Konkurs "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021" - wyniki oceny formalnej

Przedstawiamy listę ofert odrzuconych formalnie podczas oceny ofert złożonych w ramach konkursu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021". Zgodnie z regulaminem konkursu w niektórych sytuacjach możliwe jest uzupełnienie braków formalnych.  Dokumenty uzupełniające należy wysłać w terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy ofert odrzuconych formalnie na stronie https://www.ekonomiaspołeczne.gov.pl, czyli do dnia 5.marca br.

Dokumenty uzupełniające należy przesłać skanem na adres poczty elektronicznej: konkurs_pzs@mrips.gov.pl, w tytule wiadomości proszę wpisać numer oferty z tabeli oraz "Konkurs Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021 - uzupełnienie".

Oryginały dokumentów będą wymagane na etapie zawierania umowy na realizację zadania publicznego. Nieprzesłanie uzupełnienia lub przesłanie po terminie spowoduje odrzucenie oferty.
Prosimy o niezwłoczne uzupełnienie braków formalnych w celu jak najszybszego przekazania ofert do oceny merytorycznej. Istnieje możliwość odwołania od oceny formalnej.

>>>Lista ofert odrzuconych formalnie<<<

Data utworzenia: 2021-02-26 10:56:36 przez: Anna Moskwa