Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Kongres Regionów 2014

W dniach 10-12 czerwca 2014 w Świdnicy odbył się Kongres Regionów. Jednym z tematów poruszanych w ramach Kongresu była problematyka bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele Partnerów realizujących projekt systemowy "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. W panelu wzięli udział: Marek Wójcik - moderator (zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich), Grzegorz Kubalski - Związek Powiatów Polskich, Kamil Bobek i Marta Chydrasińska - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dr Jan Winczorek - ekspert Instytutu Prawa i Społeczeństwa.

Temat panelu brzmiał: Bezpłatne Poradnictwo Prawne i obywatelskie - zbędny wydatek czy ważna usługa dla obywateli? Podczas dyskusji paneliści wymieniali się poglądami na temat obecnej sytuacji w tym obszarze, doświadczeń zagranicznych oraz modelowych rozwiązań kwestii bezpłatnego poradnictwa. Znalazło się także miejsce na przedstawienie krótkiej informacji na temat realizowanych w ramach projektu przedsięwzięć. Obecność tej tematyki na Kongresie Regionów świadczy o zainteresowaniu przedstawicieli strony samorządowej przyjęciem systemowych rozwiązań w tym zakresie.

Data utworzenia: 2015-05-07 10:52:09

Tagi:

Polecamy