Informacja o możliwym otwarciu po 24 maja br. wszelkich placówek dziennego pobytu

Po 24 maja br. możliwe będzie m.in. wznowienie działalności wszelkich placówek wsparcia dziennego, centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działających w ramach Programu Senior+ oraz środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej. Otwarcie placówek możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa podopiecznym i pracownikom. Ostateczna decyzja zależeń będzie od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów. 

LINK DO ARTYKUŁU

Data utworzenia: 2020-05-20 12:20:28 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-05-20 12:31:15 przez: Anna Moskwa