Infolinia - składanie ofert


Infolinia w okresie naboru ofert:


Pracownicy Centrum Rozwoju  Zasobów Ludzkich  (Instytucja Wdrażająca):

022 551 55 74 - w godz. 9:00 - 13:00

022 237 00 73 - w godz. 9:00 - 13:00

oraz

Pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego (Instytucja Zarządzająca):

022 693 49 70 - w godz. 13:00 - 16:00


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49