Komunikat dla Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego

W związku z sytuacją epidemiologiczną, właściwy wojewoda może zawiesić zajęcia w podmiotach zatrudnienia socjalnego (PZS). Jednocześnie biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i wkład PZS w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii, istnieje możliwość poinformowania wojewody o realizacji takich działań. Wojewoda może zdecydować, czy dalsze funkcjonowanie podmiotu jest uzasadnione. W takiej sytuacji sposób organizacji działań PZS powinien uwzględniać wytyczne obowiązujące
w strefie czerwonej, a także rekomendacje dotyczące zasad sanitarnych. Wojewoda może podjąć również decyzję o niezawieszaniu zajęć w centrach i klubach integracji społecznej, które zapewnią prawidłową realizację działań reintegracyjnych w formie zdalnej.

>>>KOMUNIKAT<<<

Data utworzenia: 2020-10-26 09:11:40 przez: Anna Moskwa