Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

VI Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej - 21.09.2022 r.

VI Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

w formule hybrydowe

21 września 2022 r.


Forum odbyło się w formule hybrydowej, część gości uczestniczyła na miejscu, pozostali połączyli się zdalnie (bądź byli widzami transmisji on-line za pośrednictwem mediów społecznościowych).

Forum zorganizowano w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER).

Tematem przewodnim była Ekonomia społeczna wobec kryzysów oraz wyzwań przyszłości

Główne punkty Forum:

 • Otwarcie Forum i wykład wprowadzający.
 • Głos przedstawicieli sektora ekonomii społecznej.
 • Blok prezentujący znaczenie ekonomii społecznej w aktywnej polityce społecznej, najważniejsze rozwiązania ustawowe i programowe prowadzone przez MRiPS.
 • Panel prezentujący najciekawsze rozwiązania wypracowane w obszarze ekonomii społecznej.
 • Ogłoszenie wyników głosowania publiczności ws. wyboru znaku graficznego identyfikującego przedsiębiorstwa społeczne.

RAMOWY PROGRAM FORUM     SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SPOTKANIA

PREZENTACJE ZE SPOTKANIA 

>>>Wykład wprowadzający_Prekursorzy ekonomii społecznej<<<

>>>Ustawa o ES i KPO_DES<<<

>>>Stowarzyszenie Przystań Mienany<<<

>>>Fundacja Pro Omnis<<<

>>>Spółdzielnia Socjalna Dalba<<<

>>>Fundusz Rozwoju Wałbrzyskiego<<<

 

 

LOGO VI OFESiS


 

Data utworzenia: 2018-10-02 13:36:30 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2022-09-07 11:27:25 przez: Anna Moskwa

V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej (OFESiS)

w formule cyklu wideokonferencji dotyczących ekonomii społecznej

w okresie 26 maja – 30 czerwca 2021 r.

W związku ze stanem epidemii na terenie kraju, po raz drugi zmieniona została formuła Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Odbędzie się ono w postaci cyklu konferencji, seminariów i warsztatów, które będą miały formułę on-line. Forum będzie połączone ze spotkaniami Laboratorium Ekonomii Społecznej – grona złożonego z ekspertów związanych z Uniwersytetem Warszawskim.

Forum organizowane jest w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER).

Ramowy plan Forum

W ramach wydarzenia zaplanowano cykl pięciu spotkań w zróżnicowanych formułach, tj. konferencji, seminariów, a także nowatorskiej formuły open space technology. Elementy Forum wykorzystujące formułę dyskusyjną będą moderowane. W trakcie warsztatów zaplanowano dyskusję w mniejszych grupach. Każde ze spotkań zakończy się podsumowaniem.

>>>PROGRAM<<<

Materiały z poszczególnych konferencji:

26 maja br. 

>>>Prezentacja prof. A. Bliklego<<<     >>>Prezentacja Spółdzielni Socjalnej Smak Bistro<<<

9 czerwca br

>>>Prezentacja Spółdzielni Socjalnej Dobra Ekonomia<<<      >>>Prezentacja_Działania MRiPS w obszarze ES<<<     

>>>Prezentacja nt. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transpormacji<<<

16 czerwca br.

>>>Spółdzielnia Socjalna Kuźnia Talentów<<<    >>>Mechanizm zakupowy OWES w Wielkopolsce<<<

>>>KPO i nowa perspektywa finansowa ES+_MFiPR<<<   >>>Mechanizm zakupów interwencyjnych SIRES<<<

>>>Spółdzielczy i solidarni_SNRSS<<<

22 czerwca br.

>>>Czym jest najpierw mieszkanie_J.Wilczak<<<   

>>>Planowanie deinstytucjonalizacji i nowoczsne koncepcje w jej wdrażaniu<<<

30 czerwca br.

>>>Wyzwania przyszłości ES prof. R. Szarfenberg<<<

Data utworzenia: 2018-10-02 13:36:30 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2022-09-07 11:27:25 przez: Anna Moskwa

Debaty (wideokonferencje) dotyczące regulacji prawnej w obszarzeekonomii społecznej

i solidarnej zorganizowane w ramach

IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

w okresie 9 czerwca  7 lipca 2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i brakiem możliwości przewidzenia, jak sytuacja rozwinie się na przestrzeni roku, zmieniona została formuła Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, dlatego też debaty będą stanowić jego główny trzon i odbędą się w formule on-line. Debaty będą także połączone ze spotkaniami Laboratorium Ekonomii Społecznej – grona ekspertów, związanych z Uniwersytetem Warszawskim, działającego w ramach projektu pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” w Działaniu 2.9 PO WER.

Debaty to kolejny etap prac nad regulacją prawną w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej. Powinny one z jednej strony zapewnić odpowiednią przestrzeń do dialogu i ogólnej refleksji na temat ekonomii społecznej i jej roli w polityce społecznej, a z drugiej pomóc sformułować konkretne propozycje rozwiązań prawnych, które będą wykorzystane do prac nad ustawą.

PROGRAM WSZYTSKICH DEBAT

RAPORT Z I DEBATY - 9 CZERWCA 2020 R.

RAPORT Z II DEBATY - 16 CZERWCA 2020 R.

RAPORT Z III DEBATY - 23 CZERWCA 2020 R.

RAPORT Z IV DEBATY - 7 LIPCA 2020 R.


Data utworzenia: 2018-10-02 13:36:30 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2022-09-07 11:27:25 przez: Anna Moskwa

 

III Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

5 i 6 czerwca 2019 r. w Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego przy ul. Stefana Czarnieckiego 51 w Warszawie odbędzie się III OFESiS.

Wydarzenie to zaplanowano jako forum wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami, cyklicznie gromadzące ludzi związanych z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej. To także możliwość szerokich konsultacji rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę koordynatora polityk publicznych w tym obszarze.

III OFESiS zorganizowane będzie w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER).

Program III OFESiS do pobrania <<>>

Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftLX3wcqyvO9glRFZolOPitNUgVfiyWukq5iF3KY_KVyAXVw/viewform

Uwaga: Rejestracja trwa do 22 maja br.

 RAPORT Z III OFESiS

 

Data utworzenia: 2018-10-02 13:36:30 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2022-09-07 11:27:25 przez: Anna Moskwa

II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

24 i 25 października 2018 r. w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus główny) w Warszawie odbędzie się II OFESiS.

Wydarzenie to zaplanowano jako forum wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami, cyklicznie gromadzące ludzi związanych z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej. To także możliwość szerokich konsultacji rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę koordynatora polityk publicznych w tym obszarze.

II OFESiS zorganizowane będzie w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER).

Program II OFESiS do pobrania <<>>

Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem:

https://goo.gl/forms/vm0qHXbbAOGfWDNp1

Uwaga: Rejestracja trwa do 11 października.

W razie pytań prosimy o kontakt z wykonawcą - Lubelską Fundacją Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej pod adresem: mail@lfwb.eu lub numerem telefonu: 530-630-231.

Raport z II OFESiS

Data utworzenia: 2018-10-02 13:36:30 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2022-09-07 11:27:25 przez: Anna Moskwa

I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

15 - 16 listopada 2017 r., Bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66

Forum skierowane jest do:

 • przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorców społecznych;

 • przedstawicieli struktur wspierających sektor ekonomii społecznej i solidarnej;

 • przedstawicieli administracji rządowej, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych;

 • badaczy, ekspertów, analityków;

 • innych osób zainteresowanych problematyką ekonomii społecznej i solidarnej.

PROGRAM I OFESiS

Data utworzenia: 2018-10-02 13:36:30 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2022-09-07 11:27:25 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy