Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Konferencja Dobre rządzenie - Realizacja Priorytetu V (Działanie 5.4 i 5.5) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na ogólnopolską konferencję podsumowującą stan wdrażania Priorytetu V Dobre rządzenie (Działania 5.4 i 5.5) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL).

Celem Priorytetu V jest zapewnienie partnerskiego modelu współpracy administracji oraz partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej. Odnosi się to do wzmacniania mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych oraz do realizacji zadań publicznych.

Konferencja jest okazją do podsumowania stanu wdrażania Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora i Działania 5.5 Rozwój dialogu społecznego PO KL nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jak również do zaprezentowania ciekawych projektów systemowych i konkursowych, w tym projektów innowacyjnych.

Konferencja odbędzie się 5 listopada 2014 r. (środa) w sali im. Andrzeja Bączkowskiego w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.

Konferencja adresowana jest do beneficjentów poszczególnych działań w ramach Priorytetu V PO KL oraz osób zainteresowanych wynikami projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracji dostępnego na stronie www.kapitalludzki.gov.pl/konferencja-priorytet-piaty do 3 listopada 2014 r.

UWAGA!
Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany. Każda z osób, po dokonaniu rejestracji, otrzyma indywidualnie na podany adres e-mail informację potwierdzającą uczestnictwo w konferencji.

 

Załączniki:

Zaproszenie w wersji elektronicznej

 

Data utworzenia: 2014-10-16 09:33:41 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2014-10-16 09:36:26 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy