Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Komisja Europejska uruchomiła biuletyn ekonomii społecznej - zachęcamy do opisywania swoich doświadczeń.

Komisja Europejska uruchomiła biuletyn ekonomii społecznej w celu zebrania praktycznych i realnych przykładów tego, w jaki sposób interesariusze ekonomii społecznej przyczyniają się do tworzenia wartości ekonomicznej, więzi społecznych i ochrony środowiska.
Opisanie przykładu i udzielenie odpowiedzi na pytania zwykle zajmuje od 15 do 20 minut.

Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://webgate.ec.europa.eu/…/d…/SEC/Social+Economy+Diaries

Zebrane historie nie tylko mogą zainspirować, ale również dostarczyć informacji na temat konkretnych potrzeb tej ważnej części gospodarki. Wyniki zostaną zebrane i opublikowane w małej książeczce, dostępnej do pobrania, która zostanie również rozprowadzona w całej Europie wśród decydentów, obywateli, liderów opinii i innych przedsiębiorców.
Interesariusze ekonomii społecznej, współpracownicy i konsumenci produktów i usług o głębokim celu społecznym lub środowiskowym... Wasze doświadczenie się liczy!

Im więcej doświadczeń uda się zebrać i opisać, tym lepiej poznamy obecną sytuację i zwiększymy siłę naszego przekazu. Wszelkie pytania dotyczące biuletynu ekonomii społecznej można zadawać za pośrednictwem wspomnianej strony internetowej lub przesyłając wiadomość na adres: GROW-SOCIAL-ENTERPRISE@ec.europa.eu
Zachęcamy do opisywania swoich doświadczeń!

Data utworzenia: 2020-09-14 08:56:15 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-09-14 08:59:30 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy