poprawa wydajności procedury azylowej;
 3. Integracja cudzoziemców ubiegających się i korzystających z ochrony międzynarodowej w Polsce;
 4. Usprawnienie procedury azylowej;
 5. Poprawa jakości i przyspieszenie procedury azylowej;
 6. Poprawa warunków recepcyjnych w stosunku do grup szczególnej troski.

Projekty muszą mieć charakter non-profit, a ich dofinansowanie z Europejskiego Funduszu UchodĽczego nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych.
Całkowita kwota dofinansowania dostępna z Programu 2007 wynosi 1540000 EUR.

Wytyczne dla Wnioskodawców dostępne są w:

Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare
Sekcja ds. Europejskiego Funduszu UchodĽczego
tel. +48 22 461 91 03 i +48 22 461 87 57
ul. Wspólna 2/4 (pokój nr 5125)
00-926 Warszawa
e-mail: bartosz.ziolkowski@wwpwp.gov.pl
e-mail: marta.lipska@wwpwp.gov.pl

Ostateczny termin składania wniosków: 10.04.2007 r. do godz. 15 00.Dokumenty do pobrania na stronie:

http://www.wwpwp.gov.pl/index.php?params%5Bsection_id%5D=9&params%5Bcategory_id%5D=39

Źródło: www.wwpwp.gov.pl


Stowarzyszenie Centrum, Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP ogłasza konkurs dla wielkopolskich organizacji pozarządowych pt. "Dzielimy się z innymi". Konkurs ogłoszony jest w ramach projektu "Razem Budujemy Nasz Potencjał na rzecz Rozwoju Lokalnego w Wielkopolsce", realizowane dzięki dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Oferty można składać do 1 marca 2007.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych z Wielkopolski poprzez przyznanie małych dotacji - maksymalna kwota dofinansowania 1500 zł (tysiąc pięćset zł), na poprawę ich funkcjonowania, dzięki czemu będą one mogły sprawniej i skuteczniej wypełniać swoje zadania statutowe. Przyznane dotacje mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację takich przedsięwzięć, które mają charakter długoterminowej inwestycji w rozwój organizacji i przyczynią się do poprawy jakości jej działania.

Konkurs skierowany jest do wielkopolskich organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póĽ. zm.) oraz inne podmioty wskazane w art. 3 pkt.3 ustawy, które prowadzą działalność statutową w sferze pożytku publicznego.

Ponadto do konkursu mogą przystąpić oferenci, którzy:

 • prowadzą działalność pożytku publicznego o charakterze niedochodowym na terenie województwa wielkopolskiego,
 • opierają swoją działalność w oparciu o pracę swoich członków lub wolontariuszy,
 • ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za przygotowanie i realizację projektu - nie dopuszcza się podzlecania wykonania zadania,
 • posiadają zasobów, które zapewnią sprawne wykonanie zadania,
 • posiadają umiejętności w zakresie zarządzania projektem, odpowiadającym rozmiarom zadania,
 • zatrudniają nie więcej niż 3 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty),
 • nie przekroczyli 50.000 zł przychodu w roku 2006.

Termin realizacji projektu: 15.03.2007 - 15.11.2007
Termin składania ofert: 01.03.2007 do godz. 13.00 (decyduje data wpływu oferty a nie data stempla pocztowego).
Informacji udzielają pracownicy Centrum PISOP, oraz doradcy w Centrach Informacyjno - Doradczych w Wielkopolsce. (lista tele-adresowa w załączeniu)

Źródło: http://www.splot.ngo.pl/strona/259141.html


 Już po raz drugi w ramach V edycji programu sieć Lokalnych Organizacji Grantowych otrzyma dotacje na realizację lokalnych konkursów grantowych w prawie 500 gminach w Polsce.

W 2007 roku Akademia przekaże 45 organizacjom środki w łącznej wysokości  1 miliona 665 tysięcy złotych na dofinansowanie około 450 lokalnych projektów. Same LOG dodatkowo pozyskają na konkursy minimum 249 tysięcy złotych ze Ľródeł lokalnych.

Zobacz wartość dotacji przyznanych LOG >>>

Wszystkie LOG prowadzą konkursy w oparciu o jednakowe zasady. O dotacje mogą się w nich ubiegać organizacje nie nastawione na zysk: fundacje i stowarzyszenia, lokalne instytucje publiczne, m.in.: szkoły, domy kultury, biblioteki, kluby sportowe oraz grupy nieformalne. LOG zorganizują spotkania informacyjno-szkoleniowe dla potencjalnych grantobiorców, a następnie dokonają oceny formalnej wniosków w oparciu o kryteria uwzględnione w regulaminie konkursu. Ostateczny wybór projektów należeć będzie do lokalnych komisji grantowych skupiających lokalne autorytety i ekspertów. Jej członkowie wyłonią inicjatywy, które w najwyższym stopniu spełnią kryteria merytoryczne. Ich realizacja potrwa od kwietnia do końca września 2007 roku.

Szczegółowych informacji na temat zasad udziału w programie udzielają LOG.

http://www.dzialajlokalnie.pl/


Konkurs dla projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego „Dobre praktyki EFS"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, będąca administratorem programu, ogłasza rozpoczęcie programu dotacyjnego "Równać Szanse 2007 - Ogólnopolski Konkurs Grantowy" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji. Maksymalna kwota dotacji, o którą można sie ubiegać, wynosi 20 000 zł. Projekty powinny być adresowane do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Czas realizacji projektu - nie wcześniej niż od 1 czerwca 2007 r. i nie dłużej niż do 31 marca 2008 r. Wnioski należy składać do 5 marca 2007 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.rownacszanse.pl

Źródło: http://www.rci.org.pl/rci/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=28


autor(ka): Anna Czajkowska

W roku 2007 o dotacje w Fundacji im. Stefana Batorego ubiegać się można w ramach następujących programów:

Dla Tolerancji

- To, co wspólne / to, co różne
Termin składania listów intencyjnych - 15 lutego 2007, rozstrzygnięcie - 31 maja 2007.

Wschód-Wschód

- Międzynarodowe projekty realizowane w Polsce
Terminy składania wniosków: 19 lutego 2007 (realizacja projektów od 19 maja 2007) i 20 sierpnia 2007 (realizacja projektów od 20 listopada 2007)

- Konkurs Przyjazna granica
Termin składania wniosków - 15 marca 2007, rozstrzygnięcie - 15 maja 2007

- Udział polskich uczestników w przedsięwzięciach międzynarodowych
Terminy składania wniosków: nie póĽniej niż 2 tygodnie przed terminem wyjazdu

- Integracja europejska
Wnioski przyjmowane są przez cały rok

Działania Strażnicze
termin składania listów intencyjnych - 26 lutego 2007, rozstrzygnięcie - 30 czerwca 2007

Równe Szanse

- Kolorowa Akademia
Termin składania wniosków - 9 marca 2007, rozstrzygnięcie- 31 maja 2007

- Lokalne programy stypendialne (konkurs zamknięty dla organizacji uczestniczących w projekcie)
Termin składania wniosków - 30 kwietnia 2007, rozstrzygnięcie: 30 czerwca 2007

Edukacja Prawna

- Prawo w interesie publicznym
Termin składania listów intencyjnych - 15 marca 2007, rozstrzygnięcie - 30 czerwca 2007

- Biura Porad Obywatelskich (dotyczy wyłącznie poradni prawnych zrzeszonych w Związku Biur Porad Obywatelskich)
Termin składania wniosku - 1 września 2007, rozstrzygnięcie - 31 paĽdziernika 2007

Masz Głos, Masz Wybór
termin składania wniosków - 31 maja 2007, rozstrzygnięcie - 15 czerwca 2007

Partnerstwo Inicjatyw Społecznych
Termin składania listów intencyjnych - 31 maja 2007, rozstrzygnięcie - 30 listopada 2007

Informacje o zasadach ubiegania się o dotacje w poszczególnych programach, wzory i formularze wniosków dostępne są na stronie http://www.batory.org.pl/.

 

Źródło:  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/255746.html


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poinformował w komunikacie, że można zgłaszać propozycje szkoleń dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych w woj. mazowieckim. Jak głosi komunikat, przygotowywany jest przez Departament Funduszy Strukturalnych i Pomocowych plan bezpłatnych szkoleń dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych. Zgłaszania propozycji tematów szkoleń można przesyłać na adres: punkt_kontaktowy@mazovia.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 28 lutego 2007 roku.


UMWM

Źródło:  http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4642.php


autor(ka): Marcela Wasilewska (Program Europejski Stowarzyszenia na rzecz FIP)
 
Do 21 stycznia 2007 można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach trzeciej edycji konkursu grantowego Funduszu Prezydencji - Presidency Fund.

Fundusz wspiera działania organizacji pozarządowych z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i debat na temat rozwoju UE. Został on utworzony ze środków rządu irlandzkiego i holenderskiego. Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 1 mln euro, który może być wykorzystany pomiędzy paĽdziernikiem 2005 a czerwcem 2008 r.

O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z 10 nowych państw członkowskich UE, aktywnie działające na polu współpracy na rzecz międzynarodowego rozwoju, pomocy humanitarnej, sprawiedliwości i praw człowieka.

Proces aplikacyjny jest podzielony na dwa etapy. W fazie wstępnej należy przesłać m.in. informacje o aplikującej organizacji, natomiast szczegółowy projekt działań w fazie głównej.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 45 tys. euro.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny można znaleĽć na stronie http://www.presidencyfund.org/wcm/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=19&id=31&Itemid=67.

Źródło:  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/251480.html


Zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu Grantowego!

Pula grantów: 100.000 zł

Ilość grantów: 20 w czterech kategoriach:
a) przedszkola,
b) szkoły podstawowe i gimnazja,
c) szkoły średnie i wyższe,
d) organizacje pozarządowe.

Termin składania wniosków: 31 stycznia 2007

Zapoznaj się z Regulaminem i pobierz formularz zgłoszeniowy

Fundatorem grantów jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.sprzatanieswiata-polska.pl/konkurs_grantowy/


Burmistrz Pasłęka ogłosił konkursy na wykonanie zadań. O dofinansowanie mogą starać się organizacje pozarządowe działające na terenie miasta. Wnioski można składać do 9 lutego 2007.

Burmistrz Pasłęk ogłosił konkursy na następujące zadania:

1. promocja gminy na arenie międzynarodowej - kwota: 3 000 zł

2. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin - kwota: 18 900 zł

3. promocja zdrowego stylu życia - 7 000 zł

4. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia - 16 000 zł

5. upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożna - 34 000 zł

6. upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach - 7 000 zł

7. upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w szkoleniach i imprezach w zakresie kick boxingu - 7 000 zł

8. przygotowanie do udział i realizowanie współzawodnictwa w cyklicznych imprezach lekkoatletycznych - 10 000 zł

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok. 22) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Pasłęku, pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk z dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym".

Termin składania ofert mija 9 lutego 2007 roku o godz. 15:30.

Więcej informacji w ogłoszeniu.

Ľródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/253106.html


Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej informuje o uruchomieniu kolejnego etapu otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007. Ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu w ramach Programu FIO zostało zamieszczone w dniu 8 stycznia 2007 r. w dzienniku „Rzeczpospolita", w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ w zakładce „FIO" oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Informacje szczegółowe oraz dokumenty dotyczące realizacji Programu FIO w 2006 r. znajdują się na stronie http://www.pozytek.gov.pl/. Termin składania wniosków: od 8 stycznia do 7 lutego 2007 r.


  Rzeczpospolita  KONKURS PRO BONO Po raz czwarty

Do końca stycznia można nadsyłać propozycje kandydatur do tytułu prawnika pro bono. Spośród nich zostanie wyłoniony zwycięzca.

W tym roku odbędzie się czwarta edycja konkursu "Prawnik pro bono". Organizuje go Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych pod patronatem medialnym "Rzeczpospolitej".

W dwóch pierwszych edycjach zwyciężyli sędziowie w stanie spoczynku: Stefan Styranowski z Olsztyna i Wiesława Mroczek z Głogowa. W trzeciej -adwokat Bogumił Jopkiewicz z Kielc.

Konkurs promuje prawników, którzy świadczą nieodpłatnie i charytatywnie usługi prawne na rzecz innych osób, organizacji społecznych bądĽ instytucji. Laur mogą zdobyć także osoby, które biorą udział w programach o charakterze edukacyjnym lub szkoleniowym bądĽ mają swój wkład w rozwój działalności dobroczynnej. Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, w tym korporacje prawnicze, organizacje pozarządowe oraz instytucje państwowe i samorządowe.

Uwaga! Zgłoszenia można dokonać tylko na specjalnym formularzu (do ściągnięcia ze strony internetowej fundacji: www.fupp.org.pl). Przesłać należy je wyłącznie pocztą pod adresem Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, ul. Szpitalna 5/5,00-031 Warszawa.

Spośród nadesłanych kandydatur laureata nagrody wybierze kapituła konkursu. W jej skład wchodzą m.in.: prof. Janusz Trzciński - prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. Roman Hauser - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. Marek Safjan - były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Janusz Kochanowski - rzecznik praw obywatelskich, prof. Andrzej Zoll - były rzecznik praw obywatelskich, Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, radca prawny Zenon Klatka - prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, adw. Stanisław Rymar -prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

ret

Ľródło: http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070104/prawo/prawo_a_12.html


 

Program Kultura (2007-2013) finansuje (w ramach działania typ 1.3) coroczną Nagrodę Unii Europejskiej w dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego. Jest to oferta skierowana do podmiotów, które chcą się ubiegać o wsparcie wspólnotowe na organizację i przyznanie nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego (zgodnie z założeniami Programu kultura 2007-2013 oraz na podstawie art. 151 Traktatu WE). Celem bezpośrednim zaproszenia do składania wniosków jest wybranie instytucji, której powierzone zostaną organizacja i realizacja imprezy. Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2007 r. Maksymalna wartość wsparcia: 200 000 € na każdą edycję nagrody.

Ľródło: http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4591.phpUrząd Komitetu Integracji Europejskiej,

działając z upoważnienia Komisji Europejskiej,

ogłasza konkurs ofert


mający na celu wybór organizacji spełniającej warunki uzyskania w latach 2007-2008 corocznej dotacji na prowadzenie jednego lub więcej powszechnie dostępnych punktów informacyjnych pod wspólną nazwą
"Sieć Informacji Europejskiej - EUROPE DIRECT".

Maksymalny budżet przeznaczony na rok 2007 dla UE-25 wynosi około 1,4 miliona EUR.

W konkursie mogą uczestniczyć posiadające osobowość prawną i nie działające w celu osiągnięcia zysku:
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • jednostki spoza sektora finansów publicznych pełniące misję publiczną.


Szczegółowe zasady konkursu oraz obowiązujące formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej: www.ukie.gov.pl
Zgłoszenia powinny być dostarczone w kopertach z dopiskiem:
„konkurs na uzupełnienie Sieci Informacji Europejskiej - EUROPE DIRECT
- nie otwierać w Kancelarii Ogólnej"
drogą pocztową na adres: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Departament Informacji Europejskiej
Aleja J.Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
lub osobiście na adres: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Departament Informacji Europejskiej
Ul. Bagatela 14 pok. 114
00-585 Warszawa


Termin składania zgłoszeń upływa dnia 31 stycznia 2007 r. o godz. 15.30.

Ľródło: http://www1.ukie.gov.pl/www/ukie.nsf/0/29954EECF43BC4BDC125725300384FBF?Open


Do 17 stycznia zainteresowane podmioty z województwa małopolskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w podprojektach wspierających rewitalizację oraz organizacje pozarządowe.

Podczas ostatniego spotkania w Saragossie w dn. 19 grudnia 2006 r. Międzyregionalny Komitet Sterujący SMART zadecydował o stworzeniu możliwości włączenia się dodatkowych partnerów regionalnych do zatwierdzonych już podprojektów edycji 2007. W przypadku Małopolski kolejne dwie instytucje z regionu mogą uzyskać wsparcie finansowe i przyłączyć się do dwóch z zatwierdzonych podprojektów o charakterze międzynarodowym wspierających rewitalizację i organizacje pozarządowe. Dostępna alokacja w ramach naboru uzupełniającego to ok. 30 000 €. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Regionalna Operacja Ramowa SMART „Zrównoważone wspieranie procesów transformacji regionalnej" jest wdrażana przez Województwo Małopolskie wspólnie z partnerami zagranicznymi: Aragonią (Hiszpania), Saksonią (Niemcy) i Zachodnia Macedonią (Grecja). Projekt współfinansowany jest przez Unie Europejską ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC Południe. Więcej informacji można znaleĽć na międzynarodowej stronie projektu: http://www.smart-rfo.org/.

Zgłoszone wnioski powinny wpisywać się w dwa z pięciu priorytetów II rundy aplikacyjnej SMART i stanowić część zatwierdzonych w ich ramach podprojektów:

 • § Odnowa terenów poprzemysłowych i obszarów pokopalnianych oraz rewitalizacja miast

Zmiany gospodarcze i demograficzne powodują z reguły zakończenie dotychczas opłacalnej produkcji przemysłowej i/lub wydobywczej, a opuszczone tereny poprzemysłowe i pokopalniane wymagają odnowy i przywrócenia im społecznie i gospodarczo użytecznych funkcji. Podobnie duże znaczenie ma rewitalizacja wybranych obszarów miast i miejscowości, a w szczególności ożywienie opustoszałych śródmieść, które utraciły swoją rolę jako centra handlowe miast. Służyć temu mają innowacyjne projekty o charakterze demonstracyjnym. W ramach SMART dofinansowane mogą uzyskać przedsięwzięcia, w wyniku których ww. obszarom nadane zostaną nowe funkcje, mające pozytywny wpływ na społeczności lokalne, rozwój usług, edukacji środowiskowej, turystyki rekreacyjnej, etc.

Podprojekt: NAFEE - New Areas For Environmental Education

 • § Promocja ekonomicznych kompetencji organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe stają się coraz bardziej istotnym Ľródłem zatrudnienia w sektorze kultury oraz różnego typu inicjatyw społecznych, w tym projektów skierowanych do młodzieży. Pomimo tego wiele organizacji pozarządowych wciąż odczuwa braki w zakresie wiedzy i umiejętności zatrzymania na dłużej oraz zwiększania potencjału pracowników zatrudnianych do realizacji projektów finansowanych z różnego typu Ľródeł publicznych i prywatnych; istnieje także potrzeba zwiększenia potencjału NGO-sów w zakresie pozyskiwania środków oraz kreowania pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. SMART chce dofinansować inicjatywy mające na celu wzmocnienie organizacji pozarządowych zarówno w zakresie zatrzymania na dłużej wykwalifikowanych pracowników, jak i w umiejętności nawiązania długofalowej współpracy z instytucjami biznesu.

Podprojekt: CAB-NET - Capacity Building Network for NGO

Ľródło: http://uefundusze.blox.pl/html/1310721,262146,14,15.html?0,2007


Ukazało się zaproszenie do składania wniosków w ramach MEDIA 2007 - Dystrybucja, promocja, rozwój i kształcenie (EACEA nr 18/06). Podstawę dla niniejszego zaproszenia do składania wniosków stanowi decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1718/2006/WE ustanawiająca wieloletni program dotyczący działań Wspólnoty w dziedzinie polityki audiowizualnej na lata 2007-2013.
 
Jednym z działań w ramach programu jest poprawa kształcenia zawodowego specjalistów sektora audiowizualnego w następujących dziedzinach:

 • zastosowania nowych technologii, w szczególności technologii cyfrowych, do produkcji i rozpowszechniania programów audiowizualnych
 • zarządzania od strony ekonomicznej, finansowej i handlowej, obejmującego ramy prawne
 • technik pisania scenariuszy.

Niniejsze zawiadomienie skierowane jest do europejskich organizacji i przedsiębiorstw, zarejestrowanych i będących własnością osób pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Porozumienia Ekonomicznego uczestniczących w Programie MEDIA 2007 (Islandia, Lichtenstein Norwegia) oraz Szwajcarii. 
 
Projektodawcami mogą być osoby/organizacje należące do jednej z niżej wymienionych kategorii:

 • szkoły filmowe i telewizyjne
 • uniwersytety
 • wyspecjalizowane ośrodki kształcenia zawodowego
 • przedsiębiorstwa prywatna działające w przemyśle audiowizualnym
 • wyspecjalizowane organizacje/stowarzyszenia działające w przemyśle audiowizualnym.

Maksymalny budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania ofert wynosi 4 340 000 euro (pod warunkiem dostępności środków budżetowych na rok 2007). Poziom finansowego wsparcia Komisji nie może przekroczyć 50-60 % kosztów kwalifikowanych. Wkład finansowy jest przyznawany w postaci dotacji. Maksymalny czas trwania projektów wynosi 12 miesiące. Wnioski należy wysyłać do EACEA najpóĽniej 9 marca 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Ľródło: http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4575.php


 

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs na wybór organizatorów polskich ekspozycji narodowych oraz organizatorów wyjazdowych misji gospodarczych organizowanych w 2007 r. W przypadku dużego zainteresowania przedsiębiorców istnieje możliwość przekształcenia misji gospodarczej w polską ekspozycję o charakterze narodowym.

Przedsięwzięcia promocyjne realizowane będą:

 • w Azerbejdżanie (przedsięwzięcie promocyjne przy targach branżowych o charakterze międzynarodowym),
 • w Kaliningradzie (przedsięwzięcie promocyjne połączone z targami branżowymi „Wyposażenie wnętrz, meble" oraz „Wszystko dla kompleksów hotelowo-restauracyjnych" w terminie 27-29 września 2007 r.),
 • w Kirgizji (przedsięwzięcie promocyjne połączone z wystawą „Kirgistan 2007"w terminie 12-16 kwietnia 2007 r.),
 • w krajach Ameryki Łacińskiej tj.:

- Argentynie (przedsięwzięcie promocyjne przy targach branżowych o charakterze międzynarodowym),
 - Brazylii (przedsięwzięcie promocyjne przy targach branżowych o charakterze międzynarodowym w terminie 19-21 kwietnia 2007 r.).,
- Chile (przedsięwzięcie promocyjne przy targach branżowych o charakterze międzynarodowym),
- Peru (przedsięwzięcie promocyjne przy targach branżowych o charakterze międzynarodowym).

Przedsiębiorcy uczestniczący w ww. przedsięwzięciach promocyjnych mogą otrzymać dofinansowanie części kosztów udziału na warunkach określonych w rozporządzeniach Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania  pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą lub w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach i wystawach za granicą (Dz. U. 265 poz. 2218 z póĽn. zm. oraz Dz. U. 265 poz. 2217 z póĽn. zm.) w ramach poddziałania 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Organizatorem przedsięwzięcia promocyjnego może być: izba gospodarcza, jednostka samorządowa, przedsiębiorca lub konsorcjum przedsiębiorców. Organizator winien legitymować się doświadczeniem w organizacji wystąpień polskich przedsiębiorców uczestniczących w wyjazdowych misjach gospodarczych lub na imprezach targowo-wystawienniczych za granicą.

Organizator wyłoniony w drodze niniejszego konkursu zobowiązany jest do zapewnienia udziału reprezentatywnej grupy przedsiębiorców oraz zapewnienia imprez towarzyszących, a także odpowiedniej promocji imprezy. W przypadku, gdy organizatorem jest konsorcjum przedsiębiorców - w ofercie zawarta powinna być informacja, która z firm wchodzących w skład tego konsorcjum będzie wiodącym organizatorem przedsięwzięcia promocyjnego i jako taka będzie jedynym partnerem Ministerstwa Gospodarki we wszystkich sprawach związanych z organizacją danej imprezy.

Oferty mogą być wysłane pocztą (liczy się data wpływu do MG) lub złożone w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Gospodarki w terminie do 10 stycznia 2007 r. (środa) do godz. 15.00.

Więcej informacji nt. konkursu 


 Ministerstwo Gospodarki

Źródło:http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4560.php


Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ogłosił Konkurs Otwarty dla Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej - Informacja europejska w regionach - 2007.

Przedmiotem dotacji jest zadanie polegające na realizacji przedsięwzięć informacyjnych i edukacyjnych mających na celu upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej i członkostwie Polski w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki będącej przedmiotem Europejskiej debaty publicznej oraz rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego.

Pula środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji projektów wynosi:

 • dla fundacji 820 tys. zł,
 • dla stowarzyszeń 710 tys. zł,
 • dla innych podmiotów 350 tys. zł.

Uczestnikami Konkursu mogą być organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych w tym niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które posiadają z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej podpisane i pozostające w mocy w okresie planowanej realizacji zadań porozumienie o współpracy dotyczące prowadzenia Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej.

Termin realizacji zgłoszonego projektu 1.II.2007 r. - 31 XII 2007 r. Wymagany wkład własny podmiotu aplikującego wynosi 30 % wnioskowanej kwoty dotacji. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

Prawidłowo wypełnione oferty konkursowe przygotowane na formularzach określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z wymaganymi załącznikami należy w czterech egzemplarzach przesłać przesyłką pocztową lub składać osobiście do dnia 11 stycznia 2007 r. do godz. 12.00 na adres:

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Departament Informacji Europejskiej
ul. Bagatela 14, pok. 114

00- 585 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Otwarty - Informacja europejska w regionach - 2007"

Lista podmiotów, które otrzymały dotacje zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 29 stycznia 2007 r.

UKIE

Źródło: http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4545.php


 

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita ogłaszają czwartą edycję organizowanego pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych Konkursu Prawnik Pro Bono.

Konkurs Prawnik Pro Bono odwołuje się w swej treści do czynu publicznego oraz społecznego pracy prawników. Celem jego jest nagradzanie tytułem Prawnik Pro Bono osób, których aktywność, zaangażowanie i wkład w krzewienie szczytnej idei pracy prawnika Pro Publico Bono zasługuje na szczególne uznanie.

W skład Kapituły Konkursu zostali zaproszeni między innymi:

 • Prof. Janusz Trzciński - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Prof. Roman Hauser - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Prof. Marek Safjan - były Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • Dr Janusz Kochanowski - Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Prof. Andrzej Zoll - były Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości,
 • r. pr. Zenon Klatka - Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • adw. Stanisław Rymar - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
• adw. Wojciech Hermeliński - sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

W skład kapituły Konkursu wchodzi ponadto sędzia w stanie spoczynku Szczepan Styranowski z Olsztyna - laureat pierwszej edycji Konkursu, sędzia w stanie spoczynku Wiesława Mroczek z Głogowa - laureatka drugiej edycji Konkursu, oraz adwokat Bogumił Jopkiewicz z Kielc - laureat trzeciej edycji Konkursu.

Kapituła Konkursu będzie oceniać zgłoszone nominacje w oparciu o następujące kryteria:
a. nieodpłatne świadczenie usług prawniczych na rzecz osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych,
b. rozwój działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono,
c. udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, oraz innych programach dobroczynnych (pro bono),
d. udział w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych,
e. dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

Do Konkursu Prawnik Pro Bono można zgłaszać osoby posiadające wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które świadczą nieodpłatnie i bezinteresownie (charytatywnie) usługi prawne na rzecz innych osób, organizacji społecznych bądĽ instytucji.

Zgłoszenia należy wysyłać na odpowiednich formularzach wyłącznie drogą pocztową na adres Fundacji. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na adres Fundacji mija 31 stycznia 2007 roku.

Formularze zgłoszeniowe i pozostałe informacje dostępne są na stronie Fundacji http://www.fupp.org.pl/ 

Data wydarzenia: 2006-12-05 do 2007-01-31
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Ľródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/17257


Do 8 stycznia 2007 r. można składać w Delegacji Komisji Europejskiej w Nigerii wnioski
o dofinansowanie projektów w ramach Europejskiej Inicjatywy ds. Demokracji i Praw Człowieka
(EIDHR).

Priorytetowe zagadnienia programu:

 • rozwijanie i wzmacnianie demokratycznych procesów wyborczych;
 • wzmacnianie podstaw dialogu społeczeństwa obywatelskiego i dyskursu demokratycznego.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje szkolnictwa wyższego i jednostki
badawcze mające siedzibę w Nigerii. Projekt może być realizowany w partnerstwie z innymi
organizacjami.

Budżet programu to 800 tys. euro. Minimalna kwota dotacji wynosi 50 tys., a maksymalna 100 tys.
euro. Wysokość grantu nie może być mniejsza niż 50% i nie może przekraczać 95% kosztów całego
przedsięwzięcia.

Więcej informacji można znaleĽć na stronie: www.delnga.ec.europa.eu

Ľródło: e-ulotka ekspres grudzień 2006 [06/22]


Do 9 stycznia 2007 r. można składać w Delegacji Komisji Europejskiej w Nigerii wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Europejskiej Inicjatywy ds. Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR).

Priorytetowe zagadnienia programu:

 • zapewnienie równych praw mniejszościom etnicznym i grupom dyskryminowanym;
 • promowanie zrozumienia międzykulturowego, międzyreligijnego i międzyetnicznego;
 • zagwarantowanie respektowania praw ludności autochtonicznej;
 • wzmocnienie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje szkolnictwa wyższego i jednostki
badawcze mające siedzibę w Nigerii. Projekt może być realizowany w partnerstwie z innymi
organizacjami.

Budżet programu to 180 tys. euro. Minimalna kwota dotacji wynosi 50 tys., a maksymalna 100 tys.
euro. Wysokość grantu nie może być mniejsza niż 50% i nie może przekraczać 95% kosztów całego
przedsięwzięcia.

Więcej informacji można znaleĽć na stronie: http://www.delnga.ec.europa.eu/

Ľródło:  
e-ulotka ekspres grudzień 2006 [06/22]


 

Do 12 stycznia 2007 r. można składać w Delegacji Komisji Europejskiej dla Kazachstanu, Kirgistanu
i Tadżykistanu wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Europejskiej Inicjatywy
ds. Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR). Celem programu jest wzmacnianie demokratyzacji
i społeczeństwa obywatelskiego w Kazachstanie.

Priorytetowe zagadnienia programu:

 • rozwijanie i wzmacnianie demokratycznych procesów wyborczych;
 • promowanie fundamentalnych praw w systemie demokratycznym;
 • wolność zrzeszania się;
 • wolność słowa.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe zarejestrowane i działające w Kazachstanie lub
mające tam siedzibę. Projekt może być realizowany w partnerstwie z innymi organizacjami.
Budżet programu wyniesie 650 tys. euro. Minimalna kwota dotacji wynosi 10 tys., a maksymalna
100 tys. euro. Wysokość grantu nie może być mniejsza niż 50% i nie może przekraczać 90% kosztów
całego przedsięwzięcia.

Więcej informacji można znaleĽć na stronie:
www.delkaz.cec.eu.int/pr/eng/proj/first.php?a=news&t=1&obj=730&c=open

e-ulotka ekspres grudzień 2006 [06/22]


Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w 2007 r.

   

Wciąż istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium im. Josepha Conrada. Daja ono możliwość podjęcia studiów podyplomowych w Wielkiej Brytanii. Wsparcie finansowe pokrywa koszty czesnego oraz koszty utrzymania przez okres od 3 do 12 miesięcy.
 
Stypendia są adresowane do nowej generacji liderów, czyli osób, które mają nadzieję zostać w przyszłości premierem, ministrem, prezesem Narodowego Banku Polskiego, prezesem międzynarodowego przedsiębiorstwa, znanym dziennikarzem, wybitnym sędzią, itp.

Szczegółowe informacje (warunki, do kiedy i gdzie można składać wnioski) można zobaczyć poniżej

 

Zobacz program

Stypendia im. Josepha Conrada

Ľródło: http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4500.php


Prezydent Miasta Sopotu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w zakresie: 
Polityka  prozdrowotna
a) ochrona i promocja zdrowia

Zadaniami priorytetowymi z ochrony i promocji zdrowia objętymi niniejszym konkursem są:
1) umacnianie zdrowia poprzez edukację prozdrowotną ,
2) zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraĽnej w nagłym zagrożeniu życia,
3) wspomaganie punktów opieki paliatywnej,
4) zajęcia rehabilitacyjne, sportowo - rehabilitacyjne,
5) wsparcie działań na rzecz osób starszych i przewlekle chorych.

    Na realizację wyżej wymienionych zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w budżecie Miasta na rok 2007  planuje się przeznaczyć kwotę 51.750 zł.

Do Konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje, stowarzyszenia i ich oddziały, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe Gminie Miasta Sopotu lub przez nią nadzorowane.

Oferty należy składać :
- w pierwszym terminie do dnia  30 listopada  2006  roku  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu,

ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 16, do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie opisanej następująco:

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie :

 Ochrona i promocja zdrowia "

- w drugim terminie do dnia 30 kwietnia 2007 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 16, do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie opisanej jak wyżej.

Regulamin Konkursu, formularze oferty,  umowy i sprawozdania oraz Uchwała Rady Miasta Sopotu          

  Nr  XXXIX/652/2006 z dnia 29 września 2006r.  i Zarządzenie Prezydenta Miasta Sopotu  Nr 980/2006 z dnia 2 paĽdziernika 2006r. znajdują się na stronie internetowej miasta http://www.sopot.pl/  oraz są dostępne u Inspektora d/s. Organizacji  Pozarządowych w Wydziale Kultury, Turystyki i Sportu.

Ľródło: http://www.rci.org.pl/rci/dmdocuments/newsltr1106.doc


Prezydent Miasta Sopotu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w  zakresie   profilaktyki i terapii uzależnień.

Zadaniami priorytetowymi z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, objętych niniejszym konkursem są :
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, członków rodzin,
2) organizacja czasu wolnego osób dorosłych - uzależnionych (utrzymujących abstynencję) oraz członków rodzin, poprzez kulturę i sport,
3) udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem, pomocy psychologicznej w zakresie:
                  a\ poradnictwa, konsultacji, informacji,
                  b\ organizacji pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży,
                  c\ aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej uzależnieniem,
4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów oraz grup zawodowych, takich jak: pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, nauczyciele itp.,
5) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, a podczas wakacji - tworzenie programów, stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia papierosów,
6) organizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem oraz ich rodziców,
7) przeprowadzenie lokalnych kampanii, związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, narkomanii,

Na realizację wyżej wymienionych zadań w budżecie Miasta na rok 2007 planuje się przeznaczyć kwotę 500 000,00 zł.

Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje, stowarzyszenia i ich oddziały, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe Gminie Miasta Sopotu lub przez nią nadzorowane.

Oferty należy składać :
- w pierwszym terminie  do dnia  30 listopada  2006  roku  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 16, do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie opisanej następująco : 

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień"

- w drugim terminie do dnia 30 kwietnia 2007 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 16, do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie opisanej jak wyżej. 

Regulamin Konkursu , formularze oferty,  umowy i sprawozdania oraz Uchwała Rady Miasta Sopotu Nr XXXIX/652/2006 z dnia 29 września 2006r i Zarządzenie Prezydenta Miasta Sopotu  Nr 980/2006z dnia 02 paĽdziernika 2006 r. znajdują się na stronie internetowej miasta http://www.sopot.pl/ oraz są dostępne Inspektora d/s. Organizacji  Pozarządowych w Wydziale Kultury, Turystyki i Sportu.

Ľródło: http://www.rci.org.pl/rci/dmdocuments/newsltr1106.doc


                                                                

Prezydent Miasta Sopotu ogłasza otarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w zakresie: 
A. Turystyki i Krajoznawstwa
B. Upowszechniania kultury fizycznej i sporTu

Zadaniami priorytetowymi z Turystyki i Krajoznawstwa objętych niniejszym konkursem są:
1) kształcenie turystyczne dzieci i młodzieży,
2) krajoznawstwo

a w szczególności :
a) organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, popularyzujących aktywny wypoczynek oraz działania proekologiczne wśród mieszkańców Sopotu,
b) organizacja imprez o charakterze turystycznym,
c) kształcenie turystyczne dzieci i młodzieży,
d) utrzymanie sieci sopockich szlaków spacerowych,
e) organizacja wyjazdowych spotkań integracyjnych,

Na realizację zadań z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa z budżetu miasta Sopotu na rok 2007 planuje się przekazanie kwoty 25.000 zł.

Zadaniami priorytetowymi z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu objętymi niniejszym konkursem są:
1) wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Sopotu ,
2) prowadzenie rozgrywek między sopockimi szkołami,
3) wspieranie programów stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych,
4) promocja zdrowego trybu życia poprzez sport,

Na realizację wyżej wymienionych zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w budżecie Miasta na rok 2007  planuje się przeznaczyć kwotę 700.000  zł.

Do Konkursu przystąpić mogą  organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje, stowarzyszenia i ich oddziały, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe Gminie Miasta Sopotu lub przez nią nadzorowane.

Oferty należy składać :
- w pierwszym terminie do dnia  30 listopada  2006  roku  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu,
ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 16, do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie opisanej następująco:

 „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie :

A. Turystyka i Krajoznawstwo
lub       
B.   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

- w drugim terminie do dnia 30 kwietnia 2007 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 16, do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie opisanej jak wyżej.

Regulamin Konkursu , formularze oferty,  umowy i sprawozdania oraz Uchwała Rady Miasta Sopotu Nr XXXIX/652/2006 z dnia 29 września 2006r i Zarządzenie Prezydenta Miasta Sopotu  Nr 980/2006z dnia 02 paĽdziernika 2006 r. znajdują się na stronie internetowej miasta http://www.sopot.pl/ oraz są dostępne Inspektora d/s. Organizacji  Pozarządowych w Wydziale Kultury, Turystyki i Sportu.

Ľródło: http://www.rci.org.pl/rci/dmdocuments/newsltr1106.doc


PREZYDENT MIASTA GDYNI

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2007 roku

I. Zamawiający.

Gmina Miasta Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81- 382 Gdynia

II. Organizator konkursu.

Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraĽnie zastrzeżonych w ustawie lub uchwale nr XXXIII/796/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2005r w sprawie przyjęcia Gdyńskiej karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rzecz innych podmiotów, oraz uprawionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest:

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni
ul. Olimpijska 5/9
81- 538 Gdynia

Oferty należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 04 grudnia 2006 r. do godziny 15:00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoĽnikowi.

Więcej: http://www.gosir.gdynia.pl/_podstrony/dotacje/2006_11_02/index.php


Zakres rzeczowy otwartego konkursu ofert obejmuje następujący obszar współpracy:
1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
a) Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych

Na zadanie określone w pkt. a) zostaną przeznaczone środki ujęte w projekcie budżetu na rok 2007 do kwoty 18.000,00 zł.
Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta odpowiedzialną merytorycznie za obszar współpracy dotyczący „Działań na rzecz osób niepełnosprawnych" jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty.

Termin realizacji zadania.
Termin realizacji zadania wymienionego w zakresie rzeczowym otwartego konkursu ofert obejmuje okres od dnia 02 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Termin składania ofert.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 18 grudnia 2006 r. oferty na dzienniku podawczym w Sekretariacie Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103 lub przesłanie oferty na w/w adres korespondencyjny (liczy się data wpływu) z dopiskiem „KONKURS OFERT".

Wzór formularza oferty określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. Nr 264 poz. 2207/.
Formularze są również dostępne w Zespole Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta Szczawnica, ul. Szalaya 103, pok.14 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl

Miasto Szczawnica udzieliło w 2006 r. wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych
z obszaru „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" w kwocie 20.000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty reguluje Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczawnica Nr OW - 40/2006 z dnia 10 listopada 2006 r., które umieszczone jest na stronie internetowej miasta Szczawnica www.szczawnica.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, a także dostępne jest na żądanie w Urzędzie Miasta Szczawnica,
ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, pokój nr 14.

Źródło: http://www.szczawnica.pl/?id=wiadomosci&nrwiad=73375&PHPSESSID=f4bc2bce649301aca44ab2c91bbcc079


Prezydent Miasta Tczewa

ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie:

1. Ochrona Zdrowia - w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z realizacją działań rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
Planowana kwota na realizację zadań objętych konkursem na 2007 rok wynosi: 44 000,00 zł
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2006 r. 23 000 zł.

2. Pomoc Społeczna - w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z zasadami z zakresu działalności charytatywnej, szczególnie w zakresie pozyskiwania pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Planowana kwota na realizację zadań objętych konkursem na 2007 rok wynosi : 23 000,00 zł.
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2006 r. 19 000 zł.

3. Kultura Fizyczna i Sport - w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z realizacją działań związanych z szkoleniem sportowym, oraz organizacją zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży.
Planowana kwota na realizację zadań objętych konkursem na 2007 rok wynosi: 250 000,00 zł
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2006 r. 230 000 zł.

4. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego - w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z organizacją imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji, spotkań, prelekcji.
Planowana kwota na realizację zadań objętych konkursem na 2007 rok wynosi: 127 000,00 zł
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2006 r. 115 000 zł.

5. Przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania) - w ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia związane z:
a) zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, integracja środowisk abstynenckich (prowadzenie klubów abstynenckich)
Planowana kwota na 2007 r. - 64 000 zł;
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2006 r.
45 000,00 zł.
b) udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, klubów dla dzieci, młodzieży i członków rodzin oraz innych placówek). Planowana kwota na 2007 r. 405 140 zł;
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2006 r.
368 732,00 zł.
c) przeciwdziałaniem narkomanii (punkty konsultacyjne ds. uzależnień). Planowana kwota na 2007 r. - 45 000 zł.
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2006 r. 38 600 zł.

Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej www.tczew.pl oraz w Urzędzie Miasta Tczewa w Wydziale Spraw Społecznych, pawilon pok.14-15.

●Termin realizacji zadań: 2007 rok
●Termin składania ofert ustala się na 8 grudnia 2006 r. do godziny 15.30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, plac Piłsudskiego 1, lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie opisanej w zależności od zakresu.
W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Podmioty , które składają oferty na więcej niż jedno zadanie, powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie.

●Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 grudnia 2006 r. o godz. 13.30.
●Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni od daty otwarcia ofert.

●Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona: w „Panoramie Miasta", na stronach miejskiego portalu informatycznego oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

●Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków w przypadku, gdy suma dofinansowania pozytywnie ocenionych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na dotację zadania. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

●Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych, pok. 14-15, tel. 058 531 30 48.

Źródło: http://www.tczew.pl/index.php?akcja=tekst&bin=ff3796dd4f1f329


Departament Sportu Osób Niepełnosprawnych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację poniższych zadań państwowych w zakresie sportu osób niepełnosprawnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2007 roku:

1. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach sekcji sportowych i rekreacyjnych.

2. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno-sportowych.

3. Uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w szkoleniu centralnym, zgrupowaniach i konsultacjach.

4. Uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, mistrzostwach świata i Europy i innych imprezach mistrzowskich rangi międzynarodowej i krajowej.

5. Realizacja poradnictwa i konsultacji medycznych oraz badań lekarskich i diagnostycznych sportowców niepełnosprawnych.

6. Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych.

7. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach rekreacyjno- sportowych.

8. Szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu osób niepełnosprawnych.

9. Promocja sportu osób niepełnosprawnych.

10. Zakup sprzętu sportowego.

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.

Oferty o dofinansowanie zadań rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

zasięgu działania stowarzyszenia, ilości oddziałów terenowych, klubów, ilości sekcji w klubach, liczby dyscyplin, liczby zawodników objętych szkoleniem,
rangi zadania dla promocji, rozwoju, upowszechniania kultury fizycznej i dostępu do sportu osobom niepełnosprawnym,
oszczędnego kalkulowania kosztów, z uwzględnieniem środków własnych i środków z innych Ľródeł,
zasięgu realizowanych zadań, ilości uczestniczących w nich osób,
posiadania wystarczających zasobów rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
analizy wykonania zadań w okresie poprzednim pod kątem rzetelności i terminowości, efektów uzyskanych w wyniku realizacji zadania w okresie poprzednim /o ile zadania były zlecane/,
spełnienia wymogów formalnych.
Procedury obowiązujące przy zlecaniu ww. zadań określone są w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r.w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej / Dz. U. Nr 134, poz. 944/.


Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania, przy spełnieniu pozostałych kryteriów, będą miały organizacje o ogólnopolskim zasięgu funkcjonowania.

Dofinansowanie stawki dziennej na 1 osobę na wyżywienie i zakwaterowanie na letnich i zimowych obozach sportowych ze środków Ministerstwa Sportu - do 50 PLN.

Wnioski organizacji, które nie wykażą innych Ľródeł dofinansowania nie będą rozpatrywane.

Wnioski o dofinansowanie z załącznikami (zgodnie z §8 w/w rozporządzenia) należy składać w terminie do dnia 7 grudnia 2006 r. w Ministerstwie Sportu, ul. Krucza 24/26, 00-921 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - oferta zadań na 2007 rok".

Do wniosków należy dołączyć statut i aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia).

W przypadku kserokopii powyższych dokumentów wymagane jest potwierdzenie zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione.

więcej informacji, formularze na www.msport.gov.pl

Źródło: http://www.dzieci.org.pl/sdsinew/news/news.php?subaction=showfull&id=1163062029&archive=&start_from=&ucat=5&&alone=

 

MIASTO WROCŁAW
reprezentowane przez
PREZYDENTA WROCŁAWIA
ogłasza z dniem 17 listopada 2006r.
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
pn. Szkolenia społeczności szkolnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym, w roku 2007

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.873) w związku z uchwałą nr XLII/2928/05 z dnia 20 paĽdziernika 2005 roku w sprawie Programu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.

I. Forma realizacji zadania:
W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania przez Gminę Wrocław.

II. Cel realizacji zadania:

 • opracowanie merytoryczne programu oraz organizowanie, koordynowanie i prowadzenie szkoleń dla społeczności szkolnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych oraz zasad bezpieczeństwa na ulicy i w środowisku szkolnym,
 • zorganizowanie i prowadzenie międzyszkolnych olimpiad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych oraz zasad bezpieczeństwa na ulicy i w środowisku szkolnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • monitorowanie procesu realizacji zadania i ewaluacja końcowa.

III. Rodzaj zadania:

 • 1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych oraz zasad bezpieczeństwa na ulicy
  i w środowisku szkolnym dla uczniów i nauczycieli.
 • 2. Przygotowanie i prowadzenie międzyszkolnych olimpiad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych oraz bezpieczeństwa na ulicy i w środowisku szkolnym.
 • 3. Zakup niezbędnych materiałów biurowych, edukacyjnych do prowadzenia szkoleń i olimpiad dla uczniów.
 • 4. Monitorowanie i ewaluacja programu: Szkolenia społeczności szkolnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym.

IV. Termin i miejsce realizacji zadania:

 • zadania publiczne w wymienionej formie powinny zostać zrealizowane w terminie od 16.01.2007 r. do 15.12.2007r.
 • miejscem realizacji będzie Gmina Wrocław.

Miejsce i termin złożenia dokumentów

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 grudnia 2006r. do godz. 15.00 w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 2/4, pokój 347, tel.(o71) 777-77-60

więcej: http://www.wroclaw.pl/m31014/p65842.aspx


MIASTO WROCŁAW
reprezentowane przez
PREZYDENTA WROCŁAWIA
ogłasza z dniem 17 listopada 2006r.
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
pn. Realizacja Programu Młodzieżowego Punktu Antynikotynowego, w roku 2007

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.873) w związku z uchwałą nr XLII/2928/05 z dnia 20 paĽdziernika 2005 roku w sprawie Programu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.

I. Forma realizacji zadania:
W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania przez Gminę Wrocław.

II. Cel realizacji zadania:

 • koordynowanie zadań programu profilaktyczno-terapeutycznego „Młodzieżowy Punkt Antynikotynowy" w roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008,
 • organizacja i realizacja zajęć edukacyjno-rekreacyjnych w ramach programu Młodzieżowego Punktu Antynikotynowego,
 • udzielanie porad i konsultacji lekarskich uczniom, ich rodzicom i/lub opiekunom,
 • monitorowanie i ewaluacja programu Młodzieżowego Punktu Antynikotynowego.

III. Rodzaj zadania:

 • 1. Opracowanie i realizacja programu „Młodzieżowego Punktu Antynikotynowego" w roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008.
 • 2. Zapewnienie:
  -pomieszczenia do prowadzenia edukacji zdrowotnej, porad i konsultacji dla uczniów palących, młodzieżowych liderów zdrowia, rodziców, opiekunów i nauczycieli (6 godzin w tygodniu w ciągu roku szkolnego 2006/2007 i 2007/2008),
  -basenu do zajęć z aquaaerobiku (min. 3 godziny w tygodniu w ciągu roku szkolnego 2006/2007 i 2007/2008).
 • 3. Prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz udzielanie konsultacji osobom palącym.
 • 4. Dokumentowanie realizacji programu Młodzieżowego Punktu Antynikotynowego - ewidencjonowanie ilości edukowanych indywidualnie i grupowo odbiorców (konsultacji lekarskich, zajęć rekreacyjnych i edukacyjnych).
 • 5. Zakup niezbędnych materiałów biurowych i edukacyjnych do prowadzenia Programu Młodzieżowego Punktu Antynikotynowego.
 • 6. Monitorowanie i ewaluacja Programu Młodzieżowego Punktu Antynikotynowego.

IV. Termin i miejsce realizacji zadania:

 • zadania publiczne w wymienionej formie powinny zostać zrealizowane w terminie od 16.01.2007 r. do 15.12.2007r.
 • miejscem realizacji będzie Gmina Wrocław.

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 grudnia 2006r. do godz. 15.00 w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 2/4, pokój 347, tel.(o71) 777-77-60

więcej: http://www.wroclaw.pl/m31014/p65841.aspx


MIASTO WROCŁAW
reprezentowane przez
PREZYDENTA WROCŁAWIA
ogłasza z dniem 17 listopada 2006r.
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
pn. Szkolenia z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień dla społeczności przedszkolnej i szkolnej, w roku 2007

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.873) w związku z uchwałą nr XLII/2928/05 z dnia 20 paĽdziernika 2005 roku w sprawie Programu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.

I. Forma realizacji zadania:
W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania przez Gminę Wrocław.

II. Cel realizacji zadania:

 • zorganizowanie oraz koordynacja szkoleń dla nauczycieli, dzieci, młodzieży i rodziców doty-czących promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień w roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008;
 • sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad realizacją programu szkoleń dla w/w grup od-biorców;
 • monitorowanie procesu szkoleń i ewaluacja końcowa.

III. Rodzaj zadania:

 • organizacja, przeprowadzenie oraz monitorowanie szkoleń przygotowujących nauczycieli do samodzielnego prowadzenia profesjonalnych programów profilaktycznych: „Cukierki", „Domowi Detektywi", „Fantastyczne Możliwości", „Bez ryzyka" i innych,
 • przygotowanie, przeprowadzenie oraz monitorowanie szkoleń przygotowujących nauczycieli do diagnozowania problemów wychowawczych, konstruowania i realizacji autorskich pro-gramów: promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień, interwencji profilaktycznej w szkole, zapobiegania przemocy i agresji oraz twórczej pracy z dzieckiem nadpobudliwym i sprawia-jącym problemy wychowawcze,
 • organizacja, przeprowadzenie i monitorowanie zajęć edukacyjnych dla uczniów i rodziców, dotyczących ryzykownych zachowań młodzieży oraz profilaktyki HIV/AIDS.

Ilość szkoleń zależeć będzie od ilości osób zainteresowanych szkoleniami. 

IV. Termin i miejsce realizacji zadania:

 • zadania publiczne w wymienionej formie powinny zostać zrealizowane w terminie od 16.01.2007 r. do 15.12.2007 r.
 • miejscem realizacji będzie Gmina Wrocław.

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 grudnia 2006r. do godz. 15.00 w se-kretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 2/4, pokój 347, tel.(o71) 777-77-60

więcej: http://www.wroclaw.pl/m31014/p65840.aspx


MIASTO WROCŁAW
reprezentowane przez
PREZYDENTA WROCŁAWIA
ogłasza z dniem 17 listopada 2006r.
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
pn. Programy profilaktyki uzależnień, rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w roku 2007

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.873) w związku z uchwałą nr XLII/2928/05 z dnia 20 paĽdziernika 2005 roku w sprawie Programu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.

I. Forma realizacji zadania:
W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania przez Gminę Wrocław.

II. Cel realizacji zadania:

 • opracowanie planu organizacyjnego i koordynacja zadań programów profilaktyki uzależnień rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008,
 • realizacja programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Proble-mów Alkoholowych. Programy zalecane do realizacji to m.in.: „Debata", „NOE", „Spójrz in-aczej", „Korekta",
 • monitorowanie realizacji zajęć edukacyjnych w poszczególnych szkołach oraz prowadzenie bieżącej i końcowej ewaluacji.

III. Rodzaj zadania:

 • koordynacja programu - koordynator programu organizuje nabór uczestników, sprawuje nadzór organizacyjny oraz monitoruje proces zajęć profilaktycznych i dokonuje ewaluacji programu,
 • realizacja programu w placówkach oświatowych odbywa się zgodnie z przygotowanym harmonogramem zajęć,
 • zakup materiałów edukacyjnych niezbędnych do realizacji programu.

IV. Termin i miejsce realizacji zadania:

 • zadania publiczne w wymienionej formie powinno zostać zrealizowane w terminie od 16.01.2007 r. do 15.12.2007r.
 • miejscem realizacji będzie Gmina Wrocław.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 grudnia 2006r do godz. 15.00 w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 2/4, pokój 347, tel.(o71) 777-77-60.

więcej: http://www.wroclaw.pl/m31014/p65839.aspx


MIASTO WROCŁAW
reprezentowane przez
PREZYDENTA WROCŁAWIA
ogłasza z dniem 17 listopada 2006r.
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
pn. Koordynacja Programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, w roku 2007

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.873) w związku z uchwałą nr XLII/2928/05 z dnia 20 paĽdziernika 2005 roku w sprawie Programu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.

I. Forma realizacji zadania:
W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania przez Gminę Wrocław.

II. Cel realizacji zadania:

 • przygotowanie planu realizacji zadań programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie w roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008,
 • koordynowanie pracy zespołów koordynatorów ds. promocji zdrowia przedszkoli i szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
 • organizowanie i przeprowadzenie kampanii prozdrowotnych dla społeczności przedszkolnych
 • organizowanie i prowadzenie międzyszkolnych konkursów o tematyce zdrowotnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • monitorowanie i ewaluacja Programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

III. Rodzaj zadania:

 • 1. Prowadzenie szkoleń i konsultacji merytoryczno-metodycznych dotyczących realizacji zadań i programów promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień w środowisku przedszkolnym i szkolnym.
 • 2. Opracowanie dokumentacji kampanii prozdrowotnych dla społeczności przedszkolnych.
 • 3. Opracowanie procedur i narzędzi niezbędnych do prowadzenia dokumentacji zespołów koordynatorów realizujących programy promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień w środowisku przedszkolnym i szkolnym.
 • 4. Dokumentowanie pracy zespołów przedszkolnych i szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia.
 • 5. Opracowanie dokumentacji międzyszkolnych konkursów (regulaminy, testy, zadania praktyczne, zadania teoretyczne, sprawozdania, dokumentacja dla komisji konkursowej).
 • 6. Opracowanie projektów dyplomów, zaświadczeń itp. dla uczestników i laureatów konkursów.
 • 7. Przygotowanie występów artystycznych i/lub sportowych podczas realizacji międzyszkolnych konkursów.
 • 8. Przeprowadzenie międzyszkolnych konkursów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu:
  -promocji zdrowia,
  -profilaktyki uzależnień,
  -bezpieczeństwa na drodze,
  -edukacji ekologicznej,
  -inne.
 • 9. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych i międzyszkolnych konkursów.
 • 10. Zakup nagród dla laureatów i uczestników międzyszkolnych konkursów zdrowotnych.
 • 11. Monitorowanie i ewaluacja programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

IV. Termin i miejsce realizacji zadania:

 • zadania publiczne w wymienionej formie powinny zostać zrealizowane w terminie od 16.01.2007 do 15.12.2007r.
 • miejscem realizacji będzie Gmina Wrocław.

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 grudnia 2006r. do godz. 15.00 w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 2/4, pokój 347, tel.(o71) 777-77-60

więcej: http://www.wroclaw.pl/m31014/p65838.aspx


GMINA WROCŁAW
reprezentowana przez
PREZYDENTA WROCŁAWIA
ogłasza z dniem 22 listopada 2006r.
otwarty konkurs ofert na:
organizację imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych w roku 2007

Adresaci  konkursu

 • 1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 2. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące warunki:
  a) są zarejestrowane i prowadzą działalność na terenie Polski, prowadzą działalność nie nastawioną na osiąganie zysków i nie rozdzielają wypracowanych przychodów pomiędzy swoich członków,
  b) wykazują doświadczenie i umiejętności w realizacji działań, których dotyczy składany przez nie wniosek,
  c) wywiązują się z obowiązków płatniczych wobec: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Gminy Wrocław lub innych instytucji publicznych.

Forma realizacji zadania: 
wsparcie

Cel konkursu:

 • wsparcie organizacji imprez o wysokiej randze sportowej, skierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów,
 • wsparcie organizacji imprez rekreacyjnych i turystycznych skierowanych do szerokiej grupy odbiorców w różnych grupach wiekowych,
 • wsparcie całorocznych, cyklicznych imprez dla młodzieży szkolnej i studenckiej,
 • wsparcie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w godzinach pozalekcyjnych i w okresie ferii.

Rodzaj zadania:

 • organizacja zawodów, turniejów i rozgrywek sportowych,
 • realizacja programów sportowego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • organizacja imprez turystyczno - rekreacyjnych na terenie Wrocławia

Termin realizacji zadania:
Przewiduje się, że zadanie powinno zostać zrealizowane między 1 stycznia 2007 r. a  31 grudnia 2007r.

Termin składania ofert: najpóĽniej do 22 grudnia 2006 roku, do godziny 12.00.

więcej: http://www.wroclaw.pl/m31014/p65976.aspx


GMINA WROCŁAW
reprezentowana przez
PREZYDENTA WROCŁAWIA
ogłasza z dniem 22 listopada  2006r.
otwarty konkurs ofert na:
realizację Programu Sportowych Grup Szkolenia Podstawowego

Adresaci  konkursu

 • 1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 2. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące warunki:
  a)są zarejestrowane i prowadzą działalność na terenie Polski, prowadzą działalność nie nastawioną na osiąganie zysków i nie rozdzielają wypracowanych przychodów pomiędzy swoich członków,
  b)wykazują doświadczenie i umiejętności w realizacji działań, których dotyczy składany przez nie wniosek,
  c)wywiązują się z obowiązków płatniczych wobec: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Gminy Wrocław lub innych instytucji publicznych.

Forma realizacji zadania: 
wsparcie

Cel konkursu:
wsparcie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Podniesienie poziomu wyszkolenia i uzyskanie lepszych wyników umożliwiających przejście do grup o wyższym poziomie sportowym. Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. 

Rodzaj zadania:
szkolenie sportowe osób początkujących (dzieci i młodzieży) uwzględniające udział w treningach, zawodach i obozach sportowych.

Termin realizacji zadania:
15 stycznia 2007 - 15 grudnia 2007 r.

Termin składania ofert: najpóĽniej do 22 grudnia 2006 roku, do godziny 14.00.

więcej: http://www.wroclaw.pl/m31014/p65975.aspx


GMINA WROCŁAW
reprezentowana przez
PREZYDENTA WROCŁAWIA
ogłasza z dniem 22 listopada  2006r.
 otwarty konkurs ofert na:
realizację Programu Młodzieżowych Centrów Sportu

Adresaci  konkursu

 • 1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 2. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące warunki:
  a)są zarejestrowane i prowadzą działalność na terenie Polski, prowadzą działalność nie nastawioną na osiąganie zysków i nie rozdzielają wypracowanych przychodów pomiędzy swoich członków,
  b)wykazują doświadczenie i umiejętności w realizacji działań, których dotyczy składany przez nie wniosek,
  c)wywiązują się z obowiązków płatniczych wobec: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Gminy Wrocław lub innych instytucji publicznych.

Forma realizacji zadania:
wsparcie

Cel konkursu:
wsparcie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinach objętych Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa Sportowego. Podniesienie poziomu wyszkolenia i uzyskanie lepszych wyników w ogólnopolskiej punktacji Ministerstwa Sportu.
 
Rodzaj zadania:
szkolenie sportowe w grupach min. 10 osobowych uwzględniające udział w treningach, obozach sportowych, zawodach kwalifikacyjnych, klasyfikacyjnych i mistrzowskich  a zwłaszcza Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików , Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych (OOM), Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.

Termin realizacji zadania:

 • Zadanie publiczne w wymienionej formie realizowane będzie w okresie: 1 stycznia - 31 grudnia 2007 roku lub 1 stycznia 2007 roku - 31 grudnia 2009 roku. Podmiot składający ofertę określa roczny lub trzyletni okres realizacji projektu.
 • Podmiot składający ofertę realizacji zadania przez okres trzech lat określa w arkuszu ofertowym szczegółową kalkulację kosztów dotyczącą 2007 roku. W części III oferty w pozycji "Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu określa natomiast:
 • przewidywany koszt realizacji zadania w 2008 roku (w tym dofinansowanie Gminy Wrocław oraz wysokość wkładu własnego),
 • przewidywany koszt realizacji zadania w 2009 roku (w tym dofinansowanie gminy Wrocław oraz wysokość wkładu własnego).

Termin składania ofert: najpóĽniej do 22 grudnia 2006 roku, do godziny 14.00.

więcej: http://www.wroclaw.pl/m31014/p65973.aspx


GMINA WROCŁAW
reprezentowana przez
PREZYDENTA WROCŁAWIA
ogłasza z dniem 22 listopada  2006r.
 otwarty konkurs ofert na:
realizację Programu Młodzieżowych Centrów Sportu

Adresaci  konkursu

 • 1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 2. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące warunki:
  a)są zarejestrowane i prowadzą działalność na terenie Polski, prowadzą działalność nie nastawioną na osiąganie zysków i nie rozdzielają wypracowanych przychodów pomiędzy swoich członków,
  b)wykazują doświadczenie i umiejętności w realizacji działań, których dotyczy składany przez nie wniosek,
  c)wywiązują się z obowiązków płatniczych wobec: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Gminy Wrocław lub innych instytucji publicznych.

Forma realizacji zadania:
wsparcie

Cel konkursu:
wsparcie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinach objętych Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa Sportowego. Podniesienie poziomu wyszkolenia i uzyskanie lepszych wyników w ogólnopolskiej punktacji Ministerstwa Sportu.

Rodzaj zadania:
szkolenie sportowe w grupach min. 10 osobowych uwzględniające udział w treningach, obozach sportowych, zawodach kwalifikacyjnych, klasyfikacyjnych i mistrzowskich  a zwłaszcza Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików , Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych (OOM), Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.

Termin realizacji zadania:

 • Zadanie publiczne w wymienionej formie realizowane będzie w okresie: 1 stycznia - 31 grudnia 2007 roku lub 1 stycznia 2007 roku - 31 grudnia 2009 roku. Podmiot składający ofertę określa roczny lub trzyletni okres realizacji projektu.
 • Podmiot składający ofertę realizacji zadania przez okres trzech lat określa w arkuszu ofertowym szczegółową kalkulację kosztów dotyczącą 2007 roku. W części III oferty w pozycji "Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu określa natomiast:
 • przewidywany koszt realizacji zadania w 2008 roku (w tym dofinansowanie Gminy Wrocław oraz wysokość wkładu własnego),
 • przewidywany koszt realizacji zadania w 2009 roku (w tym dofinansowanie gminy Wrocław oraz wysokość wkładu własnego).

Termin składania ofert: najpóĽniej do 22 grudnia 2006 roku, do godziny 14.00.

Szczegółowych informacji udziela p. Waldemar Biskup - Biuro Sportu i Rekreacji ul. G. Zapolskiej 2/4 pok. 430, tel. 777 81 93

więcej: http://www.wroclaw.pl/m31014/p65973.aspx


Gmina Wrocław
reprezentowana przez Prezydenta Wrocławia
ogłasza z dniem 15 listopada 2006r.
otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego
polegającego na realizacji w 2007 roku projektów kulturalnych adresowanych do dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem ludzi w wieku poprodukcyjnym pn. „Tylko dla dorosłych".

Adresat konkursu:
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Forma realizacji zadania:
wsparcie

Cel realizacji zadania:

 • 1. zaspokajanie potrzeb kulturalnych i poznawczych ludzi dorosłych,
 • 2. rozwijanie zainteresowań,
 • 3. kreowanie aktywnego stylu życia w tym uczestnictwa w kulturze,
 • 4. współpraca z instytucjami kultury, twórcami i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadania,
 • 5. realizacja projektu w środowisku dorosłych ze szczególnym uwzględnienie ludzi w wieku poprodukcyjnym.

Rodzaj zadania:
Działania kulturalne i artystyczne z zakresu: plastyki (w tym: fotografia, film), historii sztuki i innych dziedzin np. takich jak: nauka języków obcych, kinezjologia edukacyjna, nauka obsługi komputera, działania interdyscyplinarne, itp. prowadzone aktywizującymi metodami pracy.

Termin i miejsce realizacji zadania: 
od 12 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Oferty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2006 r. do godziny 14.00 w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, Rynek-Ratusz 7/9, 50-101 Wrocław, pokój nr 3 (sekretariat)

więcej: http://www.wroclaw.pl/m31014/p65659.aspx


Gmina Wrocław
reprezentowana przez Prezydenta Wrocławia
ogłasza z dniem 15 listopada 2006r.
otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego
polegającego na realizacji w 2007 roku projektu kulturalnego adresowanych do dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej pn.„Romski, młodzieżowy teatr muzyczny"

Adresat konkursu:
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Forma realizacji zadania:
wsparcie lub powierzenie

Cel realizacji zadania:

 • 1. zachowanie i afirmacja romskiej tożsamości etnicznej,
 • 2. podtrzymywanie i propagowanie kultury romskiej
 • 3. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży.
 • 4. organizacja czasu wolnego.
 • 5. Integracja społeczności romskiej,
 • 6. Integracja społeczności romskiej z większościowym społeczeństwem,
 • 7. Przeciwdziałanie dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji.

Termin i miejsce realizacji zadania: 
od 12 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia i rozliczania zadania (w tym uwzględnić należy czas na dokonanie płatności za faktury dotyczące realizacji zadania, jednak nie dłuższy niż 14 dni od daty końcowej faktycznie zrealizowanego zadania i nie dłuższy niż do 31 grudnia 2007r.).

Miejsce: miasto Wrocław (dopuszcza się incydentalne działanie poza Wrocławiem (np. wycieczka lub warsztaty,  prezentacja, koncert poza Wrocławiem itp.)

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Oferty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2006 r. do godziny 14.00 w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, Rynek-Ratusz 7/9, 50-101 Wrocław, pokój nr 3 (sekretariat)
- W przypadku przesłania oferty wraz z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia,

więcej: http://www.wroclaw.pl/m31014/p65658.aspx


Gmina Wrocław
reprezentowana przez Prezydenta Wrocławia
ogłasza z dniem 15 listopada 2006r.
otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego
polegającego na realizacji w latach  2007-2009
projektu kulturalnego adresowanego do dzieci, młodzieży i seniorów pn. „Klub pod Brzozami"

Adresat konkursu:
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Forma realizacji zadania:
wsparcie

Cel realizacji zadania

 • 1. kompleksowe rozwiązania działań kulturalnych, edukacyjnych i wychowawczych,
 • 2. łagodzenie skutków niekorzystnych zjawisk społecznych i zapobieganie patologiom,
 • 3. adresowanie oferty do dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o skromnym statusie materialnym,
 • 4. tworzenie warunków do indywidualnego i społecznego rozwoju,
 • 5. rozwijanie zainteresowań,
 • 6. prowadzenie działań mających na celu integrację międzypokoleniową,
 • 7. integracja społeczności lokalnej.

Rodzaj zadania

 • 1. Realizacja projektu kulturalnego łączącego różne formy działań interdyscyplinarnych: plastycznych, muzycznych, teatralnych, dziennikarskich, filmowych, fotograficznych, grafiki komputerowej itp.
 • 2. Działania mające na celu poznanie kulturalnego potencjału miasta.
 • 3. Działania prowadzone w wymiarze: codziennie przez 5 dni w tygodniu oraz co najmniej podczas 1 tygodnia ferii zimowych i 1 miesiąca wakacji.

Termin i miejsce realizacji zadania

 • 1. Zadanie publiczne w wymienionej formie realizowane będzie w okresie: 2 stycznia 2007 roku - 31 grudnia 2009 roku. Podmiot składający ofertę realizacji zadania przez okres trzech lat określa w arkuszu ofertowym szczegółową kalkulację kosztów dotyczącą 2007 roku. W części III oferty w pozycji "Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu określa natomiast:
 • o przewidywany koszt realizacji zadania w 2008 roku (w tym dofinansowanie gminy Wrocław oraz wysokość wkładu własnego),
 • o przewidywany koszt realizacji zadania w 2009 roku (w tym dofinansowanie gminy Wrocław oraz wysokość wkładu własnego).
 • 2. Termin realizacji zadania w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2007 r. obejmuje: przygotowanie, przeprowadzenie, rozliczenie (w tym dokonanie płatności za wykonanie zadania po jego zakończeniu w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia zadania i nie póĽniej niż do 31 grudnia danego roku).
 • 3. Miejsce realizacji: Wrocław,
 • 4. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia i rozliczania zadania (w tym uwzględnić należy czas na dokonanie płatności za faktury dotyczące realizacji zadania, jednak nie dłuższy niż 14 dni od daty końcowej faktycznie zrealizowanego zadania.
 • 5. Miejsce: miasto Wrocław (dopuszcza się incydentalne działanie poza Wrocławiem (np. wycieczka, plener plastyczny, fotograficzny itp. Wyjazd wypoczynkowy z okazji ferii, wakacji)

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Oferty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2006 r. do godziny 14.00 w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, Rynek-Ratusz 7/9, 50-101 Wrocław, pokój nr 3 (sekretariat)

 • W przypadku przesłania oferty wraz z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia,
 • W przypadku przesłania pocztą kopertę należy oznaczyć w następujący sposób:
  „Konkurs Nr 473 „Klub pod brzozami" oraz podać nazwę i adres oferenta.
 • Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia,
 • Oferty złożone na innych drukach lub niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

więcej: http://www.wroclaw.pl/m31014/p65657.aspx


Gmina Wrocław
reprezentowana przez Prezydenta Wrocławia
ogłasza z dniem 10 listopada 2006 r.
otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych w sferze kultury  w 2007 roku
(projekty całoroczne, których termin rozpoczęcia planowany jest w I kwartale 2007 roku)

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych: zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, ze zm.) w związku z uchwałą nr XLII/2928/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 paĽdziernika 2005 roku w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.

Formy realizacji zadań:
wsparcie lub powierzenie

Cel realizacji zadania publicznego:

 • wyłonienie, w oparciu o złożone oferty, organizatorów koncertów, przeglądów, konkursów, festiwali i innych wydarzeń muzycznych, realizowanych na terenie Gminy Wrocław, (oferty muzyczne)
 • wyłonienie, w oparciu o złożone oferty, organizatorów spektakli, przedstawień, przeglądów, konkursów, festiwali i innych wydarzeń teatralnych, realizowanych na terenie Gminy Wrocław, (oferty teatralne
 • wyłonienie, w oparciu o złożone oferty, organizatorów wystaw, konkursów, festiwali i innych wydarzeń plastycznych filmowych i fotograficznych, video art, realizowanych na terenie Gminy Wrocław, (oferty plastyczne)
 • wyłonienie, w oparciu o złożone oferty, organizatorów zdarzeń kulturalnych innych niż stricte z zakresu muzyki, teatru, filmu, fotografii, plastyki, video art, w tym m. in. publikacji poświęconych historii, kulturze i specyfice Wrocławia oraz wydawnictw kształtujących kulturalny wizerunek miasta i regionu, wydawnictw okolicznościowych, festiwali o rozszerzonej formule, konferencji naukowych, imprez plenerowych łączących w sobie różne obszary kultury, imprez interdyscyplinarnych, warsztatów, spotkań rocznicowych, prezentacji, przeglądów, itp. (oferty interdyscyplinarne)
 • upowszechnianie imprez teatralnych,
 • upowszechnianie imprez muzycznych,
 • upowszechnianie inicjatyw artystycznych w zakresie filmu, fotografii, plastyki, video art,
 • wspomaganie lokalnych inicjatyw kulturalnych,
 • promowanie Wrocławia jako ważnego ośrodka życia muzycznego, teatralnego, artystycznego,

Rodzaje zadań:

 • Realizacja koncertów, przeglądów, konkursów, festiwali i innych wydarzeń muzycznych (oferty muzyczne)
 • Realizacja spektakli, przedstawień, przeglądów, konkursów, festiwali i innych wydarzeń teatralnych (oferty teatralne)
 • Realizacja wystaw, konkursów, festiwali i innych wydarzeń plastycznych, filmowych, fotograficznych, video art. (oferty plastyczne)
 • Realizacja projektów kulturalnych m. in. publikacji poświęconych historii, kulturze i specyfice Wrocławia oraz wydawnictw kształtujących kulturalny wizerunek miasta i regionu, wydawnictw okolicznościowych, festiwali o rozszerzonej formule, konferencji naukowych, imprez plenerowych łączących w sobie różne obszary kultury, imprez interdyscyplinarnych, warsztatów, spotkań rocznicowych, prezentacji, przeglądów, itp. (oferty interdyscyplinarne).

Termin i miejsce realizacji zadań:

 • 1. Zadania publiczne mogą być realizowane w okresie od 19 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
 • 2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia i rozliczania zadania (w tym uwzględnić należy) czas na dokonanie płatności za faktury dotyczące realizacji zadania, jednak nie dłuższy niż 30 dni od daty końcowej faktycznie zrealizowanego zadania).
 • 3. Miejsce realizacji zadania: Wrocław

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 11 grudnia 2006 r., od 8.00 do 15.30 w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, Rynek-Ratusz 7/9, 50-101 Wrocław, pokój 3, tel. (071) 777 83 54.

więcej: http://www.wroclaw.pl/m31014/p65501.aspx


Gmina Wrocław
reprezentowana przez Prezydenta Wrocławia
ogłasza z dniem 10 listopada 2006 r.
otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych w sferze kultury 
przeznaczonych do wykonania w I kwartale 2007 r.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych: zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, ze zm.) w związku z uchwałą nr XLII/2928/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 paĽdziernika 2005 roku w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.

Formy realizacji zadań:
wsparcie lub powierzenie

Cel realizacji zadania publicznego:

 • wyłonienie, w oparciu o złożone oferty, organizatorów koncertów, przeglądów, konkursów, festiwali i innych wydarzeń muzycznych, realizowanych na terenie Gminy Wrocław, (oferty muzyczne)
 • wyłonienie, w oparciu o złożone oferty, organizatorów spektakli, przedstawień, przeglądów, konkursów, festiwali i innych wydarzeń teatralnych, realizowanych na terenie Gminy Wrocław, (oferty teatralne)
 • wyłonienie, w oparciu o złożone oferty, organizatorów wystaw, konkursów, festiwali i innych wydarzeń plastycznych filmowych i fotograficznych, video art, realizowanych na terenie Gminy Wrocław, (oferty plastyczne)
 • wyłonienie, w oparciu o złożone oferty, organizatorów zdarzeń kulturalnych innych niż stricte z zakresu muzyki, teatru, filmu, fotografii, plastyki, video art, w tym m. in. publikacji poświęconych historii, kulturze i specyfice Wrocławia oraz wydawnictw kształtujących kulturalny wizerunek miasta i regionu, wydawnictw okolicznościowych, festiwali o rozszerzonej formule, konferencji naukowych, imprez plenerowych łączących w sobie różne obszary kultury, imprez interdyscyplinarnych, warsztatów, spotkań rocznicowych, prezentacji, przeglądów, itp. (oferty interdyscyplinarne)
 • upowszechnianie imprez teatralnych,
 • upowszechnianie imprez muzycznych,
 • upowszechnianie inicjatyw artystycznych w zakresie filmu, fotografii, plastyki, video art,
 • wspomaganie lokalnych inicjatyw kulturalnych,
 • promowanie Wrocławia jako ważnego ośrodka życia muzycznego, teatralnego, artystycznego,

Rodzaje zadań:

 • Realizacja koncertów, przeglądów, konkursów, festiwali i innych wydarzeń muzycznych (oferty muzyczne)
 • Realizacja spektakli, przedstawień, przeglądów, konkursów, festiwali i innych wydarzeń teatralnych (oferty teatralne)
 • Realizacja wystaw, konkursów, festiwali i innych wydarzeń plastycznych, filmowych, fotograficznych, video art. (oferty plastyczne)
 • Realizacja projektów kulturalnych m. in. publikacji poświęconych historii, kulturze i specyfice Wrocławia oraz wydawnictw kształtujących kulturalny wizerunek miasta i regionu, wydawnictw okolicznościowych, festiwali o rozszerzonej formule, konferencji naukowych, imprez plenerowych łączących w sobie różne obszary kultury, imprez interdyscyplinarnych, warsztatów, spotkań rocznicowych, prezentacji, przeglądów, itp. (oferty interdyscyplinarne).

Termin i miejsce realizacji zadań:

 • 1. Zadania publiczne muszą być zrealizowane w okresie od 10 stycznia 2007 r. do 31 marca 2007 r. - termin zakończenia zadania jest terminem nieprzekraczalnym.
 • 2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia i rozliczania zadania (w tym uwzględnić należy) czas na dokonanie płatności za faktury dotyczące realizacji zadania, jednak nie dłuższy niż 30 dni od daty końcowej faktycznie zrealizowanego zadania).
 • 3. Miejsce realizacji zadania: Wrocław

 

więcej: http://www.wroclaw.pl/m31014/p65500.aspx


 

MIASTO WROCŁAW
reprezentowane przez
PREZYDENTA WROCŁAWIA
ogłasza z dniem 17 listopada 2006r.
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
pn. Młodzieżowy Festiwal Teatralny w roku 2007

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.873) w związku z uchwałą nr XLII/2928/05 z dnia 20 paĽdziernika 2005 roku w sprawie Programu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.

I. Forma realizacji zadania:
W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania przez Gminę Wrocław.

II. Cel realizacji zadania:

 • opracowanie scenariusza oraz koordynowanie realizacji zadań programu Młodzieżowego Festiwalu Teatralnego w latach szkolnych 2006/2007 i 2007/2008,
 • przeprowadzenie teatralnych warsztatów festiwalowych dla młodzieży,
 • ogłoszenie i przeprowadzenie konkursów festiwalowych
 • zorganizowanie i przeprowadzenie koncertu finałowego,
 • przygotowanie sztuki teatralnej wg nagrodzonego scenariusza,
 • monitorowanie i ewaluacja prowadzonych warsztatów, konkursów oraz koncertu finałowego Młodzieżowego Festiwalu Teatralnego

III. Rodzaj zadania:

 • przygotowanie programu Młodzieżowego Festiwalu Teatralnego,
 • przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów festiwalowych: teatralno- literackich, pantomimicznych, ruchowych z elementami tańca, aktorskich i lalkarskich, monodramów, teatru komedii oraz teatru ulicznego,
 • przygotowanie i przeprowadzenie konkursów: tańca, na monodram, spektakl komediowy i pantomimiczny, na działania para teatralne (happening, performance) na napisanie scenariusza sztuki teatralnej,
 • powołanie komisji konkursowych do oceny prac uczestników festiwalu oraz koordynowanie zadań komisji,
 • przygotowanie i przeprowadzenie koncertu festiwalowego,
 • wystawienie spektaklu sztuki teatralnej wg nagrodzonego scenariusza dla ok. 1000 widzów,
 • przygotowanie i druk gazety festiwalowej,
 • zakup nagród dla laureatów konkursów festiwalowych,
 • przygotowanie dokumentacji faktograficznej z przebiegu festiwalu

IV. Termin i miejsce realizacji zadania:

 • zadania publiczne w wymienionej formie powinny zostać zrealizowane w terminie od 16.01.2007 r. do 15.12.2007r.
 • miejscem realizacji będzie Gmina Wrocław.

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 grudnia 2006r. do godz. 15.00 w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 2/4 pokój 347, tel.(o71) 777-77-60

więcej: http://www.wroclaw.pl/m31014/p65837.aspx


MIASTO WROCŁAW
reprezentowane przez
PREZYDENTA WROCŁAWIA
ogłasza z dniem 17 listopada 2006r.
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
pn. Festiwal Sztuki Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych w roku 2007

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.873) w związku z uchwałą nr XLII/2928/05 z dnia 20 paĽdziernika 2005 roku w sprawie Programu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.

I. Forma realizacji zadania:
W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania przez Gminę Wrocław.

II. Cel realizacji zadania:

 • opracowanie scenariusza oraz koordynowanie realizacji zadań programu - Festiwal Sztuki Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007,
 • przeprowadzenie warsztatów festiwalowych dla młodzieży,
 • ogłoszenie i przeprowadzenie konkursów festiwalowych,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie koncertu finałowego Festiwalu Sztuki Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych,
 • monitorowanie i ewaluacja prowadzonych warsztatów, konkursów oraz koncertu finałowego Festiwalu Sztuki Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych.

III. Rodzaj zadania:

 • opracowanie scenariusza programu i koordynowanie zadań Festiwalu Sztuki Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych,
 • przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów festiwalowych: literackich, dziennikarskich, fotograficznych, plastycznych, krawieckich, muzycznych, filmowych, gry na bębnach, pisania scenariuszy filmowych, kabaretowych, tańca twórczego, tańców romskich i innych,
 • przygotowanie i przeprowadzenie konkursów festiwalowych: filmowy, plastyczny, literacki, fotograficzny, na scenariusz filmowy, reportaż oraz wykonanie piosenki poetyckiej,
 • zaprojektowanie i prowadzenie strony internetowej festiwalu,
 • powołanie komisji konkursowych do oceny prac uczestników festiwalu oraz koordynowanie zadań komisji,
 • przygotowanie i przeprowadzenie koncertu festiwalowego,
 • przygotowanie i druk gazety festiwalowej,
 • zakup nagród dla laureatów konkursów festiwalowych,
 • przygotowanie dokumentacji faktograficznej z przebiegu festiwalu.

IV. Termin i miejsce realizacji zadania:

 • zadania publiczne w wymienionej formie powinny zostać zrealizowane w terminie od 16.01.2007 r. do 15.12.2007r.
 • miejscem realizacji będzie Gmina Wrocław.

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 grudnia 2006r. do godz. 15.00 w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej, 2/4 pokój 347, tel.(o71) 777-77-60.

więcej: http://www.wroclaw.pl/m31014/p65836.aspx


Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych województwa dolnośląskiego w zakresie sportu, kultury fizycznej, turystyki oraz ratownictwa górskiego i wodnego, podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego województwa dolnośląskiego, zaspokojenia potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców regionu a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania czasu wolnego i podniesienia bezpieczeństwa publicznego.

Termin składania ofert:

1. Wyznacza się następujące terminy składania ofert: (liczy się data wpływu do adresata)
a) od 10 listopada 2006 do dnia 10 grudnia  2006r. w przypadku zadań całorocznych i systemowych oraz organizacji imprez i zawodów sportowych i  imprez turystycznych),
b) od 15 marca 2007 do 15 kwietnia 2007 w przypadku organizacji imprez i zawodów sportowych i imprez turystycznych, terminu których oferent nie mógł wcześniej przewidzieć
c) od 15 sierpnia 2007 do 15 września 2007 w przypadku organizacji imprez i zawodów sportowych i imprez turystycznych, terminu których oferent nie mógł wcześniej przewidzieć

2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 
 Departament Polityki Socjalnej 
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 
 50-411 Wrocław, ul. Wybrzeże Słowackiego 12/14. 
 pok. 412, IV piętro;  poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 16.00

więcej:  
http://bip.umwd.pl/index.php?id=90&tx_ttnews%5btt_news%5d=656&tx_ttnews%5bbackPid%5d=90&cHash=ffb07516cd


Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w formie wspierania  realizacji zadań publicznych w zakresie sportu, kultury fizycznej i ratownictwa wodnego, podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno - ekonomicznego Mazowsza, zaspakajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców regionu, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania czasu wolnego i podniesienia bezpieczeństwa publicznego.

Termin składania ofert:

1. Wyznacza się trzy terminy składania ofert:
a) - do dnia 20 grudnia 2006 roku w przypadku zadań całorocznych, systemowych, realizowanych od 15 lutego 2007 do 31 grudnia 2007.w ramach programów ogólnopolskich i wojewódzkich (dotyczy przede wszystkim zadań programowych ujętych w wykazie - „I. Rodzaje zadań" w  pkt 1 - 9).
b) - do dnia 15 stycznia 2007 r. w przypadku zadań jednostkowych realizowanych od dnia 15 marca 2007 r. do dnia 15 grudnia 2007 r.
c) - do dnia 30 kwietnia 2007 r. w przypadku zadań jednostkowych realizowanych w II półroczu 2007 roku od dnia 15 lipca do dnia 15 grudnia 2007 r., których organizacji oferent nie mógł wcześniej przewidzieć.

2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego, ul. Floriańska 10, 03-707 Warszawa. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

 więcej: http://www.mazovia.pl/news_pliki/0/891.doc


Do 4 grudnia 2006 r. można składać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia „Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 3.2 schemat b.

Do zadań ROSzEFS należeć będzie:

 • zwiększenie gotowości i umiejętności potencjalnych projektodawców do udziału w procesie wdrażania EFS;
 • aktywne promowanie wiedzy związanej z EFS oraz zachęcanie lokalnych organizacji i pomaganie im w przygotowywaniu wysokiej jakości projektów z EFS;
 • wsparcie na etapie „dojrzewania" projektu (identyfikacja problemów z zakresu zasobów ludzkich i sposobów ich rozwiązywania na poziomie lokalnym);
 • pogłębianie wiedzy dotyczącej sposobów rozwiązywania problemów rynku pracy, najlepszych praktyk w zakresie stosowania instrumentów rynku pracy i edukacji;
 • uzupełnianie wiedzy o obowiązujących procedurach, wymogach administracyjnych i finansowych

EFS oraz formalno-prawnych uwarunkowaniach aplikowania i wdrażania projektów;

 • poszerzanie wiedzy i pogłębianie umiejętności związanych z wdrażaniem tj. zarządzanie projektem, zarządzanie finansowe, księgowość analityczna, sprawozdawczość itp.

O uzyskanie statusu ROSzEFS i przyznanie na ten cel wsparcia mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy:

 • zgodnie ze statutem lub umową nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • są zarejestrowani w Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzą działalność na jej terenie;
 • mają siedzibę lub oddział (biuro) w lokalizacji zgodnej z zał. I. do Wytycznych dla Wnioskodawców, na terenie której przedsięwzięcie objęte wnioskiem będzie realizowane, lub zobowiążą się we wniosku do utworzenia takiego oddziału (biura) w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy. Lokal ten będzie stanowił siedzibę ROSzEFS, musi więc gwarantować warunki do świadczenia usług informacyjnych i doradczych w sposób ciągły (8 godzin dziennie przez wszystkie dni robocze) również dla osób niepełnosprawnych;
 • są bezpośrednio odpowiedzialni za przygotowanie i kierowanie przedsięwzięciem, nie działają jako pośrednik.

Maksymalna liczba Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych EFS wynosi 49. Wartość jednego rzedsięwzięcia nie może być wyższa niż 600 000 złotych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie styczeń 2007 r. - grudzień 2007 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleĽć na stronie: www.parp.gov.pl/konkurs16.html

Ľróło: e-ulotka ekspres - biuletyn Programu  Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. [06/19]


Do 5 grudnia 2006 r. można składać w Delegacji Komisji Europejskiej w Turcji wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Dialog Społeczeństwa Obywatelskiego - Kultura w Akcji. Z jednej strony program ma na celu dostarczenie wiedzy o procesie integracji europejskiej i aktywne włączenie społeczeństwa tureckiego w sprawy dotyczące Unii Europejskiej, z drugiej zaś zwiększenie zainteresowania różnymi aspektami kultury i sztuki europejskiej jako wyrazu wielokulturowej tożsamości UE. Program przewiduje współfinansowanie wspólnych, unijno-tureckich projektów z dziedziny kultury oraz działań informacyjno-medialnych z zakresu tematyki europejskiej. Wymagana jest współpraca z partnerami z co najmniej jednego państwa członkowskiego UE lub Rumunii, Bułgarii czy Chorwacji. W konkursie mogą uczestniczyć tureckie organizacje pozarządowe, organizacje kulturalne i medialne, instytucje szkolnictwa wyższego oraz - na zasadzie partnerów - organizacje z państw członkowskich UE.

Budżet programu to 1 mln 450 tys. euro. Minimalna kwota dotacji wynosi 25 tys., a maksymalna 100 tys. euro. Wysokość grantu nie może być mniejsza niż 50% i nie może przekraczać 90% kosztów całego przedsięwzięcia.

Więcej informacji można znaleĽć na stronie:

www.deltur.cec.eu.int/default.asp?lang=1&pId=13&year=2006&month=07&mnId=2&refNo=EuropeAid/123928/C/ACT/TR

 

Ľródło: e-ulotka ekspres - biuletyn Programu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. [06/19]


Do 24 listopada 2006 r. można składać w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wnioski o dofinansowanie działań informacyjnych związanych ze Wspólną Polityką Rolną.

Wspierane będą następujące działania:

 • kampanie informacyjne przeprowadzane na terenach wiejskich;
 • konferencje, seminaria, warsztaty (przede wszystkim na terenach wiejskich);
 • kampanie radiowe i telewizyjne;
 • wizyty mające na celu wymianę informacji, szczególnie pomięty starymi i nowymi państwami członkowskimi;
 • stoiska informacyjne władz krajowych odpowiedzialnych za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich umieszczane na targach rolniczych w celu dystrybucji materiałów informacyjnych przygotowanych przez Komisję i władze krajowe;
 • inne działania (np. publikacje, portale internetowe) będą rozpatrywane jedynie w przypadku,gdy wnioskodawcy będą w stanie udowodnić, Ŝe ich działania stanowią istotną wartość dodaną w porównaniu do podobnych działań podejmowanych przez Komisję.

Grupy docelowe:

 • społeczności wiejskie, rolnicy i inni potencjalni beneficjenci rozwoju obszarów wiejskich;
 • opinia publiczna w krajach członkowskich.

Do składania wniosków uprawnione są kraje członkowskie Unii Europejskiej. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od organizacji pozarządowych typu non-profit mających swą siedzibę w jednym z państw członkowskich UE od co najmniej dwóch lat.

Budżet programu wynosi 3 mln euro. Komisja sfinansuje 50% całkowitych kosztów projektu.

Więcej informacji można znaleĽć na stronie:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_en.htm

Ľródło: e-ulotka ekspres - biuletyn Programu  Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. [06/19]


    Komisja Europejska opublikowała warunkowe zaproszenie do składania wniosków o granty na bieżącą działalność organizacji aktywnych w dziedzinie kultury na poziomie europejskim.

Termin składania wniosków upływa 22 grudnia 2006 r. Warunkowość konkursu wynika z faktu, iż Program Kultura (2007-2013) nie został jeszcze formalnie przyjęty (nastąpi to najprawdopodobniej jesienią tego roku).

Niemniej jednak Komisja w celu umożliwienia beneficjentom zapoznania się z programem i przygotowania wniosków aplikacyjnych odpowiednio wcześnie już opublikowała zaproszenie do składania wniosków. Należy mieć na uwadze, iż nie jest ono prawnie wiążące dla Komisji. Może zostać odwołane lub zmienione (np. terminy). 

Więcej http://www.mk.gov.pl/

Źródło: Gazeta Prawna

http://www.gazetaprawna.pl/index.php?action=showNews&dok=1839.139.123.2.2.3.0.1.htm


Szanowni Państwo,
Laureaci i Wyróżnieni w konkursie na esej Społeczeństwo obywatelskie w Polsce czy ma przyszłość? zapraszamy na rozdanie nagród, które odbędzie się 25 paĽdziernika br. w sali im. A. Bączkowskiego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej o godz. 10.00 podczas konferencji Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Prosimy o kontakt na adres jacek.kurylo@mps.gov.pl tel. (022) 661 04 54.

Jan Dzierzgowski - II miejsce

Anna Kosakowska - III miejsce

Wyróżnieni:

Katarzyna Dmitruk
Urszula Kucharska
Marcin Lewandowski
Marta Lulewicz
Michał Marcinkiewicz
Anna Rezner
Katarzyna Weidemann
Sylwia Więcławek


 

 

Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych, samorządów i partnerów społecznych na projekty działań do zrealizowania w ramach obchodów Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich (ERRSW) 2007.

Konsultacje społeczne prowadzone w krajach Unii Europejskiej wykazały, że istnieją trzy główne przeszkody dla efektywnego wprowadzenia prawa UE dotyczącego kwestii równościowych w nowych krajach członkowskich:
 • wciąż istniejące postawy i zachowania dyskryminujące mniejszości;
 • niepełne wdrożenie przepisów wspólnotowych w poszczególnych krajach członkowskich;
 • niska świadomość społeczna dotycząca zakazu dyskryminacji i możliwości prawnej obrony własnych praw.
Dlatego Rada Unii Europejskiej decyzją Parlamentu Europejskiego nr 771/2006/WE z dnia 17 maja 2006 r. ustanowiła Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) - w Kierunku Sprawiedliwego Społeczeństwa. Decyzja Parlamentu zakłada zrealizowanie następujących celów:
 • Prawo: podniesienie poziomu znajomości prawa równościowego i antydyskryminacyjnego, wynikających z niego praw i obowiązków obywateli oraz państw.
 • Reprezentacja: pobudzanie dyskusji na temat sposobów zwiększania udziału w życiu społecznym grup słabo reprezentowanych, jako że polityka równych szans to nie tylko przeciwdziałanie dyskryminacji, ale również promowanie równego udziału.
 • Uznanie wartości płynących z różnorodności:- tworzenie klimatu sprzyjającego afirmacji różnorodności jako wielkiej wartości w społeczeństwie, na które składają się wszyscy członkowie danej społeczności, niezależnie od płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, przekonań, wieku, niepełnosprawności i orientacji seksualnej.
 • Promowanie szacunku i tolerancji: czyli tworzenie bardziej spójnego społeczeństwa poprzez budowanie więzi pomiędzy różnymi grupami społecznymi oraz eliminowanie stereotypów i uprzedzeń.
Realizacja w Polsce

Komisja Europejska pełni rolę koordynatora realizowania obchodów ERRSW. Krajowym Organem Wykonawczym (KOW) jest Departament ds., Rodziny, Kobiet i Przeciwdziałania Dyskryminacji w MPiPS, którego zadaniem będzie opracowanie strategii działań - tzw. Krajowego Planu Działań, który po zatwierdzeniu przez KE stanie się podstawą delegowania przez Komisję uprawnień budżetowych na organ wdrażający.
Uprawnienia te będą dotyczyć realizacji budżetu w odniesieniu do działań na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Obchody ERRSW rozpoczną się planowaną na koniec lutego 2007 r. ogólnokrajową imprezą inaugurującą wszelkie inne działania wyłonione w czasie niniejszego konkursu, które będą realizowane od początku marca 2007 r.

Jakie działania kwalifikują się do wsparcia finansowego na poziomie krajowym?

Działania na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym mogą obejmować:
 • Spotkania i imprezy związane z celami ERRSW, włącznie z imprezą inaugurującą. Działania te mają na celu podnoszenie świadomości w zakresie kwestii związanych z ERRSW - w tym równości, niedyskryminacji i różnorodności.
 • Kampanie informacyjne, promocyjne i edukacyjne mające na celu propagowanie zasad i wartości leżących u podstaw ERRSW na poziomie krajowym włącznie z przyznawaniem nagród i organizacją konkursów.
 • Ankiety i badania w celu głębszego przeanalizowania kluczowych zagadnień ERRSW (równości, równych szans, niedyskryminacji, różnorodności, dyskryminacji różnego rodzaju itp.) oraz możliwych narzędzi do wprowadzania w życie niedyskryminacji i wyrównania szans, takich jak środki pozytywne i zbieranie danych.
 • Przykłady konkretnych działań obejmują kampanie krajowe, regionalne, dzienne, tygodniowe dotyczące różnorodności, zagadnień związanych z równością oraz zwalczaniem dyskryminacji; konkursy na plakat lub esej w szkołach, promowanie i wymiana dobrych wzorców dla przedsiębiorców i biznesu i/lub szkół i uniwersytetów wdrażających politykę w zakresie różnorodności.
Uwaga! Powyższa lista ta nie jest zamknięta.

Kto może być beneficjentem funduszy na działania w ramach ERRSW?

Pomoc unijna trafi do organizacji mogących wywierać wpływ albo powodować faktyczne lub praktyczne zmiany, takich jak szkoły i instytucje edukacyjne, przedsiębiorstwa, biznes, media, organizacje pozarządowe, samorządy itp. Partnerzy społeczni Departamentu, organy ds. równości również mogą odgrywać kluczową rolę w promowaniu i realizowaniu celów ERRSW.

Wybór działań do finansowania

Przy wyborze działań KOW będzie stosować się do odnośnych praktyk krajowych i przepisów mających zastosowanie w przypadku dotacji.

Kryteria oceny projektów przez KOW
 • stopień spełnienia kryteriów formalnych
 • wiarygodność i rzetelność organizacji
 • skuteczność dotychczasowych działań
 • stopień wpisania się projektu w priorytety konkursu
 • mierzalne cele i rezultaty
 • zastosowana metodologia działania
 • efektywność finansowa.
Koszty kwalifikowane

Następujące koszty działań będą kwalifikowały się do wsparcia:
 • Koszt personelu przypisanego do każdego działania (pracownicy stali lub na czas określony zatrudnieni na podstawie umów), w tym faktyczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty związane z wynagrodzeniem, pod warunkiem, że nie przekroczą one średnie stawki odpowiadające typowej polityce beneficjenta w zakresie wynagrodzeń.
  Nazwiska, stanowiska i status zatrudnienia wszystkich członków personelu zaangażowanego w projekt będą musiały być podane, a KOW i jego partnerzy będą musieli być w stanie udowodnić te koszty personalne na zakończenie projektu przedstawiając dokumenty uzupełniające.
 • koszty podróży i pobytu pracowników, pod warunkiem że odpowiadają one zwyczajowej praktyce beneficjenta w zakresie kosztów podróży lub nie wychodzą poza granice zatwierdzane corocznie przez Komisję.
 • koszty zakupu sprzętu (nowego lub używanego), pod warunkiem że wspomniane składniki majątku trwałego podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami podatkowymi i księgowymi mającymi zastosowanie do beneficjenta i powszechnie przyjętymi w odniesieniu do tego samego rodzaju składników majątku. Komisja może uwzględnić jedynie tę część amortyzacji składników majątku, która odpowiada okresowi objętemu umową, chyba że charakter lub użytkowanie danego składnika majątku uzasadnia inne traktowanie przez Komisję.
 • koszty materiałów nietrwałych i zaopatrzenia, pod warunkiem że są możliwe do ustalenia i przypisane do konkretnego działania.
 • koszty wynikające z innych zamówień poczynionych przez beneficjenta do celów realizacji strategii krajowej, pod warunkiem że przestrzegane są warunki przewidziane w umowie.
 • koszty wynikające bezpośrednio z wymogów nałożonych umową (rozpowszechnianie informacji, ocena szczegółowa działania, audyt, tłumaczenie, powielanie, itp.), w tym koszty wszelkich usług finansowych.
 • koszty ogólne poszczególnych działań (maksymalnie 7%).
Koszty niekwalifikujące się do wsparcia

Niżej wymienione koszty nie kwalifikują się do pokrycia w ramach ERRSW:
 • podwyższenie kapitału i zwrot z kapitału
 • dług i opłaty związane z jego obsługą
 • rezerwy
 • należne odsetki
 • nieściągalne należności
 • straty z tytułu różnic kursowych
 • VAT, z wyjątkiem przypadków, w których beneficjent może udowodnić, że nie jest w stanie go odzyskać
 • koszty zgłoszone przez beneficjenta i pokryte w ramach określonego działania lub programu pracy korzystającego z finansowania wspólnotowego
 • wydatki nadmierne lub nierozważne

Wkład w naturze nie stanowi kosztów kwalifikowanych.

Zasady współfinansowania

Finansowanie wspólnotowe może obejmować maksymalnie 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Pozostałe współfinansowanie może pochodzić od organów krajowych (KOW) lub z innych Ľródeł (na przykład od prywatnych fundacji lub przedsiębiorstw). Może to przekroczyć wymagany poziom 50%. Zasada 50% współfinansowania będzie miała zastosowanie do całkowitych kosztów kwalifikowanych.
Przy wyborze poszczególnych projektów każdy KOW może zdecydować czy wymagać od beneficjentów współfinansowania czy nie. KOW mogą pozwolić na różne poziomy współfinansowania dla poszczególnych projektów w przypadku różnych rodzajów działań.

Do kiedy można się zgłaszać?

Termin składania wniosków to 16 listopada 2006 r. (decyduje data stempla pocztowego), termin rozstrzygnięcia konkursu ustalono na 1 grudnia 2006 r. Termin realizacji projektów do końca 2007 roku.
Zgłoszenia należy złożyć/przesłać do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji.
Zgłoszenia niekompletne lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane! Ewentualne pytania dotyczące kwestii formalnych i merytorycznych proszę kierować na adres maria.przybyla@mps.gov.pl

Plik do pobrania: Formularz zgłoszeniowy>>

Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - www.mpips.gov.pl


 

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie: Barwy Wolontariatu.

Konkurs adresowany do organizacji pozarządowych i placówek publicznych współpracujących z wolontariuszami oraz do samych wolontariuszy.
Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, jak cenną dla funkcjonowania organizacji pozarządowych, a także coraz częściej instytucji publicznych jest pomoc WOLONTARIUSZY. Spójrzmy na ich pracę i pomoc przez pryzmat korzyści, których są autorami, jak wiele dobrego dzięki nim zyskuje organizacja.
Nie zapomnijmy podziękować wolontariuszom za ich szlachetny dar, za wsparcie i nieocenioną pomoc, której udzielili naszej organizacji bądĽ instytucji. Pamiętamy o nich przy każdej nadarzającej się okazji: życzenia na święta, zaproszenie na uroczystości, wręczenie dyplomu z podziękowaniem.

Wspomniany konkurs jest ku temu okazją. Zachęcamy do poświęcenia Waszym wolontariuszom dodatkowych 20-tu minut i wypełnienia zgłoszenia do konkursu. Jego celem jest przedstawienie ciekawych sylwetek wolontariuszy, interesujących akcji, które są realizowane z ich udziałem, wyróżnienia ludzi, którzy pomagają innym lub wspierają działania, z którymi się utożsamiają.

Pamiętajmy o wolontariuszach nie tylko wtedy, gdy trzeba zaadresować koperty czy rozładować TIRa z darami. Pomyślmy o nich również przy okazji codziennych naszych działań i nie zapominajmy o podziękowaniu oraz docenieniu ich pomocy. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie – szczegóły w załączniku.

Na Państwa pytania związane z konkursem odpowie Joanna Stachurska w Centrum Wolontariatu w Warszawie tel. 22 635-27-73; e-mail: stachurska@wolontariat.org.pl

Więcej informacji>>

KONTAKT:
Paulina Koszewska
Centrum Wolontariatu
ul. Nowolipki 9 b
00-151 Warszawa
tel.: 22 635 27 73 wew. 22
fax.:22 635 27 73 wew. 34

www.wolontariat.org.pl


 

 

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W ZAKRESIE profilaktyki i pomocy społecznej

- Zapewnienie wsparcia seniorom w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Racjonalizatorów 3 w Poznaniu (80 miejsc).
- Zapewnienie wsparcia osobom przewlekle chorym w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa 142 a (30 miejsc).
- Realizacja wybranych zadań w ramach programu „Seniorzy".

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pokój 25 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2006 roku do godziny 15.00. Dla ofert wysłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Formularz oferty wraz ze wzorem wizytówki (do zamieszczenia na kopercie) można pobierać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania - pokój 252, a także ze strony internetowej Miasta www.city.poznan.pl/pozytek_publiczny.

Załączniki do pobrania: (word.doc)
1. Wizytówka>>
2. Pogotowie opiekuńcze>>
3. Seniorzy>>

Urząd MIasta Poznania
Artur Kokotkiewicz
61 - 841 Poznań
plac Kolegiacki 17

Adres zwrotny: artur_kokotkiewicz@um.poznan.pl


 

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W ZAKRESIE profilaktyki i pomocy społecznej

- Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce opiekuńczo -wychowawczej typu interwencyjnego przy ul. Wojska Polskiego 3 w Poznaniu (30 miejsc).
- Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjno - opiekuńczego.
- Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pokój 25 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2006r. do godziny 15.00.

Formularz oferty wraz ze wzorem wizytówki (do zamieszczenia na kopercie) można pobierać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania - pokój 252, a także ze strony internetowej Miasta www.city.poznan.pl/pozytek_publiczny.

Urząd Miasta Poznania
Artur Kokotkiewicz
61 - 841 Poznań
plac Kolegiacki 17

Adres zwrotny: artur_kokotkiewicz@um.poznan.pl


 

 

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosiła konkurs dla organizacji pozarządowych i samorządów z województwa warmińsko- mazurskiego „Godni Naśladowania".

W części adresowanej do organizacji pozarządowych pod uwagę brane będą m.in.
- wpływ na rozwój regionu
- innowacyjność
- efektywność w poszukiwaniu środków finansowych

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje:

Sekretariat  Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kopernika 13, 10-510 OlsztynTel. 089 523 73 45
e-mail: rowop@eswip.elblag.pl.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW TO KONIEC WRZEŚNIA


 

Fundacja im. Stefana Batorego  wraz z  Fundacją Roberta Boscha i Fundacją PAUCI ogłaszają

konkurs dotacyjny realizowany w ramach programu "Partnerstwo Inicjatyw Społecznych", skierowany do polsko-niemiecko-ukraińskich/białoruskich partnerstw organizacji pozarządowych.

W ramach programu wspierane będą projekty edukacji i aktywizacji obywatelskiej adresowane do różnych grup społecznych. Projekty mogą dotyczyć rozmaitych obszarów tematycznych, takich jak np.: integracja europejska, ochrona środowiska, prawa i wolności obywatelskie, wspólna historia, dziedzictwo narodowe i kulturowe i powinny przede wszystkim służyć odbiorcom na Białorusi lub Ukrainie.
O dotacje na realizację wspólnego projektu ubiegać się mogą organizacje pozarządowe z Polski, Niemiec i Białorusi lub Polski, Niemiec i Ukrainy. Wnioski w imieniu trzech partnerów mogą być składane przez polskie, niemieckie lub ukraińskie organizacje pozarządowe. Partnerami projektu w Polsce i Niemczech muszą być organizacje pozarządowe.

Termin składania listów intencyjnych mija 15 lipca 2006.

W ramach programu oferowana jest także pomoc w nawiązaniu trójstronnego partnerstwa. Organizacje mające poważne trudności w znalezieniu partnera do projektu mogą zwrócić się o wsparcie do przedstawicieli współorganizujących program fundacji

Szczegółowe informacje o programie i procedurze kwalifikacyjnej znajdują się na stronie Fundacji Batorego: http://www.batory.org.pl/pis/uib.htm oraz www.batory.org.pl/pis/uib.htm


Dodatkowych informacji o programie udziela
Agata Gajewska
tel. 22 536 02 45;
e-mail: agajewska@batory.org.pl mailto:pis@batory.org.pl


 

2006.07.12

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

ogłasza otwarty konkurs na zadania z zakresu polskiej pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej. Oferty powinny obejmować działania z zakresu pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej, skierowane do konkretnych środowisk w następujących państwach:
Afganistan, Angola, Autonomia Palestyńska, Białoruś, Gruzja, Irak, Mołdowa, Ukraina; Federacja Rosyjska; Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan; Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia.

Uczestnikami Konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Regulaminy konkursu odnoszące się do poszczególnych krajów,  zawierające szczegółowy zakres i warunki zadań oraz warunki, jakie musi spełnić jednostka przystępująca do konkursu, a także wzór oferty i formularz budżetu zamieszczone są na stronie internetowej MSZ: http://www.msz.gov.pl/Otwarty,konkurs,na,zadania,z,zakresu,polskiej,pomocy,zagranicznej,i,miedzynarodowej,wspolpracy,rozwojowej,6494.html 

Termin składania ofert: 20 lipca 2006 r.

Prawidłowo wypełnione oferty konkursowe (wnioski) wraz z wymaganymi załącznikami należy w 3 egzemplarzach przesłać przesyłką pocztową lub składać na Dzienniku Podawczym MSZ do dnia 20 lipca 2006 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu wniosku) na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie „Pomoc zagraniczna 2006" oraz z podaniem nazwy kraju, którego dotyczy oferta, np. „Pomoc zagraniczna 2006 - Ukraina".


 

Gliwickie Forum Europejskie - \"Organizacje pozarządowe w Europie i dla Europy\", 9 września 2006 roku

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza organizacje i instytucje z województw śląskiego i opolskiego do współorganizacji i aktywnego udziału w Gliwickim Forum Europejskim organizowanym 9 września br. na terenie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach.

Gliwickie Forum Europejskie to platforma umożliwiająca wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy instytucjami, organizacjami, szkolnymi klubami, które zajmują się tematyką europejską i/lub które działają dzięki wsparciu funduszy strukturalnych UE.

Forum, w którym udział wezmą organizacje pozarządowe z województw śląskiego, opolskiego oraz ich regionów partnerskich - Północnej Nadrenii-Westfalii i Nadrenii Palatynatu, będzie okazją do nawiązania nowych kontaktów, zacieśnienia współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy ww. organizacjami a także zintensyfikowania działań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i pogłębiania procesu integracji europejskiej. W tym kontekście nieoceniona jest rola organizacji pozarządowych, które poprzez realizowane projekty informacyjne i edukacyjne, aktywnie działają na rzecz pogłębienia integracji Polski z UE oraz tych, które dzięki funduszom unijnym prowadzą działalność mającą na celu szeroko rozumiane wspieranie polskiej gospodarki, krzewienie tolerancji i rozwój aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Na Forum zatem będą obecne organizacje i instytucje, które zarówno czerpią ze Ľródeł europejskich, ale także budują zjednoczoną Europę - są \"w Europie i dla Europy\".

Uczestnicy Forum będą mieli okazję wzięcia udziału w warsztatach z zakresu m.in. budowania partnerstw, pozyskiwania środków z funduszy unijnych, poszukiwania wspólnych obszarów działań i wspólnych zainteresowań. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest zdania, że poprzez praktyczne zajęcia, wymianę informacji, fachowe porady oraz bezpośrednie kontakty zainicjowanych zostanie wiele partnerstw działających w Europie i dla Europy.

Forum odbędzie się na terenie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Organizacje biorące udział w Forum przygotują stoiska informacyjne, przy których będą mogły się zaprezentować i przedstawić uczestnikom zrealizowane w ramach swej działalności projekty. Stoiska będą także pełniły funkcję punktów konsultacyjnych, w których będzie można porozmawiać na temat doświadczeń w pozyskiwaniu środków unijnych, rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektów europejskich, budowania partnerstw itp.

Forum będzie podzielone na cztery bloki tematyczne:

- Aktywizacja młodzieży - wolontariat i Program Młodzież,
- Fundusze strukturalne dla NGO - perspektywy na lata 2007-2013,
- Partnerstwa i sieci organizacji pozarządowych - jak zbudować i jak czerpać z nich obopólne korzyści,
- Lekcje dla Śląska: rewitalizacja terenów poprzemysłowych na cele kulturalne - rola i znaczenie organizacji pozarządowych.

Do dnia 31 lipca br. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej czeka na propozycje dotyczące formy udziału zainteresowanych organizacji i instytucji w Forum. Do ich dyspozycji Dom może nieodpłatnie udostępnić zadaszone stoisko, które posłuży jako punkt informacyjny i pozwoli na interaktywne przedstawienie działalności i najciekawszych osiągnięć danej organizacji bądĽ instytucji. O przyznaniu stoiska decydować będzie atrakcyjność oferty.

Kontakt: Anna Antoniak-Tannenberg, tel. 0322324902 wew. 222, fax: 0322324901, e-mail: anna.antoniak@haus.pl

Więcej informacji na stronie: www.haus.pl

Projekt wspierany ze środków Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Jacek Bugajski
44-100 Gliwice
Rybnicka 27
Adres zwrotny: eu@haus.pl


 

Departament Pożytku Publicznego informuje, iż rozstrzygniecie konkursu na esej Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - czy ma przyszłość? nastąpi do końca czerwca br. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na stronie www.pozytek.gov.pl


Kuratorium Oświaty w Olsztynie ogłosiło otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego, na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PPGR. Termin zgłaszania ofert upływa 13 czerwca br. Bliższe szczegóły na stronie internetowej kuratorium: http://www.ko.olsztyn.pl/ , w zakładce „wypoczynek i turystyka".


 

 

Konkurs przeznaczony jest dla organizacji obywatelskich, działających na terenie Polski. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej wartościowych i interesujących działań podmiotów społeczeństwa obywatelskiego - w skali kraju, regionu, a przede wszystkim lokalnej społeczności. Poprzez nagrody, których fundatorem jest Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności uhonorowywane są organizacje poświęcają swój czas, pracę i umiejętności dla rozwoju i dobra Rzeczypospolitej. Pula nagród opiewa na niemal 500000zł.

Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Księdza Stanisława Kardynała Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich pana dr Janusza Kochanowskiego.

Oprócz nowych organizacji obywatelskich, bardzo gorąco zachęcani są do udziału również wszyscy Ci, którzy w poprzednich latach składali już aplikacje do udziału w Konkursie.

Wszystkie informacje o konkursie znaleĽć można na stronie Fundacji Pro Publico Bono.

Jeśli znacie Państwo organizację, której działania zasługują na nagrodę - prosimy o dokonanie zgłoszenia poprzez ankietę rekomendacyjną.


Informacja pochodzi ze strony Fundacji Pro Publico Bono: http://www.espronet.com/propublicobono/ 

 

 


Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy po raz trzeci ogłaszają konkurs architektoniczny „Warszawa bez barier" na najlepiej dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek w Warszawie. W 2006 r. roku konkurs zostanie zainaugurowany 5 maja - w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W konferencji weżmie udział również Kazimierz Kuberski,  podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych to dobry moment by mówić o architektonicznej rzeczywistości Warszawy. Bariery architektoniczne to także przejaw dyskryminacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Chcielibyśmy, by dyskusjom na ten temat towarzyszyły nie tylko deklaracje, ale i konkretne działania, dlatego m.in. organizujemy konkurs „Warszawa bez Barier". Stolica w dalszym ciągu nie jest dostępna dla wszystkich - nawet nowo budowane obiekty, nie spełniają wymogów dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych. Realizując założenia programu Warszawa bez barier, chcemy pokazać, że myślenie o wszystkich powinno być naturalnym elementem prowadzonych działań budowlanych, zarówno na etapie projektowania, jak i budowania, czy przebudowywania. Staramy się walczyć nie tylko z fizycznymi barierami, ale i tymi znajdującymi się w świadomości" - mówi Piotr Pawłowski Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Celem konkursu jest poprawa dostępności budynków oraz przystosowanie przestrzeni publicznej w Warszawie do potrzeb wszystkich, niezależnie od stopnia ich sprawności. Do końca września 2006 do konkursu zgłaszane mogą być budynki z terenu Warszawy. Przyznawane wyróżnienia mają na celu promocję nowatorskich rozwiązań architektonicznych oraz osób, instytucji i inwestorów dbających o dostępność miasta. Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach: obiekt użyteczności publicznej, obiekt mieszkalny oraz obiekt zabytkowy. Jury składające się z przedstawicieli Urzędu Miasta st. Warszawy, architektów i przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych ma za zadanie wyłonienie spośród nadesłanych zgłoszeń tych obiektów, które spełniają normy dostosowania do potrzeb wszystkich mieszkańców stolicy i mogą stanowić przykład dbałości o integrację społeczną. Najlepsze wyłonione w konkursie budynki będą szeroko prezentowane w mediach, a uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi na Wielkiej Gali Integracji 1 grudnia 2006 r. w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie.

Konkurs architektoniczny „Warszawa bez barier" organizowany jest przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. programu „Warszawa bez barier" oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.


 

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu spraw społecznych.

I. Podmioty uprawnione do składania wniosków
- Organizacje pozarządowe nie nastawione na zysk (stowarzyszenia, fundacje),
- Kościoły i związki wyznaniowe.
O środki finansowe mogą ubiegać się ww. podmioty jeżeli ich udział własny wynosi 30% całkowitego kosztu realizacji zadania.

II. Zadanie
Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu dzieci i rodzin poprzez wsparcie rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Wyżej wymienione zdanie powinno obejmować kwestie dotyczące wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo,
ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia specjalistycznego, w tym:
- organizację różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- umożliwienie integracji społecznej i uczestnictwa w życiu społecznym grup rówieśniczych.

Przy udzielaniu dotacji preferowane są zadania, których adresatem są dzieci
i młodzież szkolna:
- będąca sierotami, wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych a także rodzin zastępczych,
- z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych,
- z terenów popegeerowskich żyjących w trudnych warunkach materialnych, niepełnosprawna,
- z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią.


III. Maksymalna wielkość środków przeznaczonych przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego na wykonanie zadań objętych konkursem wynosi ogółem 100.000 zł.
Wojewoda Warmińsko - Mazurski z puli środków na wspieranie organizacji pozarządowych nie będzie finansował zadań inwestycyjnych oraz wynagrodzeń kadry podmiotów ubiegających się o dotację na podstawie umów o pracę.
Podmioty pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje, która zostanie przeznaczone wyłącznie
na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Wnioski nie mogą obejmować zadań z zakresu ustalania uprawnień do świadczeń, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wypłat świadczeń pieniężnych.

IV. Oferta o przyznanie dotacji powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (dz. U. Nr 44, poz. 427)

Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis potwierdzający wypis z rejestru sądowego lub dekret kościelny (wyciąg zachowuje ważność przez 3 miesiące od daty wystawienia),
2. Aktualna wersja statutu organizacji,
3. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu tj. sprawozdanie finansowe
i merytoryczne z działalności za 2005 rok
4. Co najmniej dwie rekomendacje dotyczące projektu, w tym jedna z samorządu,
5. Dokument potwierdzający numer posiadanego przez organizację rachunku bankowego.
Kopie dokumentów muszą być potwierdzone z zgodność z oryginałem.

Organizacje pozarządowe z terenu województwa warmińsko-mazurskiego zobowiązane
są do składania wymaganej dokumentacji na adres:

Wydział Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Al. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

V. Termin składania wniosków - do 25 maja 2006 roku.

VI. Termin realizacji zadań - do 31 sierpnia 2006 roku.

VII. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 9 czerwca 2006 roku. Konkurs ofert odbywa się przy uwzględnieniu zasady pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Warunkiem rozpatrzenia ofert o dotację jest przedłożenie dokładnie i czytelnie wypełnionego formularza ofert o dotację wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami. Oferty sporządzone wadliwie, bądĽ niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów, bądĽ informacji lub opinii, jak również oferty dotyczące udzielenia dotacji na działania wykraczające poza określone zadania nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. Kalkulacja kosztów realizacji przedstawionego zadania oraz wysokość oczekiwanej dotacji powinna zostać sporządzona i przedstawiona w sposób wiarygodny i uwzględniający istniejące realia.


VIII. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
ul. Piłsudskiego 7/9 pok. 139, tel. (0-89) 52-32-259.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego programy zdrowotne w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia. Przedmiotem konkursu jest wybór programów zdrowotnych uwzględniających zapotrzebowania zdrowotne na terenie Województwa Dolnośląskiego w zakresie chorób nowotworowych, chorób układu krążenia, zaburzeń zdrowia psychicznego i wad postawy u dzieci i młodzieży
Szczegółowe wymagania stawiane oferentom oraz warunki konkursu określa Regulamin konkursu, z którym można zapoznawać się w Sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu ul. Wybrzeże J.Słowackiego12/14 pok. 319 III p. lub na stronie internetowej Urzędu: www.umwd.pl
Wysokość środków zaplanowanych w budżecie Województwa Dolnośląskiego w 2006 roku przeznaczonych na realizację programów zdrowotnych wybranych w drodze konkursu wynosi 40 000 zł.
Termin realizacji zadania obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2006 r.

Oferta konkursowa powinna zawierać :
1. ofertę sporządzoną według Zał. Nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264 poz. 2207) wraz
z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych,
Oprócz wymaganych w ofercie załączników, należy dodatkowo dołączyć:
1. kopię statutu,
2. kopię wpisu do rejestrów; sądowego, wojewody, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
3. kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
4. kopię opinii inspektora sanitarnego o spełnieniu wymagań sanitarno-epidemiologicznych (bez okresów dostosowawczych)
5. sprawozdanie merytoryczno-finansowe za ostatni rok (dotyczy tylko organizacji pozarządowych)
6. ponadto oferta może zawierać: 
-pisemne gwarancje dofinansowania zadania przez samorządy terytorialne,
-rekomendacje i opinie jednostek administracji rządowej i samorządowej o rzetelnym i terminowym wykonywaniu zadań w latach poprzednich.

Wszystkie wymienione w pkt. od 1 do 5 dokumenty powinny być uwierzytelnione przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
Oferty, które nie będą spełniały wymogów określonych w pkt. 1-5 nie będą przez Komisję konkursową rozpatrywane.
Komisja konkursowa będzie oceniać ofertę według skali punktowej, maksymalnie 5 punktów.
Dodatkowe punkty od 1 do 2 Komisja konkursowa przydzieli dla oferentów, którzy do programów dołączą pisemne gwarancje dofinansowania i rekomendacje, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu.
Oferty należy składać, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na programy zdrowotne" do dnia 22 maja 2006r. w Sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12/14 pok. 319 III p. 50 - 411 Wrocław
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 czerwca 2006 roku. Zadania wynikające z oferty będą realizowane nie dłużej niż do 15 listopada 2006r.
W razie braku rozstrzygnięcia organizator ogłasza nowy konkurs.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny wybranej oferty, o ile wartość wskazanych najkorzystniejszych ofert przewyższy wartość zaplanowanych środków finansowych w budżecie Województwa na rok 2006.

Informacja pochodzi ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:
 http://bip.umwd.pl/index.php?id=90&tx_ttnews[tt_news]=312&tx_ttnews[backPid]=90&cHash=189c669bf3


 

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego określonych w„Programie współpracy Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006".

I. Rodzaje zadań
1.Wspieranie działań o zasięgu ponadlokalnym na rzecz upowszechniania kultury,
2.Wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym,
3.Prezentacja osiągnięć kulturalnych w kraju i za granicą.

Zadania te mogą być realizowane w szczególności poprzez:
a)organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach, konferencjach, seminariach, szkoleniach, imprezach filmowych, itp.,
b)wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek, także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, druków ulotnych, nut, nagrań fonograficznych i audiowizualnych,
c)tworzenie i rozbudowę systemów informacji o kulturze w województwie,
d)promocję dziedzictwa kulturowego,
e)premiery, wystawy, koncerty, działania interdyscyplinarne, itp.,
f)promocję wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie województwa przy pomocy nowoczesnych technik multimedialnych.
Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenie regionalne.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.
Na realizację ofert złożonych w II edycji otwartego konkursu ofert, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznacza kwotę 580.000,00 zł.
IV. Terminy i warunki realizacji zadań.
1. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 czerwca 2006 a kończy nie póĽniej niż 31 grudnia 2006.
2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 paĽdziernika 2003r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 193 poz. 1891).

III. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w sekretariacie Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 31 maja 2006 roku. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Na stronie samorządu Województwa Wielkopolskiego znajduje się formularz ofert.
Informacja pochodzi ze strony:
http://www.wielkopolska.mw.gov.pl/doc.php?dcid=2158&grid=923

 


Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił 26 kwietnia otwarcie konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2006 roku. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póĽn. zm./.

Celem konkursu ofert będzie powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa w II półroczu 2006 roku pn.:

1. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Organizacja i udział
w zawodach wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych /dotyczy następujących dyscyplin: akrobatyka sportowa, badminton, biegi na orientację, boks, brydż sportowy, biathlon letni i zimowy, judo, kolarstwo szosowe, koszykówka, lekka atletyka, łucznictwo, piłka nożna, piłka ręczna, podnoszenie ciężarów, jeĽdziectwo, szachy, taekwondo WTF, ITF, tenis, tenis stołowy, narciarstwo, strzelectwo sportowe, pływanie, piłka wodna, piłka siatkowa, triathlon, trójbój siłowy, zapasy, karate kyokushin, żeglarstwo/. Szkolenie i doszkalanie instruktorów, trenerów
i sędziów. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży Województwa Świętokrzyskiego za 2006 rok - 232.576,00 zł.
2. Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w relacji Szkół Podstawowych i Gimnazjów - 50.000,00 zł.
3. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa. Udział reprezentantów środowiska wiejskiego w szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo - 75.000,00 zł.
4. Udział reprezentantów środowiska akademickiego w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich - 3.000,00 zł.
5. Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych - 15.000,00 zł.
6. Prewencja na akwenach wodnych Województwa - bezpieczny wypoczynek nad wodą - 5.000,00 zł.
7. Organizacja imprez sportowych na Ziemi Świętokrzyskiej o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących Województwo. Udział reprezentantów Województwa w imprezach krajowych i międzynarodowych - 51.000,00 zł.

Zadania powinny być zrealizowane do dnia 30 grudnia 2006 roku.

Łączna kwota dotacji /powierzenia lub wsparcia/ w roku 2006 na realizację w/w zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi 431.576,00 zł. /czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych/.

Treść ogłoszenia oraz wzór oferty, dostępny jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego /adres poniżej/ oraz na stronie internetowej: www.sejmik.kielce.pl

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert i podać nazwę zadania" w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, w sekretariacie Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce /Budynek C2, II piętro pok. 227- sekretariat/ lub pocztą /decyduje data stempla pocztowego/.

Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udziela Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Oddział Sportu i Turystyki tel. 34 21 173; 34 21 228.

Więcej informacji na strony Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego:
 http://www.sejmik.kielce.pl/konkursy/1/Ogl.doc

 

19 kwietnia 2006 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasiła rozpoczęcie VI edycji programu "Dobre Pomysły".
Konkurs przeznaczony jest dla grup młodzieżowych z terenu województwa mazowieckiego.

W konkursie mogą wziąć udział:

 • grupy młodzieżowe,
 • grupy nie zarejestrowane,
 • młode osoby mieszkające koło siebie,
 • samorządy szkolne,
 • lokalne stowarzyszenia utworzone i kierowane przez młodzież, itp.

Nadsyłane projekty powinny spełniać następujące warunki:

 • Grupa powinna składać się z co najmniej 8 osób w wieku od 16 do 22 lat.
 • Odbiorcami planowanych działań powinni być członkowie lokalnej społeczności, czyli mieszkańcy wsi, miasteczka, miasta, rówieśnicy, dzieci etc.
 • Proponowane działania powinny być zaplanowane i realizowane samodzielnie przez młodych ludzi, a nie - kierowane przez dorosłych.
 • Proponowane przez grupę działania pomagają innym żyć lepiej i ciekawiej.
 • Większe szanse mają propozycje grup, które wnoszą coś nowego do życia środowiska lokalnego (a nie tylko powielają istniejące już pomysły).
 • Grupa ubiega się o kwotę 2000 - 4500 złotych.
 • Proponowane działania powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2006 roku, a kończyć nie póĽniej niż 31 stycznia 2007 roku.

Zainteresowani wzięciem udziału w konkursie, proszeni są o zapoznanie się z zasadami, wypełnienie wniosku, oraz przesłanie go na adres:
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Ul. Kredytowa 6/20
00 - 062 Warszawa

z dopiskiem "Dobre Pomysły"
Termin nadsyłania projektów upływa 22 maja 2006 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Nie będą rozpatrywane wnioski nadesłane pocztą elektroniczną i faksem.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 czerwca 2006 roku. Z każdej grupy, wybranej przez komisję, 2 osoby wezmą udział w szkoleniu, organizowanym i finansowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Szkolenie odbędzie się w czerwcu 2006 roku, a uczestnictwo w nich jest warunkiem otrzymania pieniędzy.
Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży pod numerem telefonu (022) 826 10 16 lub drogą elektroniczną:
b.sulek@pcyf.org.pl
Na stronie http://www.pcyf.org.pl/pomysly/ znajduja się zasady konkursu, wniosek o dotację, deklaracja o użyczeniu konta.

Informacja pochodzi ze strony: http://www.pcyf.org.pl/pomysly/

Mazowiecki Kurator Oświaty, ogłosił działając w imieniu Wojewody Mazowieckiego, otwarty konkurs ofert na realizację Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym".

Na realizację powyższego działania przewidziana jest kwota 4 727 718 PLN

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie oferty w:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00 - 024 Warszawa
w terminie do 15 maja 2006r. z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs na regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku".

Informacja pochodzi ze strony internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.mazowsze.uw.gov.pl/news.php?id=6787

 

Samorząd Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalość pożytku publicznego do udziału w II edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli".

O to wyróżnienie - w poszczególnych kategoriach, wymienionych w Regulaminie Konkursu - mogą starać się wszystkie organizacje pozarządowe w Małopolsce. Przypominamy, że kandydaci do nagrody mogą zgłaszać się sami, mogą też ich zarekomendować samorządy gmin, powiatów i województwa, inne organizacje, a także osoby fizyczne.

Organizacja lub osoba zgłaszająca kandydata do Nagrody "Kryształy Soli" powinna uczynić to przy pomocy formularza zgłoszeniowego w terminie do 30 maja 2006 r. Zarekomendowana organizacja otrzyma następnie ankietą konkursową, której wypełnienie i wysłanie w terminie do 30 czerwca 2006 r. jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.

Formularz zgłoszeniowy oraz ankietę konkursowa należy przesłać w podanych wyżej terminach na adres Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31 - 156 Kraków (liczy się data wypływu do Urzędu Marszałkowskiego).

wiecej informacji na stronie:www.malopolskie.pl/NGO/ngo_nagrody/?id=980


 

KONKURS
Masz talent?
Masz pomysł?
Masz serce?
Nie odwracaj się!

Stwórz plakat, który będzie promował kampanię społeczną!

"Daj im przyszłość - Warszawskie Rodzinne Domy Dziecka"

Chcemy, by Twój pomysł współgrał z naszym hasłem i logo:
"Nie odwracaj się - daj im przyszłość"

Na laureata czeka nagroda w wysokości 3 tysięcy złotych.
Na prace konkursowe czekamy do 19 maja 2006 roku.
Projekty plakatów należy przesłać lub dostarczyć do: Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawa
Ul. Niecała 2
00-098 Warszawa
z dopiskiem Konkurs w ramach kampanii społecznej "Daj im przyszłość - Warszawskie Rodzinne Domy Dziecka"

Organizatorem konkursu i kampanii jest Urząd Miasta st. Warszawy
Partner kampanii - Agencja PR Partner of Promotion


Konkurs TYLKO RYBA NIE BIERZE? VII edycja
Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego ogłasza siódmą edycję konkursu dla dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych na najlepszy materiał poświęcony korupcji i jej mechanizmom, zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i w Polsce lokalnej.

Wszystkich dziennikarzy zachęcamy do nadsyłania swoich materiałów opublikowanych bądĽ wyemitowanych w okresie od 16 września 2005 do 15 września 2006. Teksty należy nadsyłać na płytach CD lub dyskietkach (w formatach: doc, rtf, html lub pdf) wraz z dołączonym egzemplarzem gazety, w której ukazał się artykuł. Audycje radiowe należy przesłać na kasetach magnetofonowych lub płytach CD, a telewizyjne na taśmach VHS. Prosimy również o dołączenie krótkiej informacji z podaniem nazwiska dziennikarza, nazwy i adresu redakcji, telefonu, adresu e-mail.

W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne, których pula wynosi około 24 000 zł. W sumie tej zawiera się również ufundowana przez Fundację Wspomagania Wsi nagroda specjalna w wysokości 4 000 zł, która zostanie przyznana za najlepszy materiał dziennikarski dotyczący zjawiska korupcji i jej mechanizmów w Polsce lokalnej.

Nadesłane materiały oceniać będzie Kapituła w składzie: Klaus Bachmann, pracownik naukowy Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego; Magdalena Bajer, przewodnicząca Rady Etyki Mediów; Krzysztof Bobiński, Fundacja Unia & Polska, Teresa Bogucka, publicystka Gazety Wyborczej; dr Marek Czyżewski, socjolog, Uniwersytet Łódzki i Collegium Civitas; prof. dr hab. Marcin Król, historyk idei, redaktor naczelny Res Publiki Nowej; dr Stanisław Mocek, socjolog, ISP PAN i Collegium Civitas; Justyna Duriasz-Bułhak, przedstawicielka Fundacji Wspomagania Wsi oraz Janusz Buszyński, przedstawiciel Ambasady USA.

Prosimy o przesłanie na konkurs nie więcej niż 2 publikacji tego samego autora (cykl materiałów będzie traktowany jako jedna publikacja).

Materiały na konkurs mogą być zgłaszane nie tylko przez autorów publikacji, ale również przez instytucje i organizacje zainteresowane problematyką korupcji. W takim wypadku prosimy zgłaszających o podanie nazwisk kandydatów do nagrody, tytułu publikacji oraz kontaktu do redakcji.

Termin nadsyłania materiałów: 30 września 2006.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pod adresem:
Fundacja im. Stefana Batorego, Program Przeciw Korupcji
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
z dopiskiem: Tylko ryba nie bierze?

Informacje o konkursie: tel. (022) 536 02 71, e-mail: gczubek@batory.org.pl

Ľródło informacji: www.batory.org.pl


 

Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłosił Konkurs dla Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego na najlepsze oferty z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej realizowane w 2006 roku. Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, które podejmują działania:
 • profilaktyczne w środowiskach dysfunkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich form pomocy na rzecz rodzin i dzieci,
 • na rzecz osób i rodzin dotkniętych ubóstwem w rejonach szczególnie zagrożonych bezrobociem,
 • na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych,
 • na rzecz osób i rodzin zagrożonych bezdomnością,
 • na rzecz organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Oferty należy składać do dnia 19 maja 2006 r. w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 3 (w przypadku przesłania oferty drogą pocztową - decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (052) 349 - 76 - 93, (052) 349 - 76 - 78, (052) 349 - 76 - 87.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacja pochodzi ze strony urzędu: http://www.uwoj.bydgoszcz.pl/?cid=1067

 

W związku z kolejną edycją Programu na rzecz społeczności romskiej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i instytucje, których działalność związana jest z problematyką romską, mogą składać w terminie do 15 maja 2006r. wypełnione wnioski do wojewody właściwego ze względu na obszar realizacji proponowanych projektów. Projekty powinny obejmować realizację zadań wynikających z Programu.
W ocenie wniosków  preferowane będą następujące zadania:

 • z dziedziny edukacji,
 • wskazujące na istnienie długofalowej strategii poprawy sytuacji społeczności romskiej na terenie objętym realizacją zadania,
 • realizowane wspólnie z przedstawicielami społeczności romskiej i gwarantujące aktywny udział tejże społeczności,
 • gwarantujące zaangażowanie własnych środków finansowych i rzeczowych wnioskodawcy oraz środków z innych Ľródeł pozabudżetowych.

Informacje dotyczące Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, oraz druki wniosków i wytyczne znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: http://www.mswia.gov.pl/index.php?dzial=285

 Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych - fundacji i stowarzyszeń. Chodzi o promowanie aktywnego udziału ojców w wychowywaniu dzieci:
 • Propagowanie idei świadomego ojcostwa w społecznościach lokalnych.
 • Upowszechnienie wiedzy na temat konsekwencji wycofywania się ojca z bliskich relacji z dzieckiem.
 • Promowanie obecności ojca w życiu dziecka w rodzinie, w instytucjach, w życiu społecznym.

Zwycięzcy konkursu mogą liczyć na ministerialne dotacje. UWAGA! Dotacje te nie będą udzielane na zakup środków trwałych oraz pokrycie kosztów administracyjnych danej organizacji.

Do kiedy można się zgłaszać?
Termin składania wniosków to 30 kwietnia 2006 r. (w tym terminie kompletny wniosek powinien znaleĽć się w Departamencie ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji). Konkurs zostanie rozstrzygnięty 31 maja 2006. Termin realizacji projektów - najpóĽniej do 31 paĽdziernika 2006.

Na co zwrócić uwagę?
Przy ocenie projektu będą brane pod uwagę następujące dodatkowe kryteria:

 • innowacyjność i atrakcyjność form projektu,
 • możliwie szeroki zasięg oddziaływania społecznego, liczba uczestników-odbiorców projektu,
 • możliwość kontynuacji realizacji celów przestawionych w projekcie,
 • stopień zaangażowania i wykorzystania potencjału własnego organizacji.

Co można wygrać?
Przewidywana maksymalna wysokość dotacji dla organizacji - do 15 tys. zł, a dla kilku organizacji realizujących wspólny projekt (np. koalicja organizacji) - do 25 tys. zł. Suma środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w wyniku konkursu - 300 tys. zł.

 Jednej organizacji może być przyznana tylko jedna dotacja. Formularze wniosków i regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji www.rodzina.gov.pl.

Gdzie wysłać zgłoszenie?
Zgłoszenie do konkursu zawierające:

 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku,
 • aktualny wypis z KRS,
 • harmonogram działań,
 • statut organizacji,
 • sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok,
 • sprawozdanie finansowe za ostatni rok,
 • dla organizacji nowo powstałych, nie mających sprawozdań, opis działań merytorycznych oraz finansowych.

należy złożyć/przesłać do Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, 00-559 Warszawa, ul. Chopina 1.

 Wnioski niekompletne lub takie, które wpłynęły po terminie, nie będą rozpatrywane. Ewentualne pytania dotyczące kwestii formalnych prosimy kierować na adres krystyna.kulka@mps.gov.pl, natomiast dotyczące kwestii merytorycznych na adres maria.kahlau@mps.gov.pl.

Informacja pochodzi ze strony Departamenut ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.kobieta.gov.pl/

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:Krajowy letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej. Pierwszeństwo w przyznaniu dotacji  przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na organizację letniego wypoczynku będą miały oferty, które gwarantują uczestnictwo w tej akcji dzieci pochodzących z rodzin najuboższych lub z domów dziecka oraz dzieci szczególnie uzdolnionych i dzieci realizujących sprecyzowane zainteresowania poznawcze, artystyczne, itp. a także liderów młodzieżowych.

Dotacja będzie przyznawana na zadania obejmujące swoim programem:
1) podsumowanie i uzupełnienie pracy śródrocznej organizacji młodzieżowych np. ogólnopolskie przeglądy, festiwale, turnieje, zloty, itp.
2) zdobycie uprawnień kwalifikowanych np. uprawnienia sternika morskiego, górska odznaka turystyczna, itp.
3) rehabilitację i poprawę stanu zdrowia dzieci dotkniętych rzadkimi schorzeniami,
4) rozwijanie zainteresowań naukowych i społecznych np. obozy naukowe, obozy szkoleniowe dla liderów, itp.

Dotacje przyznawane są na zasadzie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferty należy składać do 4 maja 2006 r.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej MEiN:
http://www.mein.gov.pl/menis_pl/oglosz/zz_2006_2.php

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkursu na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Integracji Społecznej (jednostek organizujących działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym według art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. ).
Konkurs ma na celu wyłonienie do 20 projektów na terenie kraju.
O dotację mogą się ubiegać gminy, ośrodki pomocy społecznej, oraz organizacje pozarządowe. Maksymalna kwota dotacji wynosi 15.000 zł.
Termin składania wniosków upływa 12 maja 2006 r.
Wnioski składać należy na adres Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
 ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Pytania należy zgłaszać telefonicznie 022 661 12 74 lub
661 12 12 albo pocztą elektroniczną na adres:
paulina.chodyra@mps.gov.pl
andrzej.trzeciecki@mps.gov.pl

Informacja pochodzi ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=362

 

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych organizuje konkurs, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy na temat Europejskiego Funduszu Społecznego oraz prezentacja pomysłów, a także już zrealizowanych inicjatyw z wykorzystaniem środków z tego funduszu. Prace mogą składać pracownicy naukowi, działacze organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów, dziennikarze i studenci.
Formy prac: studium przypadku, program rozwoju społeczności lokalnej w oparciu o wykorzystanie EFS, modelowe projekty z zakresu EFS, reportaż, inne. Oczekiwane są prace o objętości od 5 do 20 stron formatu A4.
Nagrodą główną jest honorarium o wartości 6.000 zł.
Prace należy przysyłać do 31 maja 2006 w formie wydruków oraz w formie elektronicznej (dyskietka, płyta CD) w kopertach opatrzonych godłem Konkurs „Sposób na EFS" na adres:

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Związku Jaszczurczego
17, 82-300 Elbląg.

Informacja pochodzi ze strony Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych: http://www.eswip.elblag.pl

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „POGODNE LATO 2006" w zakresie Programu Profilaktyczno - Terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji. Termin składania ofert: od 27.03.2006 r. do 25.04.2006 r. Więcej informacji na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl

Wojewoda Lubelski, na podstawie art. 28 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z póĽn. zm.), podaje do publicznej wiadomości procedurę składania ofert na realizację „Programu współpracy Wojewody Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej"

1. Podmioty uprawnione do składania ofert:

1. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego

2. Rodzaj zadania:

Cel I - Budowanie systemu wspierania dziecka i rodziny ukierunkowanego na eliminowanie dysfunkcjonalności wychowawczej rodziny

 • 1. Wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego,
 • 2. Rozwój specjalistycznego poradnictwa oraz terapii rodzinnej mającej na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań,
 • 3. Wsparcie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,

Cel II - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób ubogich, zagrożonych bezdomnością i bezdomnych

 • 1. Wsparcie placówek zapewniających różne formy pomocy dla osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych,
 • 2. Działania na rzecz wychodzenia z bezdomności,
 • 3. Tworzenie innowacyjnych rozwiązań ocharakterze profilaktycznym, osłonowym
  i aktywizującym na rzecz osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych.

Cel III - Poprawa warunków życia ludzi starszych i niepełnosprawnych - zmniejszenie społecznego wykluczenia tych osób oraz łagodzenie ich problemów

 • 1. Podniesienie poziomu usług świadczonych w środowisku zamieszkania oraz rozszerzenie oferty świadczeń pomocy społecznej dla osób starych i niepełnosprawnych,
 • 2. Zapewnienie dostępu do odpowiedniej infrastruktury społecznej,
 • 3. Poprawa sprawności i aktywności życiowej ludzi starszych,
 • 4. Pomoc w integracji społecznej i utrzymaniu kontaktów społecznych.
 • 5. Prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających izolacji osób starszych i niepełnosprawnych.

3. Zakres rzeczowy dotowanych zadań obejmuje:

 • - Finansowanie opłat stałych, związanych z bieżącą działalnością placówek takich jak: należności za czynsz, nośniki energii i ciepła, dostawę wody, odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne i inne,
 • - zakup żywności oraz urządzeń do jej gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i wydawania,
 • - zakup drobnego sprzętu i wyposażenia,
 • - zakup materiałów opatrunkowych, środków czystości i higieny osobistej,
 • - specjalistyczne prace adaptacyjne i remontowe,
 • - zakup i montaż urządzeń i narzędzi służących nabywania kwalifikacji zawodowych przez świadczeniobiorców oraz finansowanie szkoleń zawodowych dla tych osób,
 • - zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań,
 • - płace personelu zabezpieczającego właściwe wykonanie zleconego zadania,
 • - wynagrodzenia osób szkolących personel zapewniający właściwe wykonanie zleconego zadania.
 • - inne niezbędne i uzasadnione opłaty służące realizacji zakładanych celów.

Ze względu na przedmiot, cel i zakres Programu dotacje nie będą udzielone na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

4. Wysokość środków przeznaczonych na wykonanie zadań w 2006 roku wynosi: 158.000 zł, z tego:

Cel I - Budowanie systemu wspierania dziecka i rodziny ukierunkowanego na eliminowanie dysfunkcjonalności wychowawczej rodziny - 53.000 zł.

Cel II - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób ubogich, zagrożonych bezdomnością i bezdomnych - 75.000 zł.

Cel III - Poprawa warunków życia ludzi starszych i niepełnosprawnych - zmniejszenie społecznego wykluczenia tych osób oraz łagodzenie ich problemów - 30.000 zł.

5. Procedura składania ofert o dotacje

Podmiot ubiegający się o dotację winien złożyć ofertę na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44, poz. 427). Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) statutowo upoważnioną do składania w imieniu podmiotu oświadczeń woli, ze skutkami o charakterze finansowym.

Warunkiem rozpatrzenia oferty podmiotu jest przedłożenie:

 • - czytelnie wypełnionego formularza oferty,
 • - aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (wydanego nie póĽniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku);
 • - aktualnego statutu organizacji;
 • - sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;
 • - dwóch rekomendacji dotyczących dotychczasowej działalności, wtym wydanej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego oraz jednostkę organizacyjną pomocy społecznej. Opinia wydana przez jednostkę samorządu terytorialnego winna uwzględniać wpisanie projektów zaproponowanych do realizacji w strategię rozwiązywania problemów społecznych lub programów pomocy społecznej oraz deklarację wsparcia finansowego lub rzeczowego działania, na które podmiot wnioskuje o udzielenie dotacji;
 • - deklaracji o zamiarze osiągania lub nieosiągania zysku przy realizacji zadania;
 • - oświadczenia, że podmiot nie wykorzystał dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
  co wykluczałoby prawo do otrzymania dotacji przez kolejne trzy lata:
 • - oświadczenia podmiotu o braku zobowiązań finansowych wobec innych instytucji;
 • - dokumentu potwierdzający aktualny numer posiadanego przez organizację rachunku bankowego.

Oferty sporządzone wadliwie, bądĽ niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów bądĽ informacji lub opinii, jak również oferty dotyczące udzielenia dotacji na działania wykraczające poza określone zadanie nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

6. Kryteria oceny projektów

Przedkładane przez podmioty uprawnione oferty, oceniane będą pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Ocena formalna będzie obejmowała:

 • - terminowość i kompletność przedłożonej oferty,
 • - zgodność z założeniami przyjętymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
 • - czytelność i przejrzystość wniosku.

Ocena merytoryczna będzie obejmowała:

 • - stopień zaspokojenia określonych potrzeb społecznych na terenie działania organizacji zgłaszającej projekt oraz zapotrzebowanie na świadczenie usług danego rodzaju, potwierdzone opinią jednostki samorządu terytorialnego;
 • - wiarygodność podmiotu, analizę i ocenę realizacji zadań zleconych w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków publicznych;
 • - innowacyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań;
 • - zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie (realne możliwości wykonania zadania);
 • - ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania (minimalizacja kosztu jednostkowego świadczonych usług, efektywność, standard usług);
 • - zadeklarowany udział środków finansowych własnych oraz pozyskanych z innych Ľródeł na realizację zadania;
 • - zaangażowanie w projekt innych instytucji/partnerów;
 • - zasięg terytorialny realizowanego projektu;
 • - rekomendacje udzielone przez podmioty inne niż wskazane w ogłoszeniu.

Przy dokonywaniu oceny przedstawionych projektów będzie uwzględniana także wysokość dotacji przeznaczona na realizację zadania.

7. Termin składania ofert upływa w dniu 15 kwietnia 2006 r. Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, pokój 60, w kopertach ze wskazanym celem w ramach którego, przedstawiany jest wniosek.

8. Czas realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2006 r.

9. Informacje dodatkowe: Treść „Programu (...)" oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostało zamieszczona na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie - www.lublin.uw.gov.pl/wps.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ul. Spokojna 4, pokój nr 25, 26, 27. lub pod numerami telefonów: (081) 74-24-763, (081) 74-24-.562, (0-81) 74-24-270

Informacja pochodzi ze strony Lubelskiego Urzedu Wojewódzkiego: www.uw.lublin.pl

Fundacja im. Stefana Batorego rozpoczyna w ramach Program Partnerstwo Inicjatyw Społecznych III edycję konkursu dotacyjnego skierowanego do organizacji pozarządowych z Niemiec, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego, na trójstronne projekty służące

-rozwojowilokalnych inicjatyw obywatelskich w Obwodzie Kaliningradzkim,

-włączaniu tych inicjatyw do ponadgranicznej współpracy polsko-niemiecko-kaliningradzkiej,

-wsparciu i upowszechnianiu modelowych projektów przyczyniających się do wzmocnienia aktywności obywatelskiej na terenie Obwodu Kaliningradzkiego.

Wspierane projekty mogą dotyczyć różnych dziedzin życia społecznego, powinny jednak odpowiadać na istniejące potrzeby, mieć jasno sformułowane cele i konkretne rezultaty. Preferowane będą projekty modelowych działań obywatelskich w Obwodzie Kaliningradzkim, dotyczących rozwiązywania problemów społecznych, integracji zmarginalizowanych grup, wyrównywania szans w dostępie do edukacji oraz rozwoju współpracy między organizacjami pozarządowymi

Dofinansowanie nie będzie udzielane na:

 • wymiany grup młodzieżowych
 • pomoc humanitarną
 • inwestycje (budowy, remonty)
 • stałe koszty funkcjonowania organizacji
 • projekty badawcze i naukowe, wydawanie tłumaczeń i publikacji
 • działalność partii politycznych i działalność wyznaniową

Kto może ubiegać się o dotację?

Partnerami we wspólnym projekcie muszą być organizacje pozarządowe z Obwodu Kaliningradzkiego, Polski i Niemiec. Ważne jest, by udział partnerów nie był przypadkowy, lecz by inicjował lub rozwijał trwałą współpracę, która może przyczynić się do rozwiązania konkretnych problemów społecznych i wypracowania dobrych modeli współdziałania ponad granicami.

Koncepcja projektu przedstawionego we wniosku o dotację może być opracowana przez polską, niemiecką lub rosyjską organizację. Odbiorcami dotacji mogą być organizacje polskie lub - w uzasadnionych przypadkach - organizacje niemieckie. Jednakże w każdym przypadku warunkiem ubiegania się o dotację jest trójstronne partnerstwo niemieckiej, polskiej i kaliningradzkiej organizacji pozarządowej, a bezpośrednim adresatem działań powinna być społeczność Obwodu Kaliningradzkiego. Wiele projektów zgłoszonych w II edycji programu nie mogło otrzymać dotacji ze względu na trudności w znalezieniu trzeciego partnera. W tym roku organizacje mające poważne trudności w znalezieniu partnera do projektu mogą zwrócić się do Fundacja im. Stefana Batorego o pomoc

Procedura przyznawania dotacji

Procedura przyznawania dotacji jest dwustopniowa. Organizacje partnerskie opracowują najpierw list intencyjny opisujący pokrótce organizacje uczestniczące w projekcie oraz zarys projektu. List intencyjny przesyłany jest przez organizację koordynującą pod adresem Fundacji im. Stefana Batorego w dwóch wersjach językowych: niemieckiej i polskiej. Organizacje, które w liście intencyjnym przedstawią najciekawsze propozycje, zostaną zaproszone do udziału w trójstronnym seminarium służącym wzajemnemu poznaniu się i dopracowaniu wspólnych projektów, a następnie do złożenia pełnego wniosku. Wnioski oceniane są przez międzynarodową komisję, w skład której wchodzą eksperci z Niemiec, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego.

Okres realizacji projektów może być różny w zależności od ich charakteru, nie może jednak przekraczać 11 miesięcy - poczynając od 1 lutego 2007.

List intencyjny

List intencyjny powinien być przesłany w dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej. List nie może być dłuższy niż 3 strony i powinien zawierać następujące informacje:

 1. Krótką prezentację organizacji składającej list intencyjny w imieniu trzech organizacji partnerskich: nazwa, adres, telefon, e-mail, strona www, nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt, najważniejsze pola działania (powinna to być organizacja polska lub - w uzasadnionych przypadkach - organizacja niemiecka);
 2. Krótką prezentację dwóch pozostałych organizacji partnerskich: nazwa, adres, telefon, e-mail, strona www, nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt, najważniejsze pola działania
 3. Krótki opis projektu: jakie są cele planowanego projektu, jakie konkretne działania w jakim okresie będą podjęte, jaki będzie udział organizacji partnerskich, jakich można się spodziewać rezultatów;
 4. Wysokość budżetu, planowane inne Ľródła finansowania, spodziewana wysokość dofinansowania.

Do listu należy dołączyć deklaracje udziału w projekcie dwóch organizacji partnerskich podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Deklaracje powinny być przygotowane w języku ojczystym danej organizacji.

Listy intencyjne należy przesyłać pocztą do 15 czerwca 2006 pod adresem:

Fundacja im. Stefana Batorego
Partnerstwo Inicjatyw Społecznych
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

oraz w wersji elektronicznej: agajewska@batory.org.pl

Terminy

 • do 15 czerwca 2006 - składanie listów intencyjnych
 • do 15 lipca 2006 - ocena listów intencyjnych oraz zaproszenie na spotkanie partnerów projektów
 • 24-27 września 2006 - spotkanie partnerów projektów
 • do 31 paĽdziernika 2006 - składanie pełnych wniosków
 • grudzień 2006 - posiedzenie komisji oraz powiadomienie organizacji o przyznaniu dotacji
 • styczeń - grudzień 2007 - realizacja projektów

Kontakt

Fundacja im. Stefana Batorego
Agata Gajewska
tel: + 48 22 536 02 45
e-mail: agajewska@batory.org.pl

Fundacja Roberta Boscha (tylko informacja)
Carsten Lenk
tel.: +49 (0)711 /4 60 84 79
e-mail: carsten.lenk@bosch-stiftung.de

www.bosch-stiftung.de/gesellschaftliche_initiative

Mołodioż za Swabodu Slowa (tylko informacja)
Julia Bardoun
tel.: +7 (4012) 57 88 02
e-mail: ybardoun@gazinter.net
http://www.yfs.ru/

Informacja na podstawie: http://www.batory.org.pl/aktual/index.htm

  W roku 2006 wspólnie z Fundacją Roberta Boscha i Fundacją PAUCI Fundacja im. Stefana Batorego rozpoczyna nowy konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych z Niemiec, Polski, Ukrainy i Białorusi na realizację trójstronnych projektów współpracy służących:
 • wsparciu lokalnych inicjatyw obywatelskich na Ukrainie i Białorusi
 • włączaniu tych inicjatyw do ponadgranicznej współpracy polsko-niemieckiej lub poszerzaniu istniejących partnerstw organizacji polskich z organizacjami ich wschodnich sąsiadów o partnerów niemieckich
 • zwiększaniu zainteresowania obywateli Polski i Niemiec współpracą z Ukrainą i Białorusią
 • wzmocnieniu aktywności obywatelskiej i zaangażowania w życie publiczne na terenie Ukrainy i Białorusi poprzez wsparcie i upowszechnienie modelowych projektów w tych dziedzinach

W ramach programu wspierane będą projekty edukacji i aktywizacji obywatelskiej adresowane do różnych grup społecznych. Projekty mogą dotyczyć rozmaitych obszarów tematycznych, takich jak np.: integracja europejska, ochrona środowiska, prawa i wolności obywatelskie, wspólna historia, dziedzictwo narodowe i kulturowe. Działania podejmowane w ramach projektów powinny przede wszystkim służyć odbiorcom na Białorusi lub Ukrainie.

Kto może ubiegać się o dotację?

O dotacje na realizacje wspólnego projektu ubiegać się mogą organizacje pozarządowe z Polski, Niemiec i Białorusi lub z Polski, Niemiec lub Ukrainy. Wnioski w imieniu trzech partnerów mogą być składane przez polskie, niemieckie lub ukraińskie organizacje pozarządowe. Niestety, ze względów formalnych dotacji nie możemy przekazywać organizacjom białoruskim. Partnerami projektu w Polsce i Niemczech muszą być organizacje pozarządowe. W wyjątkowych, uzasadnionych specyfiką projektu, przypadkach, partnerami na terenie Ukrainy i Białorusi mogą być również instytucje publiczne takie jak: szkoły, domy kultury, miejskie ośrodki pomocy społecznej, muzea, itp.

Dofinansowanie nie będzie udzielane na:

 • wymiany grup młodzieżowych
 • pomoc humanitarną
 • inwestycje (budowy, remonty)
 • stałe koszty funkcjonowania organizacji
 • projekty badawcze i naukowe, wydawanie tłumaczeń i publikacji
 • działalność partii politycznych i działalność wyznaniową.

Procedura kwalifikacyjna

Procedura kwalifikacyjna ma charakter dwustopniowy. Organizacje partnerskie opracowują najpierw list intencyjny zawierający zarys projektu oraz krótką charakterystykę trzech organizacji uczestniczących w projekcie. Organizacja koordynująca przesyła pod adresem Fundacji Batorego list intencyjny w języku ojczystym oraz jego tłumaczenie na język niemiecki lub angielski (organizacje ukraińskie przesyłają listy pod adresem kijowskiego biura Fundacji PAUCI). Organizacje, które w liście intencyjnym przedstawią najciekawsze propozycje, zostaną zaproszone do udziału w trzydniowym spotkaniu przygotowawczym. Uczestniczący w nim przedstawiciele organizacji partnerskich będą mogli lepiej się poznać, dopracować szczegóły wspólnych projektów, a także skonsultować się z przedstawicielami fundacji prowadzących program. Po spotkaniu, organizacje koordynujące złożą pełne wnioski, które zostaną oceniane przez międzynarodową komisję, z udziałem ekspertów z Niemiec, Polski, Ukrainy i Białorusi.

Projekty mogą być realizowane w okresie od lutego do grudnia 2007.

Organizacje mające poważne trudności w znalezieniu trzeciego partnera do projektu mogą zwrócić się do Fundacji im. Stefana Batorego o pomoc.

List intencyjny

List intencyjny powinien być przesłany w dwóch wersjach językowych: w języku ojczystym organizacji koordynującej oraz w języku niemieckim lub angielskim. List nie może być dłuższy niż 3 strony i powinien zawierać następujące informacje:

 1. Krótką prezentację organizacji składającej list intencyjny w imieniu trzech organizacji partnerskich: nazwa, adres, telefon, e-mail, strona www, nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt, najważniejsze pola działania
 2. Krótką prezentację dwóch pozostałych organizacji partnerskich: nazwa, adres, tel., e-mail, strona www, nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt, najważniejsze pola działania
 3. Krótki opis projektu: jakie są cele planowanego projektu, jakie konkretne działania w jakim okresie będą podjęte, jaki będzie udział organizacji partnerskich, jakich można się spodziewać rezultatów;
 4. Wysokość budżetu, planowane inne Ľródła finansowania, spodziewana wysokość dofinansowania.

Do listu należy dołączyć deklaracje udziału w projekcie dwóch organizacji partnerskich podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Deklaracje powinny być przygotowane w języku ojczystym danej organizacji.

Listy intencyjne należy przesyłać pocztą do 15 lipca 2006 pod adresem:

Fundacja im. Stefana Batorego
Partnerstwo Inicjatyw Społecznych
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

lub - gdy koordynatorem jest organizacja ukraińska - pod adresem:

Fundacja PAUCI
Biuro w Kijowie
ul. B. Chmelnytskiego 68-68
Kijów 01030, Ukraina

oraz w wersji elektronicznej: agajewska@batory.org.pl

Terminy

 • do 15 lipca 2006 - składanie listów intencyjnych
 • do 15 sierpnia 2006 - wybór listów intencyjnych oraz zaproszenie na spotkanie partnerów projektów
 • 27-30 września 2006 - spotkanie partnerów projektów
 • do 31 paĽdziernika 2006 - składanie pełnych wniosków
 • grudzień 2006 - posiedzenie komisji oraz powiadomienie organizacji o przyznaniu dotacji
 • styczeń - grudzień 2007 - realizacja projektów

Dofinansowanie kosztów podróży

W ramach programu planowane jest przyznawanie niewielkich dotacji na koszty podróży. Ich celem jest pomoc w nawiązaniu współpracy trójstronnej. O dofinansowanie występuje jedna z organizacji uczestnicząca w projekcie dwustronnym (np. polsko-niemieckim, czy ukraińsko-polskim), finansowanym z innych Ľródeł, która chce zaprosić przedstawiciela organizacji z kraju trzeciego do udziału w wybranym wydarzeniu w ramach realizowanego projektu.

Wnioski przesyłane są pod adresem Fundacji Batorego oraz rozpatrywane przez koordynatora programu (organizacje ukraińskie przesyłają listy pod adresem kijowskiego biura Fundacji PAUCI). Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 750 EUR i obejmować może koszty podróży tylko jednego przedstawiciela zapraszanej organizacji. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, koordynator uzgadnia z wnioskodawcą sposób rozliczenia kosztów. Poniesione wydatki zwracane są przelewem - na zasadzie refundacji - po zakończeniu projektu, na podstawie przedłożonego rozliczenia.

Wniosek o dofinansowanie kosztów podróży

Wniosek o dofinansowanie kosztów podróży składany jest w Fundacji Batorego w języku polskim, niemieckim lub angielskim (w Fundacji PAUCI w języku polskim lub ukraińskim). Wniosek nie może przekraczać 2 stron i powinien zawierać następujące informacje:

 1. Krótką prezentację organizacji uczestniczących w projekcie: nazwa, adres, telefon, e-mail, strona www, najważniejsze pola działania;
 2. Krótką prezentację organizacji zapraszanej: nazwa, adres, telefon, e-mail, strona www, najważniejsze pola działania
 3. Krótki opis dwustronnego projektu: jakie są cele realizowanego projektu, jakie konkretne działania będą podjęte, na którą z części projektu zaproszony jest partner z kraju trzeciego, w jaki sposób można poszerzyć projekt o trzeciego partnera, jakich rezultatów można się spodziewać po trójstronnej współpracy; budżet projektu; Ľródła finansowania
 4. Prezentację osoby zapraszanej, koszty jej podróży, wnioskowaną wysokość dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie kosztów podróży należy przesyłać pocztą pod adresem:

Fundacja im. Stefana Batorego
Partnerstwo Inicjatyw Społecznych
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

lub - gdy organizacją zapraszającą jest organizacja ukraińska - pod adresem:

Fundacja PAUCI
Biuro w Kijowie
ul. B. Chmelnytskiego 68-68
Kijów 01030, Ukraina

Terminy

Wnioski o granty podróżne będą przyznawane trzy razy do roku. Terminy nadsyłania wniosków:

 • 31 marca 2006
 • 30 czerwca 2006
 • 30 paĽdziernika 2006

Kontakt

Fundacja im. Stefana Batorego
Agata Gajewska
tel: + 48 (22) 536 02 45
e-mail: agajewska@batory.org.pl

Fundacja Roberta Boscha (tylko informacja)
Carsten Lenk
tel.: +49 (0)711 /4 60 84 79
e-mail: carsten.lenk@bosch-stiftung.de

Fundacja PAUCI
Orysia Lucewicz
tel.: + 380 (44) 235 - 8410
e-mail: pauci@pauci.kiev.ua

 

Informacja na podstawie: http://www.batory.org.pl/aktual/index.htm

 

2006.03.20

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2006 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr. 96, poz. 873), Zarząd

Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na

realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego

w 2006 roku na terenie Dolnego Śląska.

I Cel konkursu:

1. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinach:

- zadania konserwatorsko – renowacyjne, które wymagają dofinansowania z uwagi na konieczność podjęcia niezbędnych prac ratowniczych,

- renowacja i konserwacja zabytków ruchomych, znajdujących się ma terenie Województwa Dolnośląskiego,

- prace konserwatorsko – renowacyjne obiektów nieruchomych, wsparcie których wpływałoby na zakończenie całości zadania,

II Termin realizacji zadań:

1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 24 kwietnia 2006 roku, kończy nie póĽniej niż do 27 grudnia 2006 roku.

IIII Warunki składania ofert:

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze kultury:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 z 2003 r. poz. 873),

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

2. Oferta powinna zostać złożona na aktualnym formularzu wniosku zgodnym z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.z 2005 r.Nr.264, poz. 2207).

3. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Departamentu Polityki Socjalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 50-411 Wrocław, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, sekretariat Departamentu pok. nr 4121, IV. Piętro.

Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

Oferty należy składać odrębnie na każde z realizowanych przedsięwzięć kulturalnych.

Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4. Terminy składania ofert:

do dnia 29 marca 2006 r. do godz. 16.oo Decyduje data wpływu do Urzędu.

5. Do oferty należy dołączyć:

- Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego,

- Oświadczenie, że podmiot występujący o dotację nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 . o finansach publicznych,

z ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata,

< P>

Ponadto:

a) w przypadku stowarzyszeń, fundacji:

- aktualny odpis z właściwego rejestru,

- sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2005 rok,

- statut,

b) w przypadku kościelnych osób prawnych:

- dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń,

c) w przypadku jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych:

- odpisu z właściwego rejestru,

- sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2005 r.

- statut.

Do ofert należy obligatoryjnie dołączyć:

- kopię wpisu obiektu zabytkowego do rejestru zabytków,

- tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu,

- decyzję - zezwolenie na prowadzenie prac remontowych i konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym,

- harmonogram prac konserwatorskich, zatwierdzony przez konserwatora,

- kosztorys inwestorski.

VI. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2006 w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego:

- kwota 1 000 000 zł (jeden milion złotych) rozdysponowana w konkursie rozstrzygniętym zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3317/II/06 z dnia 16 stycznia 2006

- kwota 1 000 000 ( jeden milion złotych) przeznaczona na realizację zadań II edycji konkursu dla ofert zgłaszanych w terminie od 28 lutego do 31 marca 2006 roku.

VI Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr. 96, poz. 873 ze zm.),

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).

VII Kryteria i tryb wyboru oferty

1. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego,

a następnie przekazane do Wydziału Kultury, który przedstawia oferty zbiorczo, powołanej przez Zarząd Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa ocenia oferty i przedstawia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego kwotowe propozycje dotacji.

2. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

- zawartość merytoryczna oferty (nowatorstwo projektu, walor artystyczny, tradycyjność projektu, jakości historyczne i stan techniczny obiektu zabytkowego) – punktacja 0-1

- potencjał finansowy (koszty realizacji planowanego działania – stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, zewnętrzne Ľródła

finansowania, wiarygodny wkład własny) – punktacja 0-3,

- potencjał realizacyjny (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji innych zadań zleconych, stopień zaangażowania realizacyjnego, konieczność podjęcia niezbędnych prac ratowniczych) – punktacja 0-4,

- efekty oddziaływania (zakładani beneficjenci, zasięg oddziaływania, spodziewane efekty wymiaru kulturotwórczego, promocja regionu) – punktacja 0-2.

 

<>

- zadania i zakupy inwestycyjne,

- pokrycie kosztów utrzymania biura,

- remonty budynków, chyba, że przyznanie takiej dotacji jest regulowane innymi przepisami,

- dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu województwa lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

- budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

- działalność gospodarczą,

- działalność polityczną i religijną.

4. Po zakończeniu procedury konkursowej, Wydział Kultury powiadomi pisemnie o wynikach konkursu oraz zamieści informację o wynikach konkursu na stronie internetowej Urzędu – www.umwd.pl (ogłoszenia/ konkursy), BIP i na tablicy ogłoszeń.

<>

VIII Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

1. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. cyt. wyżej (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

 

<>

- w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego kwota 650 000 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)


W imieniu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju "W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - budujemy nowy Lisków" (PIW EQUAL) Fundacja Instytut Spraw Publicznych przyjmuje zgłoszenia do współpracy w projekcie w charakterze animatorów lokalnych.

Projekt ma na celu rozwijanie polskiego modelu gospodarki społecznej poprzez wypracowanie i przetestowanie strategii wspomagania rozwoju lokalnego oraz mobilizowania społeczności lokalnych do tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Partnerstwo tworzy 3 Partnerów Regionalnych: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Akademia Rozwoju Filantropi i Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, oraz 39 Partnerów Lokalnych z 4 powiatów (lubelski, biłgorajski, ełcki i nidzicki) na terenie województwa lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

Projekt będzie realizowany z zastosowaniem tzw. strategii interwencji partnerskiej w czterech wiejskich społecznościach lokalnych, których mieszkańcy są zagrożeni marginalizacją społeczną i wykluczeniem z rynku pracy. Sukces reintegracji i rozwoju społeczności lokalnych zależy w dużej mierze od wiedzy, motywacji i współpracy jej członków, dlatego w wymienionych powiatach będą również prowadzone cykliczne analizy kapitału społecznego.

W konkursie wyłonionych zostanie czterech animatorów, którym zaproponujemy bezpłatne, dwutygodniowe, specjalistyczne szkolenie w Wielkiej Brytanii w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej metodą budowania jej potencjału (community development, community capacity building). Po odbyciu szkolenia animatorzy zostaną zatrudnieni w projekcie (umowa zlecenie na rok od września 2006). Ich zadaniem będzie opracowanie, a następnie wdrożenie projektu socjalnego polegającego na mobilizowaniu społeczności lokalnej na rzecz tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Zakłada się ścisłą współpracę animatorów z lokalnymi służbami społecznymi oraz z powołanym przez Fundację ISP zespołem badawczym.

Szczegółowe informacje o projekcie: www.liskow.org.pl

Wymagania:

 • absolwent lub student ostatniego roku kierunku dającego uprawnienie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, Art. 116.1: praca socjalna, pedagogika, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • zdolności organizacyjne i komunikatywność
 • wskazane doświadczenie w pracy ze społecznością lokalną
 • wskazane doświadczenie w realizacji badań terenowych Procedura rekrutacji

  I ETAP

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 • życiorys
 • list motywacyjny (proszę wskazać preferowany powiat i uzasadnić jego wybór)
 • propozycja trzech pomysłów na aktywizację społeczności lokalnej, które mogłyby stać się częścią projektu socjalnego (całość maksymalnie 2 strony A4)

Mile widziane będą rekomendacje oraz inne dokumenty poświadczające doświadczenie badawcze oraz umiejętności lub/i doświadczenie zawodowe w zakresie pracy socjalnej. Dodatkowym atutem kandydatów będzie znajomość problematyki regionów zaangażowanych w projekt.

II ETAP

Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu konkursu, zostaną zaproszone na rozmowę do Warszawy, podczas której będą miały za zadanie przekonać komisję rekrutacyjną do swoich pomysłów na aktywizację społeczności lokalnej. Rozmowy odbędą się 10-14 kwietnia br.
Zgłoszenia prosimy przesłać zwykłą pocztą do 20 marca br.(decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Anita Sobańska
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
ul. Szpitalna 5 lok. 22
00-031 Warszawa
Kontakt: tel. (22) 55 64 280 lub email: anita.sobanska@isp.org.pl

Do końca kwietnia br. skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi do drugiego etapu konkursu. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju br. na stronie internetowej Fundacji ISP: www.isp.org.pl

Projekt „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków” jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL


 

Otwarty Konkurs Ofert pn. „Mecenat Kulturalny”
na Realizację Zadań Publicznych Województwa Podkarpackiego w Zakresie Kultury w 2006 r
.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie kultury:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • jednostki organizacyjne nadzorowane przez organy administracji publicznej.

Rodzaje zadań objętych konkursem:
Do konkursu mogą być składane oferty na zadania, które realizowane będą w terminie od dnia 1maja 2006 r. do dnia 10 grudnia 2006 r.,

Twórczości artystyczna:

 • realizacja ponadlokalnych – międzynarodowych, krajowych, wojewódzkich i regionalnych przedsięwzięć artystycznych: festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, wystaw, warsztatów, tournee artystycznych, seminariów, konferencji, szkoleń, kursów;
 • uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeglądach, spotkaniach, plenerach, wystawach, warsztatach, tournee artystycznych, seminariach, konferencjach, szkoleniach, kursach – indywidualnych i grupowych,

Działalność wydawnicza:

 • wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji, periodyków i opracowań naukowo-badawczych, dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego regionu,

Ochrona dziedzictwa kulturowego:

 • organizowanie przedsięwzięć służących promocji autentycznego wielokulturowego bogactwa narodowego w województwie podkarpackim, z uwzględnieniem mniejszości narodowych,
 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej tradycji, zwyczajów, i twórczości ludowej, kultury narodowej, zanikających zawodów,

Amatorska twórczość artystyczna:

 • organizacja konkursów, przedsięwzięć artystycznych służących upowszechnianiu wszystkich dziedzin działalności kulturalnej,

Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży:

 • promocja dokonań artystycznych dzieci i młodzieży.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
Województwo Podkarpackie przeznacza na realizację zadań wybranych w postępowaniu konkursowym, środki finansowe do kwoty ogółem 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

Sposób przygotowania oferty:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 24 marca 2006 r. oferty w Oddziale Kultury Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pok. 214, 215 lub przesłanie oferty na adres korespondencyjny: Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego, ul. ks. Jałowego 6a, 35 – 959 Rzeszów, (liczy się data wpływu) z dopiskiem „Mecenat kulturalny”.
Oferta winna być sporządzona na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo sporządzone pod względem formalnym, złożone na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

Lp.

Rodzaj kryterium

Opis kryterium

Punktacja

1.

Merytoryczna wartość
zadania
/M/

- zgodność oferty z priorytetami Województwa i korzyści dla Samorządu Województwa z jego realizacji,
- charakter, zasięg i ranga zadania,
- wymierne efekty, w tym możliwość ich upowszechniania lub pomnażania,
- liczba osób korzystających z efektów zadania

0 - 5

2.

Potencjał realizacyjny
/P/

- zespół realizujący zadanie, jego kwalifikacje,
- rzetelny, realny harmonogram prac,
- posiadane rekomendacje

0 - 2

3.

Budżet
/B/

- rzetelny budżet zadania (zasadność wydatkowania środków, wielkość Ľródeł finansowania, w tym udział środków własnych)

0 - 3Suma punktów

0 - 10

Lista wymaganych dokumentów:

 • oferta na obowiązującym formularzu,
 • statut podmiotu lub inny akt regulujący jego status,
 • aktualny wypis z właściwego rejestru,
 • sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok,
 • harmonogram realizacji zadania,
 • inne – zgodnie z regulaminem konkursu.

Dokumenty do pobrania ze strony www.podkarpackie.pl:

Informacje o konkursie można uzyskać:
W Oddziale Kultury Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, tel. (0-17) 860-67-83, 850-17-83

Informacja statystyczna
W ramach otwartego konkursu ogłoszonego w roku 2005, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wpłynęło 68 ofert na sumę oczekiwanego wsparcia finansowego w kwocie 463.229 zł ogółem. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyłonił 33 zadania, proponując udzielenie dotacji na ich realizację w kwocie 103.300 zł ogółem.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr 241/3869/06 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2006 roku.


 

INICJATYWY OBYWATELSKIE: TAJEMNICE SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

Konkurs dla licealistów

Adresatem tego dwuetapowego konkursu są licealiści. W pierwszym etapie należy przesłać autorską pracę pisemną (sprawozdanie z badania, esej, opracowanie, itp.), wnikliwie przedstawiającą wybraną inicjatywę obywatelską. W drugim etapie autorzy najlepszych prac bronią swoich tez przed Komisją Konkursową złożoną z wybitnych ekspertów. Organizatorem konkursu jest Collegium Civitas – uczelnia specjalizująca się w naukach społecznych (www.civitas.pl). Partnerami konkursu są: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej i Fundacja Wspomagania Wsi. Honorowy patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Patronami medialnymi są: Radiostacja, tygodnik Polityka, portal internetowy o2.pl, serwis informacyjny www. pozytek.gov.pl 

Główną nagrodą w konkursie jest indeks Collegium Civitas – bezpłatne studia pierwszego stopnia w prestiżowej szkole wyższej, wartości ponad 20.000 zł. Nagroda za II miejsce to 2000 zł. Finaliści otrzymają ponadto nagrody książkowe, a autorzy pozostałych wyróżnionych prac – dyplomy. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronach internetowych Collegium Civitas i partnerów konkursu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.civitas.edu.pl 

Wskazówki dla uczestników

Przedstaw znaną Ci inicjatywę obywatelską - wspólne przedsięwzięcie podjęte przez grupę ludzi działających na rzecz jakiegoś wspólnego dobra, przeprowadzone w Twojej okolicy, miejscowości, powiecie lub regionie. Może to być: zbiórka żywności lub pieniędzy dla potrzebujących, odnowienie zabytku, powołanie chóru lub drużyny sportowej, organizacja festynu, budowa wodociągu, naprawa drogi, akcja edukacji bezrobotnych, akcja na rzecz ograniczenia ruchu ciężarówek, protest przeciw uciążliwej budowie, itd. Możliwych tematów jest tak wiele, jak wiele jest spraw, w których obywatele postanawiają działać razem.  

Wybierz przedsięwzięcie, które przyniosło już jakieś efekty albo, pomimo wysiłków uczestników, zakończyło się niepowodzeniem. Wybierz inicjatywę, o której możesz zebrać jak najwięcej potrzebnych informacji - poprzez wywiady z uczestnikami i obserwatorami, badanie prasy lokalnej, internetu, itd. Omów okoliczności powstania badanej inicjatywy, motywy osób, które się w nią włączyły, jej cele, sposoby realizacji i skutki, oraz lokalne i szersze uwarunkowania – to, co przesądziło o jej sukcesie lub niepowodzeniu. Postaraj się odkryć czynniki społeczne, gospodarcze i polityczne oraz warunki prawne, które sprzyjają albo przeszkadzają takim przedsięwzięciom. Na tej podstawie sformułuj wnioski na przyszłość: o czym należy pamiętać przy następnych tego rodzaju inicjatywach w Twojej okolicy, mieście, powiecie. Pamiętaj, że jury konkursu nie będzie oceniało przedstawianej inicjatywy, ale Twoją dociekliwość, umiejętność analizy i wiedzę! 

Interesują nas między innymi odpowiedzi na następujące pytania (prace nie muszą poruszać wszystkich zagadnień): Dlaczego ludzie decydują się działać na rzecz wspólnego dobra? Czy mają te same, czy też różne powody? Dlaczego jedni włączają się do takich przedsięwzięć, a inni nie? Jakie są przyczyny sukcesu lub porażki inicjatyw obywatelskich? Jakie postawy uczestników, sposoby organizacji, metody działania zwiększają szanse na skuteczne działanie? Jakie główne błędy popełniają uczestnicy? Na jakie przeszkody napotykają? Z czyjej strony mogą oczekiwać pomocy, a z czyjej niechęci? Jak są traktowani przez otoczenie: sąsiadów, urzędy, media, różne instytucje i organizacje? 

Skład Komisji Konkursowej (jury):

prof. dr hab. Aleksander Manterys, Collegium Civitas (przewodniczący)
Justyna Duriasz-Bułhak, Fundacja Wspomagania Wsi
prof. dr hab. Ewa Leś, politolog, Collegium Civitas
Alicja Pacewicz, Centrum Edukacji Obywatelskiej
Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
dr Bohdan Skrzypczak, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
prof. dr hab. Andrzej Siciński, socjolog, Collegium Civitas
dr Bohdan Szklarski, politolog, Collegium Civitas,
Ewelina Kluss-Wykrotka, Collegium Civitas (sekretarz)

Warunki konkursu:

Etap I: Przedstawić pracę pisemną na temat: „Inicjatywy obywatelskie: tajemnice skutecznego działania”, uwzględniające podane wyżej wskazówki. Praca powinna mieć objętość 7-10 stron (po 1800 znaków na stronę), plus możliwe przypisy i bibliografia wykorzystanych publikacji. Na konkurs nadsyłane mogą być wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane, oparte na samodzielnie zebranych materiałach. Wszelkie zapożyczenia i cytaty powinny być zaznaczone i wskazane w przypisach.  

Komisja Konkursowa oceni prace zwracając szczególną uwagę na następujące kryteria:

 • Dociekliwość, umiejętność analizy zachowań społecznych i ich uwarunkowań.
 • Wiedza na temat mechanizmów życia społecznego, społeczeństwa obywatelskiego, uwarunkowań prawnych aktywności obywatelskiej.
 • Oryginalność tematu.
 • Własna, ciekawa interpretacja omawianych wydarzeń.
 • Klarowność, właściwy porządek i zwięzłość wywodu.
 • Poprawność stylu i języka. 

Nadsyłanie prac:

Prace należy nadsyłać w dwóch postaciach jednocześnie:

1. w postaci elektronicznej (plik w formacie MS Word lub rtf) na adres e-mail: konkurs@collegium.edu.pl oraz

2. wydruk w dwóch egzemplarzach na adres: Collegium Civitas, PKiN, XII p., 00-901 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs –Inicjatywy”.

Prace należy wysłać najpóĽniej dnia 5 marca 2006 r. Prace, które napłyną pocztą elektroniczną po godz. 8.00 dnia następnego nie będą oceniane.  

Do nadsyłanych prac (wydruków i plików elektronicznych) należy dołączyć wypełniony formularz konkursowy, dostępny na stronie www.civitas.pl/konkurs.  

Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Collegium Civitas nie wcześniej niż 30 marca. Osoby, które przejdą do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie. 

Etap II: Rozmowy indywidualne Komisji z autorami najlepszych prac (obrona pracy). Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na rozmowy – obrony prac przed Komisją Konkursową. O terminie tego spotkania zostaną powiadomieni niezwłocznie po zamknięciu I etapu konkursu. Zwycięzcy II etapu zostaną przez Komisję wybrani przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

Przekonywujące przedstawienie i obrona tez zawartych w pracy konkursowej.

Wykazanie się wiedzą i zrozumieniem mechanizmów i uwarunkowań aktywności obywatelskiej.

Przedstawienie swoich opinii we właściwym kontekście: procesów społeczno-gospodarczych, zjawisk kulturowych, wydarzeń politycznych. 

Planowany termin rozmów: 8 kwietnia 2006 r., w siedzibie Collegium Civitas (Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, XII piętro).  

Bliższe informacje na temat konkursu, w tym jego Regulamin, dostępne są na stronie www.collegium.edu.pl/konkurs. Inne informacje można uzyskać u p. Eweliny Kluss-Wykrotka,

e-mail: konkurs@collegium.edu.pl, tel.: (22) 656 71 82.

Patronem honorowym konkursu jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, a serwis informacyjny www.pozytek.gov.lpl jest patronem medialnym przedsięwzięcia.


Program jest zaplanowany na lata 2006-2008. Jego celem jest przyczynienie się do kształtowania postaw otwartości i tolerancji oraz rugowania zakorzenionych w naszej kulturze i języku uprzedzeń – rasowych, etnicznych, religijnych, a  także zwiększenie liczby i zakresu podejmowanych w Polsce działań, które odnoszą się bezpośrednio do aktów nietolerancji i ksenofobii oraz rozwój i profesjonalizacja organizacji, które takie działania prowadzą.

Program składa sie z dwóch projektów:

 • To, co wspólne / to, co różne – małe granty dla organizacji prowadzących projekty edukacyjne i kulturalne (3 edycje otwartego konkursu w ciągu 3 lat)
 • Przeciwdziałanie nietolerancji – długofalowe wsparcie organizacji zajmujących się monitorowaniem i zwalczaniem przejawów nietolerancji, ksenofobii i antysemityzmu (jeden dwuetapowy konkurs w ciągu 3 lat)

Istnieje także możliwość dotowania projektów szczególnie wartościowych z punktu widzenia celów programu, a niemieszczących się w opisanych wyżej działaniach.

więcej informacji>>

Ľródło:

„PRZYJACIEL RODZINY” - inicjatywa promująca najlepszych pracowników PCPR i MOPS bezpośrednio pracujących z rodzinami zastępczymi >>

POLSKO-KANADYJSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA

2006.01.24

 

  zdjecie

                       

                       Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży


                         (administrator programu)

                   ogłasza rozpoczęcie programu dotacyjnego  

     „Równać Szanse 2006 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy‿

                  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

              

W konkursie mogą wziąć udział:

 • Organizacje pozarządowe,
 • Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z siedzibą w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców,
 • Gminne i miejskie domy kultury oraz gminne i miejskie biblioteki z siedzibą w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Mogą one ubiegać się o dotację do 20 000 zł na przeprowadzenie projektów wyrównujących szanse edukacyjne m.in. poprzez:

 • wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych i nauk ścisłych;
 • pobudzanie aspiracji poznawczych młodzieży oraz kształtowanie w niej postaw aktywnych wobec rzeczywistości;
 • tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną oraz innych form pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego;
 • podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi;
 • wspólne działania młodzieży z różnych środowisk;
 • poprawę jakości nauczania – kreowanie ponadstandardowej oferty edukacyjnej i praktyczne wdrażanie nowoczesnych metod działania.

Projekty powinny być adresowane do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),

Czas realizacji projektu - nie wcześniej niż od 1 czerwca 2006 r. i nie dłużej niż do 31 marca 2007 r.

Termin składania wniosków: do 1 marca 2006 r. (o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego).
Wysłanie wniosku należy zarejestrować na stronie internetowej... Więcej>>


Polecamy