Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacja o uruchomieniu narzędzia informatycznego dostarczającego danych o ekonomii społecznej

Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej

Prowadzenie skutecznej polityki wobec ekonomii społecznej wymaga dostępu do kompleksowej i stale aktualizowanej wiedzy na temat kondycji tego sektora. Do niedawna nie było jeszcze instrumentu pozwalającego pozyskiwać i gromadzić w jednym miejscu dane statystyczne i administracyjne obrazujące dynamikę rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz aktywność jednostek publicznych działających na jego rzecz.

Dzięki realizacji projektu pn. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej może udostępnić wszystkim zainteresowanym, narzędzie informatyczne przygotowane we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Narzędzie to dostępne jest na stronie internetowej https://dane.ekonomiaspoleczna.gov.pl/.

Dane prezentowane za pomocą strony internetowej będą systematycznie uzupełniane, co umożliwi dostęp do aktualnych informacji i dostępne będą w ramach 3 modułów:

Moduł 1. Dane przekrojowe. W ramach tego modułu użytkownik będzie miał dostęp do tabel wynikowych zawierających dane na poziomie wojewódzkim w oparciu o wcześniej zdefiniowane i gotowe do użycia zestawienia. Ponadto, będzie mógł też dokonać zawężenia lub zmiany zakresu prezentowanych informacji, dzięki skorzystaniu z filtrów zaawansowanych. Przy zastosowaniu filtrów, w zależności od dostępności danych, wybrane informacje prezentowane będą na poziomie powiatowym, podregionalnym lub wojewódzkim/ regionalnym. W module tym dostępna jest także aktywna mapa.

Moduł 2. Porównanie JST. W tym module użytkownik będzie mógł porównać jednostki terytorialne (z tego samego szczebla). Opcja porównywania jednostek terytorialnych dostępna będzie dla województw/regionów, podregionów oraz powiatów.

Moduł 3. Wskaźniki programowe. W tym module znajdą się informacje na temat realizacji wskaźników określonych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz
w Regionalnych Programach Rozwoju Ekonomii Społecznej.

 

Data utworzenia: 2021-03-09 10:45:41 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy