Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Już wkrótce ukaże się drukiem poradnik dla Doradców i Doradczyń dotyczący PPiO w Polsce, opracowany przez Ekspertki ZBPO

Ekspertki Związku Biur Porad Obywatelskich – Izabela Henning i Anna Rozkosz pracują nad stworzeniem poradnika, poświęconego poradnictwu prawnemu i obywatelskiemu w Polsce, który skierowany jest do Doradców i Doradczyń świadczących usługi poradnicze.

Jak wskazują Autorki, celem poradnika jest dostarczenie niezbędnych narzędzi stworzenia profesjonalnie działającego miejsca, w którym wszyscy potrzebujący pomocy prawnej mogą ją otrzymać w sposób satysfakcjonujący oraz, w miarę możliwości, w sposób najpełniejszy, pozwalający pomóc rozwiązać problem natury prawnej. Wszelkie opisywane działania zostały przygotowane w oparciu o wypracowany Model, natomiast poradnik ma za zadanie umożliwić wszystkim zainteresowanym prowadzeniem działalności poradniczej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej, stworzenia miejsca, w którym takich porad można udzielać, skutecznie przygotować zespół do ich udzielania oraz przystosować infrastrukturę w sposób zapewniający pełny dostęp do pomocy prawnej czy obywatelskiej, niewykluczający i niedyskryminujący nikogo, jak również zapewnić wszelkie bezpieczeństwo w prowadzeniu takiej działalności (ochrona danych osobowych klientów, standardy udzielania porad, kontrola jakości prowadzonych działań).

Tym samym Poradnik jest skierowany do dyrektorów/rek i kierowników/czek instytucji (OPS, Urzędy Gmin, organizacje pozarządowe) potencjalnie zainteresowanych uruchomieniem placówki udzielającej porad prawnych lub biura porad obywatelskich, do osób zarządzających placówkami oraz organizacjami pozarządowymi, które noszą się z zamiarem uruchomienia działalności poradniczej. Wreszcie dla doradców i doradczyń już udzielających porad, jak również dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych rozpoczęciem prowadzenia działalności poradniczej. Ważnymi adresatami/tkami tej publikacji są również obecnie działające biura porad obywatelskich oraz organizacje udzielające nieodpłatnych porad prawnych, które mogą zapoznać się z nowym sposobem pracy poradniczej zaproponowanym w Modelu. Kolejnym ważnym celem tej publikacji jest dostarczenie niezbędnych informacji o tym, jak profesjonalnie zbudować sprawną placówkę poradniczą, która w znaczący sposób będzie współtworzyła system sprawnego i efektywnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Prace nad publikacją zmierzają do końca i wkrótce Poradnik ukaże się w wersji papierowej, będzie dystrybuowany bezpłatnie. Niedługo również będzie dostępny także w wersji elektronicznej, w formacie pdf, z możliwością jego pobrania. Umieszczony zostanie w zakładce Produkty na stronie Projektu.

Oprac. FUPP

Data utworzenia: 2015-05-05 15:50:37

Tagi:

Polecamy