Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacja o wydłużeniu terminu na składanie wniosków w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

W związku z pandemią spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłuża termin składania wniosków o certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 do 30 czerwca 2020 r. 

Jednocześnie przypominamy, że wnioski należy składać pod adresem: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja laureatów podczas dużego, ogólnopolskiego wydarzenia, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego do promocji swojej działalności. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:

· Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
· Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
· Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.

1. Kategorie konkursowe

W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

a) Kategoria I. Debiut roku.
b) Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
c) Kategoria III. Sukces rynkowy.
d) Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
e) Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Poszczególne kategorie dedykowane są dla następujących podmiotów:

Kategoria I. debiut roku II. Najlepszy pracodawca III. Sukces rynkowy

IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych

V. Społecznie odpowiedzialny samorząd
Uprawniony podmiot PES PES PES PES JST
Dodatkowe wymagania Posiadanie osobowości prawnej, rejestracja w roku 2019

Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego, zgłoszenie przedsięwzięcia nieocenianego dotąd w poprzednich edycjach Konkursu.

Gmina lub powiat

2. Pakiety wsparcia w ramach konkursu:

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2020 przewidziano następujące wsparcie:

a) za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
b) za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).
Ponadto, w ramach każdej kategorii (I-IV) przewidziano możliwość wzięcia udziału w targach branżowych dla przedstawicieli laureatów (miejsca 1-3 w każdej kategorii).
Natomiast dla kategorii laureatów w kategorii I-V przewidziano możliwość wzięcia udziału w zagranicznej wizycie studyjnej (miejsca 1-3 w każdej kategorii).
W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych
w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one a celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

3. Zgłoszenia

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie:

znakjakosci.mrpips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2020 r.

4. Infolinia

Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 475 83 38 (w godz. 9:00 - 14:00), bądź adresem mailowym: grzegorz.czerniawski@bgk.pl

5. Ogłoszenie wyników Konkursu

Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano w programie IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się jesienią (szczegóły dot. terminu przekażemy wkrótce).

Data utworzenia: 2020-03-02 10:23:25 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-05-20 12:09:10 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy