Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacja o erracie do Regulaminu Konkursu FIO w 2014 r.

logo FIO

Szanowni Państwo,

w celu ujednolicenia zapisów Regulaminu do wersji dokumentu upublicznionej 30 stycznia br. wprowadzono erratę, która wprowadziła 7 zmian:

nr

zmiana

strona

1.

Z listy podmiotów uprawnionych wykreślono: samorządy zawodowe (zapis o tym, że są to podmioty nieuprawnione pozostał)

6

2.

„numer obszaru wsparcia” został zastąpiony przez „numer kierunku działania”

23 i 25

3.

Zmieniona została nazwa tabeli z „punktacja za kryteria merytoryczne w 2013 r.” na „punktacja za kryteria merytoryczne w 2014 r.”

41

4.

Zmieniono sformułowanie „Mała organizacja” na „młoda organizacja”

46

5.

Usunięto pozycję nr. 2 w tabeli dotyczącej kryteriów formalnych w Komponencie Działań Rzeczniczych i Strażniczych

53/54

6.

Doprecyzowano zapis dotyczący wysokości dotacji w Komponencie Działań Systemowych w następujący sposób: „Możliwa wysokość wnioskowanej dotacji: od 20 tys. zł. do 500 tys. zł. (od 10 tys. do 250 tys. zł na rocznie)”

55

7.

W załączniku nr 5 karta oceny strategicznej zmieniono część dotyczącą kryteriów oceny w sposób przedstawiony poniżej.

83

 

Kryterium oceny

Maksymalna ocena punktowa

Przyznana ocena punktowa

1. W jakim stopniu projekt spełnia kwestię horyzontalną dla wskazanego Priorytetu

10

 

2. Merytoryczna zawartość Oferty

120

 

3. Budżet

50

 

4. Zasoby osobowe i rzeczowe Oferenta

20

 

Ocena łączna

200

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu FIO w 2014 r. (doc)

Regulamin Konkursu FIO w 2014 r. (pdf)

Data utworzenia: 2014-02-07 08:37:06 ; data modyfikacji: 2014-02-10 10:45:39 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy