Informacja o wideokonferencji Zespołu Specjalistów i Rady Partnerów, działającego w ramach projektu POWER pn. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej

Spotkanie Zespołu Specjalistów i Rady Partnerów, działającego w ramach projektu POWER pn. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej odbędzie się w dniu 28 października 2020 r. w formie wideokonferencji.

Data utworzenia: 2020-10-22 11:31:53 przez: Anna Moskwa