Komunikat

Szanowni Państwo, informujemy, że w Regulaminie konkursu Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020 znalazła się niespójność dotycząca pozycji dziennika ustaw do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Na stronie 8 przywołano Dz.U. z 2018 r. poz. 2055 zamiast poz. 2057.
W związku z powyższym informujemy, że projekty konkursowe należy składać wyłącznie na wzorze oferty określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057.). Obowiązujący wzór oferty jest załącznikiem do regulaminu oraz został dołączony do ogłoszenia zamieszczanego na stronie internetowej.

Data utworzenia: 2020-02-26 13:05:52 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-02-26 13:07:11 przez: Anna Moskwa