Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Kolejne szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego dotyczące modelu wsparcia PPiO w Polsce za nami

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, kontynuując organizację i przeprowadzenie serii szkoleń skierowanych do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zorganizowała w dniach 19-20 V oraz 26-27 V 2014 roku, dwa szkolenia. Pierwsze ze wspomnianych odbyło się w Warszawie, drugie zaś w Poznaniu. W wydarzeniu wzięło udział łącznie 33-ech pracowników instytucji publicznych zajmujących się m.in. świadczeniem porad prawnym i obywatelskich. Podczas szkoleń reprezentowane były m.in.: Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Obecnicy również byli Rzecznicy Konsumentów.  

Podczas szkolenia zaprezentowane zostały m.in. wyniki prac zespołu składającego się z przedstawicieli Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawa, INPRISu – Instytutu Prawa i Społeczeństwo, Instytutu Spraw Publicznych i Związku Biur Porad Obywatelskich, którzy przez ostatnie dwa lata realizowali projekt systemowy pt. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

Notatki ze szkoleń dostępne są w zakładce Produkty.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi, ale przede wszystkim do udziału w szkoleniach, które będą kontynuowane w czerwcu bieżącego roku. Organizatorzy planują przeprowadzić dwa ostatnie szkolenia w: Białymstoku oraz Krakowie (więcej informacji o tym, jak zapisać się na szkolenia dostępnych w ogłoszeniu).

Oprac. FUPP

Data utworzenia: 2015-05-07 10:45:51

Tagi:

Polecamy