Informacja o wideokonferencji Zespołu Specjalistów i Rady Partnerów, działającego w ramach projektu POWER pn. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej

Wideokonferencja odbędzie się 14 września br.

Data utworzenia: 2021-09-07 10:13:25 przez: Anna Moskwa