Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Konferencja upowszechniająca

Konferencja „Współpraca finansowa samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych: problemy, rozwiązania, rekomendacje”
Kraków, 5 listopada 2015 r.
Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22A, 31-535 Kraków

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji „Współpraca finansowa samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych: problemy, rozwiązania, rekomendacje”, która odbyła się 5 listopada 2015 r. w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi oraz relacją zdjęciowo-filmową z wydarzenia.

  • Program konferencji – do pobrania.
  • Prezentacja projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” – Kamil Bobek – do pobrania
  • Mechanizmy finansowania działalności pożytku publicznego – problemy i wyzwania – Tomasz Schimanek – do pobrania
  • REKOMENDACJE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w zakresie współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych z wykorzystaniem  instrumentów finansowych – Jan Karpowicz– do pobrania
  • Prezentacja nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Jan Karpowicz– do pobrania


Relacja filmowa:

 


Konferencja została zorganizowana przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data utworzenia: 2016-01-19 15:37:21

Polecamy