Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

KPRES na lata 2014-2023 - konsultacje

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji publicznych projektu Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem tj. Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES).

KPRES jest programem rozwoju, który wyznacza kluczowe kierunki polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Aktualizacja KPRES wynika przede wszystkim z nowych kierunków polityk publicznych wyznaczonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w szczególności w zakresie: zwiększenia efektywności działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego. Prowadzone w Ministerstwie prace nad aktualizacją KPRES toczyły się w szczególności na forum Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, będącego organem pomocniczym Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.
Termin zgłaszania uwag mija 23 lipca br. Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu na adres: ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl.

Do pobrania:

Projekt uchwały Rady Ministrów_KPRES

Projekt uchwały Rady Ministrów_KPRES_uzasadnienie

Projekt KPRES

Projekt_KPRES_formularz

Data utworzenia: 2018-07-02 14:41:25 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2019-04-08 13:44:19 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy