Informacja nt. sprawozdań FIO

W związku z pytaniami dotyczącymi sprawozdawczości z projektów dofinansowanych w ramach Programu FIO informujemy, iż właściwym organem w tym zakresie jest Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/przedluzenie-terminu-na-zamieszczenie-sprawozdan-fio

Data utworzenia: 2017-12-29 15:30:42 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2017-12-29 15:31:32 przez: Filip Kołodziejski