Informacja o projekcie INSPIRE Introducing Social Entrepreneurship in Indonesian Higher Education

INSPIRE – jak wspierać rozwój przedsiębiorstw społecznych?

Projekt „INSPIRE – Introducing Social Entrepreneurship in Indonesian Higher Education”, jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ / Key Action 2 / Capacity Building in Higher Education (nr umowy: 585747-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP).

Liderem projektu jest FH Joanneum z Graz w Austrii, a europejskimi członkami konsorcjum są Universidad de Alicante z Hiszpanii oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W projekcie biorą udział także 4 uniwersytety indonezyjskie, takie jak: Universitas Sumatera Utara oraz Universitas Andalas z Sumatry, Universitas Udayana z Bali, oraz Universitas Katolik Parahyangan z Jawy. Partnerem społecznym projektu jest Bali Tangi, przedsiębiorstwo społeczne, które poprzez produkcję kosmetyków naturalnych oraz prowadzenie SPA, działa z misją na rzecz środowiska oraz wartości kulturowych, duchowych i społecznych, wzmacniających świadomość konsumentów i poczucie, że człowiek musi dbać o środowisko i surowce naturalne.

W dniach 26-29 listopada 2018 roku odbyła się druga część szkoleń prowadzonych przez europejskich partnerów dla indonezyjskich profesorów. Pierwsza część odbyła się w lipcu 2018 roku w Medan (Indonezja). Szkolenia te mają na celu transfer wiedzy z zakresu przedsiębiorczości społecznej, bazując na nowoczesnych narzędziach zaczerpniętych ze świata biznesu. Ważnym elementem szkoleń było wykorzystanie narzędzi stymulujących innowacje społeczne, które stanowią fundament tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych. Podczas drugiego szkolenia, organizowanego w Alicante (Hiszpania), uczestnicy za pomocą różnych narzędzi biznesowych mieli możliwość opracowania, krok po kroku, koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa społecznego. Główny nacisk położony był na stymulowanie innowacyjnych rozwiązań mających zastosowanie w przedsiębiorczości społecznej oraz możliwości skalowania biznesu społecznego.

Więcej informacji o projekcie na stronie:http://www.inspire-network.eu oraz na Facebooku: https://bit.ly/2NytGBx

Data utworzenia: 2019-01-21 14:50:20 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2019-01-21 14:54:42 przez: Anna Moskwa