Już wkrótce ukaże się drukiem podręcznik metodologiczny dotyczący systemu poradnicwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, pod red. dr Marty Janiny Skrodzkiej (UwB, FUPP).

Ekspertki Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych – dr Katarzyna Furman-Łajszczak (UW), Magdalena Klauze (UŁ), dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska (UWr), dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak (UW), dr Magdalena Olczyk (ALK) oraz dr Marta Janina Skrodzka (UwB) zakończyły w marcu 2014 r. prace nad stworzeniem monografii – podręcznika metodologicznego, poświęconego systemowi poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce.

Zgodnie z założeniami projektu, głównym celem publikacji jest upowszechnienie idei nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, w oparciu o wypracowany, w ramach projektu, model systemu poradniczego. Ponadto monografia, obok przekazania wiedzy, pełni także rolę podręcznika metodologicznego gdyż przedstawia metody oraz sposoby, w jakich każdy jej Czytelnik będzie mógł samodzielnie przeprowadzić warsztat odnoszący się do omawianej problematyki, dla grupy osób zainteresowanej tworzeniem systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W związku z tym autorki monografii opracowały i umieściły na końcu każdego rodziału gotowe scenariusze kilkugodzinnych warsztatów (na końcu książki scenariusze całodniowych warsztatów), które mogą okazać się pomocne przy opracowaniu scenariuszy zajęć, mających na celu przedstawienie w ciekawy sposób konkretnego zagadnienia, związanego z prezentowaną tematyką.

Publikacja stanowi w założeniu narzędzie do samodoskonalenia się wszystkich osób, które chcą w przyszłości upowszechniać ideę poradnictwa prawnego i obywatelskiego w ramach systemu, jak również wspierać członków instytucji i organizacji zajmujących się poradnictwem, swoją wiedzą z zakresu efektywnego i profesjonalnego świadczenia usług poradniczych.

Podręcznik został zrecenzowany przez Panią Profesor Eleonorę Zielińską (UW) i przekazany do Wydawnictwa CH Beck, celem wydania. Prace nad składem zakończyły się w czerwcu i książka została przekazana do druku. Wkrótce ukaże się w wersji papierowej i będzie dystrybuowana bezpłatnie. Już wkrótce będzie dostępna także w wersji elektronicznej, w formacie pdf, z możliwością jej pobrania. Umieszczona zostanie w zakładce Produkty na stronie Projektu, a także na stronie Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych pod adresem: www.fupp.org.pl.

Oprac. FUPP

Data utworzenia: 2015-05-07 11:02:10