Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacja o wyborze partnera do projektu

Informacja o wyborze

Caritas Polska z siedzibą ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

na partnera do Projektu mającego na celu wsparcie przeprowadzenia – w trakcie procesu legislacyjnego – pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz pozostałych ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021.

w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji), ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Protokół z wyboru partnera

Data utworzenia: 2017-01-23 14:52:47 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2017-02-10 13:38:29 przez: Jakub Schimanek

Tagi:

Polecamy