Informacja o spotkaniu Zespołu Specjalistów, działającego w ramach projektu POWER pn. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej