Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

ISP: poradnictwo prawne musi być wsparte przez ADR

System poradnictwa prawnego i obywatelskiego powinien być uzupełniony i wzmocniony przez istniejącą sieć alternatywnych form rozwiązywania konfliktów (ADR) – uważa prof. Jolanta Arcimowicz z UW.

Podczas konferencji zorganizowanej w Sejmie 9 lipca br. Instytut Spraw Publicznych przedstawił najnowsze badania na temat poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wyniki komentowała prof. Jolanta Arcimowicz ,  dr hab., socjolog, adiunkt w Instytucie  Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

- Poradnictwo prawne i ADR to instytucje, od których oczekuje się, że odciążą sądy i urzędy państwowe, że spowodują przyspieszenie procedur sądowych i wpłyną na zmniejszenie liczby spraw skierowanych do sądów – twierdzi prof. Arcimowicz.
W przypadku ADR wątek remedium na nieudolne sadownictwo (dużą liczbę spraw, wysokie koszty procesu czy długotrwałą procedurę) jest szczególnie eksponowany. Mediacja, co potwierdzają wyniki badań społecznych przyspiesza i skraca postępowanie sądowe, jest także skuteczną metodą prewencyjną, dzięki której wnoszenie spraw do sądu stanie się zbędne.
ADR to także instytucja, w wypadku której autonomia i samodzielność jednostki  w dążeniu do rozwiązywania trudnych konfliktowych sytuacji jest szczególnie chroniona i wspierana. Potencjał mediacji w tym zakresie jest bardzo duży i wciąż czeka na lepsze wykorzystanie – dodaje prof. Arcimowicz.

Poradnictwo i ADR powinny pełnić rolę instytucji filtrujących, tj. odciążają urzędy i sady, a z drugiej strony – wspomagają jednostki. 

Wyniki badań wskazują, ze społeczny potencjał poradnictwa i ADR należy oprzeć na „kulturze kompromisu”, która wzmocnić może rozwój systemu poradnictwa. 

Warto tez zwrócić uwagę, że najczęściej potrzebują pomocy prawnej kobiety między 30-50 rokiem życia, często bezrobotne, w sprawach związanych z alimentami i rozwodami (75 proc. ogółu korzystających z pomocy). Natomiast wielkimi nieobecnymi są - ludzie starsi w wieku 70 lat i więcej – podkreśla Tomasz Schimanek, ekspert ISP.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska

Źródło: http://www.mediacje.lex.pl/czytaj/-/artykul/isp-poradnictwo-prawne-musi-byc-wsparte-przez-adr

Data utworzenia: 2015-05-11 09:11:02

Tagi:

Polecamy