Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacja o spotkaniu dla projektodawców zamierzających składać wnioski w konkursie nr DWF_5.4.2_12_2013

Spotkanie informacyjne dla projektodawców w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_12_2013

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na konkurs nr DWF_5.4.2_12_2013 pt. "Wdrożenie standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowym".

Spotkanie informacyjne odbędzie się 18 września 2013 r. w Warszawie, przy ul. Tamka 1 (sala konferencyjna na parterze) w godz. 12.00-14.00.

Spotkanie dotyczyć będzie zakresu merytorycznego dokumentacji konkursowej i obowiązujących zasad Systemu Realizacji PO KL. Przedstawiciele Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS odpowiedzą na pytania i wątpliwości odnośnie treści dokumentacji konkursowej, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.

Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o procedurę wyboru projektów „oryginalnych” i ma charakter pilotażowy. Celem pilotażu jest przetestowanie nowej procedury. Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu zwiększenie poziomu instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego oraz partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk publicznych, poprzez wzmocnienie potencjału Wojewódzkich/ Powiatowych/Gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego.

W konkursie nr DWF_5.4.2_12_2013 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu mogą składać:

a) podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowany oraz prowadzący działalność w sferze pożytku publicznego,

i/lub

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DZ. U. Nr 96, Poz. 873 z późn. zm.).

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez formularz on-line na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl w zakładce Spotkania i konferencje .

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Jedynie otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu.

Do uczestnictwa w spotkaniu prosimy zgłaszać maksymalnie dwie osoby reprezentujące projektodawcę.

Data utworzenia: 2013-10-01 12:04:46

Tagi:

Polecamy