Informacja o naborze moderatora prowadzącego spotkania konsultacyjne Programu Współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017.

Departament Pożytku Publicznego realizuje projekt pt. „Synergia - Program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017”,współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego opracowany zostanie Program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017. W ramach działań zaplanowano m.in. konsultacje projektu Programu w formie warsztatów konsultacyjnych, grup roboczych i panelu obywatelskiego.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o przesyłanie zgłoszeń dotyczących moderowania ww. aktywnych form konsultacji Program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017, zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail magdalena.zwolinska@mpips.gov.pl w terminie do 24 marca 2014 r. z dopiskiem w temacie wiadomości: Moderator – oferta.


Zapytanie ofertoweData utworzenia: 2014-03-18 12:24:20 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2014-03-25 15:46:30 przez: Jakub Szewczyk