Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacja o drugiej erracie do Regulaminu Konkursu FIO w 2014 r.

Szanowni Państwo,

w celu ujednolicenia zapisów Regulaminu do wersji dokumentu z 7 lutego br. wprowadzono erratę, która wprowadziła 8 zmian:

nr

Zmiana

strona

1

W opisie, co powinna zawierać umowa między oferentami, dane dotyczące oferty, zapis „działanie, obszar” został zastąpiony przez „kierunek działania”

9

2

Zapis „(decyduje data wpływu)” został usunięty

15

3

Zapis „Opisane w dalszej części rozdziału kryteria horyzontalne stanowią część oceny merytorycznej i punktacja za ich spełnianie została włączona w Kartę oceny merytorycznej” został usunięty.

20

4

Zapis „spełnianie kryteriów horyzontalnych” został zastąpiony przez „spełnienie kwestii horyzontalnej”.

24

5

Zapis „małym organizacjom” został zastąpiony przez „młodym organizacjom”

37

6

Usunięte zostało słowo „na” w zdaniu „…w sprawozdaniu rocznym stanowi nie mniej niż 50 % wnioskowanej dotacji na”

37

7

Karty Oceny Merytorycznej 1-4, zapis: „Czy projekt uwzględnia kwestie horyzontalne wskazane dla Priorytetu” został zastąpiony przez „W jakim stopniu projekt uwzględnia kwestię horyzontalną wskazaną dla Priorytetu”

64, 69,

75, 79

8

Karta Oceny Merytorycznej w Komponencie Wsparcia Działań Rzeczniczych i Strażniczych, 5. Kryterium formalne „Czy Oferent wskazał, że realizował wcześniej przedsięwzięcia z zakresu działalności strażniczej lub rzeczniczej?” zostało usunięte, w związku z brakiem takiego kryterium w Rozdziale II, części B.

75

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Data utworzenia: 2014-02-21 16:30:28

Tagi:

Polecamy