Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Konkurs - Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2019

Informacja o wynikach naboru ofert w trzeciej edycji konkursów uzupełniających organizowanych ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”

02.10.2019

W nawiązaniu do ogłoszenia o uzupełniających konkursach ofert w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” z dnia 5 sierpnia br. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podaje wyniki i listy podmiotów dofinansowanych".

O dotacje można było się ubiegać się w ramach dwóch konkursów:

 • „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” - edycja 2019 r. konkurs uzupełniający III.

Materiały

lista​_podmiotów​_dofinansowanych​_KIS.pdf

 •  „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” - edycja 2019 konkurs uzupełniający III.

Materiały

lista​_podmiotów​_dofinansowanych​_CIS.pdf

Data utworzenia: 2022-01-11 09:19:56 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2022-01-11 10:15:01 przez: Anna Moskwa

Informacja o przedłużeniu naboru ofert w trzeciej edycji konkursów uzupełniających organizowanych w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”

26.08.2019

W nawiązaniu do ogłoszenia o uzupełniających konkursach ofert w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” z dnia 5 sierpnia br. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuję, że nabór wniosków zostaje przedłużony do 30 sierpnia br.

O dotacje można ubiegać się w ramach dwóch konkursów:

 • „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” - edycja 2019 r. konkurs uzupełniający III.
 • „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” - edycja 2019 konkurs uzupełniający III.

Wszystkie informacje o szczegółach naboru znajdą się w ogłoszeniu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-uzupelniajacych-konkursach-ofert-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-program-pomocy-osobom-wykluczonym-spolecznie-i-zawodowo--edycja-2019.

Data utworzenia: 2022-01-11 09:19:56 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2022-01-11 10:15:01 przez: Anna Moskwa

Ogłoszenie o uzupełniających konkursach ofert w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”

05.08.2019

Z uwagi na niewyczerpanie wszystkich środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w ramach konkursów „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” rozstrzygniętych 31 stycznia 2019 r. oraz konkursów uzupełniających rozstrzygniętych 29 kwietnia 2019 r.  i 17 lipca 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte uzupełniające konkursy ofert i zaprasza do składania wniosków.

Do rozdysponowania pozostało: 610 098,50 zł. Oferty można składać do 26 sierpnia 2019 r.

Kto może ubiegać się o środki?

Udział w konkursach wziąć mogą:

tworzące centra integracji społecznej lub kluby integracji społecznej (w zależności od konkursu)

- jednostki samorządu terytorialnego,

- organizacje pozarządowe (z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

2 konkursy w ramach programu

W ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przeprowadzane są dwa konkursy uzupełniające.

• Konkurs 1. Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” - edycja 2019 r. konkurs uzupełniający III.

Jego celem jest wzmocnienie uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie dzięki rozszerzeniu usług oferowanych przez kluby integracji społecznej.

Materiały

Ogłoszenie

Oświadczenie oferenta

Wzór oferty - KIS.docx 

• Konkurs 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” - edycja 2019 konkurs uzupełniający III.

Jego głównym założeniem jest wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Działania mają polepszyć warunki rozwoju osób wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu szans. Konkurs ma wpływać na rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji ważnych dla społeczności lokalnej na danym terenie.

Materiały

Ogłoszenie

Oświadczenie oferenta

Wzór oferty (CIS).docx 0.05MB

Jaki jest termin składania ofert?

Oferty można składać do 26 sierpnia 2019 r.

Data utworzenia: 2022-01-11 09:19:56 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2022-01-11 10:15:01 przez: Anna Moskwa

Wyniki II uzupełniających otwartych konkursów ofert w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”

Z uwagi na niewyczerpanie wszystkich środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wdrażających program „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił 22 maja 2019 r. II uzupełniające otwarte konkursy ofert. Zostały one rozstrzygnięte w dniu 17 lipca 2019 r. Ze szczegółowymi wynikami można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-ii-uzupelniajacych-otwartych-konkursow-ofert-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-program-pomocy-osobom-wykluczonym-spolecznie-i-zawodowo-edycja-2019

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie zostaną w najbliższych dniach poinformowane o dalszych etapach procedury zmierzającej do zawarcia umów o dofinansowanie.

.......................................................................................................................................................

Data utworzenia: 2022-01-11 09:19:56 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2022-01-11 10:15:01 przez: Anna Moskwa

Ogłoszenie o II uzupełniających konkursach ofert w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”

Z uwagi na niewyczerpanie wszystkich środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w ramach konkursów „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” rozstrzygniętych 31 stycznia 2019 r. oraz konkursów uzupełniających rozstrzygniętych 29 kwietnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte uzupełniające konkursy ofert i zaprasza do składania wniosków.

Do rozdysponowania pozostało: 839 466,66 zł. Oferty można składać do 17 czerwca 2019 r.

Kto może ubiegać się o środki?

Udział w konkursach wziąć mogą:

tworzące centra integracji społecznej lub kluby integracji społecznej (w zależności od konkursu)

- jednostki samorządu terytorialnego,

- organizacje pozarządowe (z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

2 konkursy w ramach programu

W ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przeprowadzane są dwa konkursy uzupełniające.

• Konkurs 1. Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” - edycja 2019 r. konkurs uzupełniający II.

Jego celem jest wzmocnienie uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie dzięki rozszerzeniu usług oferowanych przez kluby integracji społecznej.

• Konkurs 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” - edycja 2019 konkurs uzupełniający II.

Jego głównym założeniem jest wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Działania mają polepszyć warunki rozwoju osób wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu szans. Konkurs ma wpływać na rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji ważnych dla społeczności lokalnej na danym terenie.

Jaki jest termin składania ofert?

Oferty można składać do 17 czerwca 2019 r.

Materiały

ogłoszenie​_nowy​_profil​_usług​_w​_kis

oświadczenie​_oferenta​_KIS​_3.docx

wzór​_oferty​_-​_KIS​

checklista​_KIS

limity​_KIS

Ogłoszenie​_Przeciwdziałanie​_wykluczeniu​_społecznemu​_w​_CIS​

oświadczenie​_oferenta​_CIS​

wzór​_oferty​_-​_CIS​_3

limity​_CIS

checklista​_CIS

Data utworzenia: 2022-01-11 09:19:56 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2022-01-11 10:15:01 przez: Anna Moskwa

Wyniki uzupełniających otwartych konkursów ofert w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”

Z uwagi na niewyczerpanie wszystkich środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w ramach konkursów „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” rozstrzygniętych w dniu 31 stycznia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił 26 lutego 2019 r. uzupełniające otwarte konkursy ofert.
Zostały one rozstrzygnięte w dniu 29 kwietnia 2019 r. Ze szczegółowymi wynikami można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-uzupelniajacych-otwartych-konkursow-ofert-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-program-pomocy-osobom-wykluczonym-spolecznie-i-zawodowo-edycja-2019
Data utworzenia: 2022-01-11 09:19:56 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2022-01-11 10:15:01 przez: Anna Moskwa

Ogłoszenie o uzupełniających konkursach ofert w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”

Z uwagi na niewyczerpanie wszystkich środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w ramach konkursów „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” rozstrzygniętych w dniu 31 stycznia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte uzupełniające konkursy ofert i zaprasza do składania wniosków.

W ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przeprowadzane są cztery konkursy.

•             Konkurs 1. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”

•             Konkurs 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej”

•             Konkurs 3. „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

•             Konkurs 4. „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”

Oferty można składać do 21 marca 2019 r.

Infolinia dotycząca konkursu funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 12:00 pod numerem telefonu: (022) 461 61 05

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert w ramach Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” wraz ze wzorem oświadczenia oraz wzorem oferty do uzupełnienia.

Materiały


Ogłoszenie​_Nowy​_profil​_usług​_w​_Klubie​_Integracji​_Społecznej​_uzupełn

wzor​_oferty​_KIS​_2

oświadczenie oferenta KIS.

Ogłoszenie​_Przeciwdziałanie​_wykluczeniu​_społ​_w​_CIS​_uzupełn

wzor​_oferty​_CIS​_2

oświadczenie​_oferenta​_CIS

Ogłoszenie​_Aktywna​_Młodzież​_uzupełn

wzor​_oferty​_Młodzież​_2

oświadczenie​_oferenta​_Młodzież

Ogłoszenie​_Promocja​_i​_prezentacja​_dobrych​_praktyk​_uzupełn​

wzor​_oferty​_Konferencje​_2

oświadczenie​_oferenta​_Konferencje


Data utworzenia: 2022-01-11 09:19:56 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2022-01-11 10:15:01 przez: Anna Moskwa

31 stycznia 2019 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert w ramach programu ”Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”:

 1. "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - edycja 2019 r.
 2. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno - zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej" - edycja 2019 r.
 3. "Aktywna Młodzież - działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"- edycja 2019 r.
 4. "Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”.   Z uwagi na brak złożonych ofert konkurs nie został rozstrzygnięty.

 Podmioty, które otrzymały dofinansowanie zostaną w najbliższych dniach poinformowane o dalszych etapach procedury zmierzającej do zawarcia umów o dofinansowanie.

Do pobrania:

"Nowy profil usług w Klubie Integhracji Społecznej" -  wyniki

"Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej" - wyniki

"Aktywna Młodzież" - działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" - wyniki

Data utworzenia: 2022-01-11 09:19:56 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2022-01-11 10:15:01 przez: Anna Moskwa

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert w ramach Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”

W dniu 14 grudnia 2018 r., Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała ogłoszenia o otwartych konkursach ofert w ramach Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”, tj.:

 1. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019;
 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” - edycja 2019;
 3. „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” - edycja 2019;
 4. „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej” - edycja 2019.

W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie
art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) ogłasza  otwarte  konkursy  ofert w ramach Programu pn.: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” i  zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków o wsparcie finansowe projektów w ramach poszczególnych konkursów ofert z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

Materiały

Ogłoszenie nr 1 - „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”

Ogłoszenie nr 2 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (...)"

Ogłoszenie nr 3 - „Aktywna Młodzież (...)"

Ogłoszenie nr 4 - „Promocja i prezentacja dobrych praktyk (...)"

Konferencje​_2019.pdf 7.16MB

Oświadczenie oferenta


Data utworzenia: 2022-01-11 09:19:56 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2022-01-11 10:15:01 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy