Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacja o spotkaniu Zespołu specjalistów, działającego w ramach projektu POWER pn. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej informuje, że 8 listopada 2019 r. o godz.  12 w siedzibie MRPIPS przy ul. Żurawiej 4a , w sali nr 502, odbędzie się posiedzenie Zespołu Specjalistów, działającego w ramach projektu POWER pn. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej. 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Andrzej Radniecki ; data modyfikacji: 2019-11-08 14:59:28 przez: Filip Kołodziejski

Szanowni Państwo!

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym realizuje projekt
pn. „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej” (działanie 2.9 PO WER
pn. „Rozwój ekonomii społecznej”).

Celem projektu jest  stworzenie kompleksowego systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach zakresu danych, które będą mogły służyć do monitorowania kondycji sektora ekonomii społecznej.

Państwa głos jest dla nas niezwykle ważny. Uwagi i propozycje zgromadzone w ramach konsultacji pozwolą nam na w kolejnych etapach realizacji projektu zbudować użyteczne narzędzie do monitorowania sektora ekonomii społecznej i solidarnej.

W celu wzięcia udziału w konsultacjach prosimy o zapoznanie się z opracowaniem
pn. „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej - planowany zakres danych”, (załącznik nr 1), w szczególności zaś jego częścią dotyczącą przedmiotowego zakresu monitoringu.

Uprzejmie informujemy, iż konsultacjom podlega wyłącznie zakres przedmiotowy monitoringu, przedstawiony na str. 4-9 ww. opracowania.

Formularz zgłaszania uwag stanowi załącznik nr 2. W poszczególnych tabelach formularza zostały przedstawione wszystkie grupy podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej, a także podmioty otoczenia tego sektora, które składają się na zakres podmiotowy monitoringu, wypracowany w projekcie, w oparciu o obecny stan prac nad zakresem podmiotowym określonym w projekcie ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.

Przy każdej z grup podmiotów wskazano zakres danych, które będą mogły służyć
do monitorowania kondycji sektora ekonomii społecznej i solidarnej.

W przypadku chęci zgłoszenia uwag lub propozycji do poszczególnych kategorii danych prosimy o wpisanie treści i uzasadnienia uwagi lub propozycji w odpowiednich wierszach tabel.

W szczególności prosimy o wyczerpujące uzasadnianie ewentualnych propozycji rozszerzenia przedstawionego zakresu danych.

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: marta.bernacik@mrpips.gov.pl
do dnia 29 października 2017 r.

W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt z Panią Martą Bernacik z Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS, e-mail. marta.bernacik@mrpips.gov.pl, tel. 22 693 47 67.

Załącznik 1 – opracowanie pn. „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej - planowany zakres danych”

Załącznik 2 – formularz zgłaszania uwag

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Andrzej Radniecki ; data modyfikacji: 2019-11-08 14:59:28 przez: Filip Kołodziejski

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami spotkania konsultacyjnego z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej, które odbyło się w dniach 5-6 kwietnia 2017 r.

>>>szczegóły spotkania<<<


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Andrzej Radniecki ; data modyfikacji: 2019-11-08 14:59:28 przez: Filip Kołodziejski

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym realizuje projekt pt. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Działaniu 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach celu szczegółowego: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt ma na celu stworzenie trwałego i kompleksowego systemu monitoringu sektora ekonomii społecznej. Wypracowana zostanie kompleksowa koncepcja monitoringu i pozyskiwania danych dotyczących sektora ekonomii społecznej, a w oparciu o jej założenia powstanie ogólnopolski system monitoringu. Składać się na niego będą: metodologia gromadzenia, integracji i opracowywania danych o sektorze ekonomii społecznej, a także naliczone wskaźniki. Efekty zbudowanego systemu będą publicznie dostępne w postaci narzędzia informatycznego (serwisu internetowego), które będzie prezentowało statystyczne informacje wynikowe na różnych poziomach terytorialnych oraz pozwoli użytkownikom tworzyć własne zestawienia. Narzędzie to będzie służyło użytkownikom do monitorowania sektora ekonomii społecznej na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

W realizację projektu będzie włączony Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Ministrze Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (w szczególności Grupa tematyczna ds. monitorowania i ewaluacji). Ponadto w ramach projektu przewiduje się powołanie Zespołu  Specjalistów, którego zadaniem będzie wypracowanie założeń systemu monitoringu (w tym koncepcji narzędzia informatycznego).

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.06.2016 r. do 30.06.2020 r.

Wartość projektu wynosi 5 mln złotych, wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 4 mln 214 tys. zł.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Andrzej Radniecki ; data modyfikacji: 2019-11-08 14:59:28 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy