Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

Jesteś tutaj: Strona główna / Inne / Konkurs
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Konkurs

 

„Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - czy ma przyszłość?"

Celem konkursu, skierowanego do osób młodych - pracowników organizacji pozarządowych, wolontariuszy oraz pracowników naukowych i studentów, jest zwrócenie uwagi na rolę sektora pozarządowego w życiu społecznym oraz jego problemy widziane oczami ludzi, dla których społeczeństwo demokratyczne funkcjonujące w oparciu o organizacje pozarządowe jest faktem.

Do konkursu można zgłaszać eseje, liczące od 10 do 12 stron maszynopisu (1800 znaków na stronę), których tematem będzie jeden z poniższych problemów:

1. Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego i życia publicznego w Polsce.
2. Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem i samorządem - partnerstwo na rzecz przemian społecznych. 
3. Rola  społeczeństwa obywatelskiego w przeciwdziałaniu dyskryminacji.
4. Ekonomia społeczna - szansa dla gospodarki czy rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
5. Społeczeństwo obywatelskie na rzecz integracji europejskiej. 
6. Trzeci sektor jako pracodawca.
7. Organizacje pożytku publicznego - elita sektora pozarządowego?

Autorzy prac proszeni są o wybranie jednej z powyższych kwestii i jej opracowanie.

Podstawę omówienia tematu stanowią: własne przemyślenia, obserwacje, doświadczenia, studia przypadków, badania, in.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest do osób poniżej 30 roku życia.

Nagrody
Wśród nadesłanych prac wyłonione zostaną trzy najlepsze.
I miejsce - 3 000 zł
II miejsce- 2 000 zł
III miejsce -1 500 zł

Ponadto, laureaci konkursu i prace wyróżnione książkę pt. "How individualist makes solidarity work" Galii Chimiak, która wkrótce ukaże sie nakładem Departamentu Pożytku Publicznego, w serii Biblioteka Pożytku Publicznego.
 Najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie www.pozytek.gov.pl

Nadsyłanie prac:
Prace należy nadsyłać w dwóch postaciach jednocześnie:
1. w postaci elektronicznej (plik w formacie MS Word lub rtf) na adres e-mail: konkurs@mps.gov.pl oraz
2. wydruku na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Pożytku Publicznego,
ul. Nowogrodzka 1/3/5,
Warszawa z dopiskiem „konkurs na esej"

Termin nadsyłania prac: 2 maja 2006 r.

      Regulamin konkursu

Patronem medialnym konkursu jest miesięcznik "Semestr", bezpłatny, ogólnopolski magazyn studencki. 

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Tagi:

Polecamy