Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacja o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydata/kandydatki na członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES).

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatu jednego z członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES), otwiera się procedurę uzupełniającego wyłonienia jednego przedstawiciela polskiego
społeczeństwa obywatelskiego (grupa III różne interesy) do EKES na okres do zakończenia obecnej kadencji, tj. do 20 września 2015 r.
Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 5 lutego 2014 r.  (decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenia złożenia w Kancelarii Głównej MPiPS). Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące naboru. 

Data utworzenia: 2014-01-17 13:38:28 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2014-02-07 16:02:50 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy