Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

OFESiS

V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej (OFESiS)

w formule cyklu wideokonferencji dotyczących ekonomii społecznej

w okresie 26 maja – 30 czerwca 2021 r.

W związku ze stanem epidemii na terenie kraju, po raz drugi zmieniona została formuła Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Odbędzie się ono w postaci cyklu konferencji, seminariów i warsztatów, które będą miały formułę on-line. Forum będzie połączone ze spotkaniami Laboratorium Ekonomii Społecznej – grona złożonego z ekspertów związanych z Uniwersytetem Warszawskim.

Forum organizowane jest w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER).

Ramowy plan Forum

W ramach wydarzenia zaplanowano cykl pięciu spotkań w zróżnicowanych formułach, tj. konferencji, seminariów, a także nowatorskiej formuły open space technology. Elementy Forum wykorzystujące formułę dyskusyjną będą moderowane. W trakcie warsztatów zaplanowano dyskusję w mniejszych grupach. Każde ze spotkań zakończy się podsumowaniem.

>>>PROGRAM<<<

Materiały z poszczególnych konferencji:

26 maja br. 

>>>Prezentacja prof. A. Bliklego<<<     >>>Prezentacja Spółdzielni Socjalnej Smak Bistro<<<

9 czerwca br

>>>Prezentacja Spółdzielni Socjalnej Dobra Ekonomia<<<      >>>Prezentacja_Działania MRiPS w obszarze ES<<<     

>>>Prezentacja nt. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transpormacji<<<

16 czerwca br.

>>>Spółdzielnia Socjalna Kuźnia Talentów<<<    >>>Mechanizm zakupowy OWES w Wielkopolsce<<<

>>>KPO i nowa perspektywa finansowa ES+_MFiPR<<<   >>>Mechanizm zakupów interwencyjnych SIRES<<<

>>>Spółdzielczy i solidarni_SNRSS<<<

22 czerwca br.

>>>Czym jest najpierw mieszkanie_J.Wilczak<<<   

>>>Planowanie deinstytucjonalizacji i nowoczsne koncepcje w jej wdrażaniu<<<

30 czerwca br.

>>>Wyzwania przyszłości ES prof. R. Szarfenberg<<<

Data utworzenia: 2018-10-02 13:36:30 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2021-05-31 14:39:34 przez: Anna Moskwa

 

III Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

5 i 6 czerwca 2019 r. w Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego przy ul. Stefana Czarnieckiego 51 w Warszawie odbędzie się III OFESiS.

Wydarzenie to zaplanowano jako forum wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami, cyklicznie gromadzące ludzi związanych z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej. To także możliwość szerokich konsultacji rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę koordynatora polityk publicznych w tym obszarze.

III OFESiS zorganizowane będzie w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER).

Program III OFESiS do pobrania <<>>

Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftLX3wcqyvO9glRFZolOPitNUgVfiyWukq5iF3KY_KVyAXVw/viewform

Uwaga: Rejestracja trwa do 22 maja br.


 

III OGÓLNOPOLSKIE FORUM
EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ

Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego

Warszawa, ul. Stefana Czarnieckiego 51

 

5-6 czerwca 2019 r.

 
 

Forum towarzyszyć będą:

 • Uroczystość przyznania certyfikatów „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019”
 • Targi podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych
 • Warsztaty – niespodzianka. Przygotowanie konkretnych produktów z PES
 • Turnieje gier planszowych „Chłopska szkoła biznesu“ oraz „Ekonomia Społeczna“
 • Spacer śladami historii spółdzielczej
 • Punkty informacyjne realizatorów działań projektowych PO WER dla podmiotów ekonomii społecznej

 

PROGRAM III OFESiS

 

Przedsiębiorczość społeczna – misja społeczna w profesjonalnym wydaniu

 

I dzień – 5 czerwca

 

Pierwszy dzień Forum poświęcony będzie przede wszystkim przedsiębiorstwom społecznym, profesjonalizacji ich działalności i doskonaleniu form współdziałania. Dobre praktyki zostaną nagrodzone Znakami Jakości Ekonomii Społecznej 2019. Tradycyjnie odbędzie się także spotkanie sieciujące instytucje działające na rzecz sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym. Ponadto nie zabraknie miejsca na konstruktywne spory dotyczace kształtu ekonomii społecznej i solidarnej.

 

09.30 – 10.30  Rejestracja uczestników, powitalna kawa

 

10.30 – 10.45  Ekonomia solidarności społecznej otwarcie i wystąpienie wprowadzające

 

 • Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

10.45 – 11.30  Głos przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej

 

 • Fundacja Leżę i pracuję
 • Spółdzielnia Socjalna Równość
 • Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum

 

11.30 – 13.30  Równoległe warsztaty (cykl I):

 

 • Profesjonalizacja działań przedsiębiorstw społecznych w ramach sieciowania

Po co współpracować? Czym w praktyce jest sieciowanie? Jak można myśleć o franczyzie społecznej? Czy można sprawnie zarządzać rozproszoną produkcją? Jak przedsiębiorstwa społeczne mogą odnosić sukcesy na wolnym rynku poprzez wymianę zasobów?

Warsztat dostarczy odpowiedzi na te i wiele innych pytań, w oparciu o różnorodne przykłady sieciowania przedsiębiorstw społecznych z Polski i zza granicy.

 

 • Od zatrudnienia socjalnego do przedsiębiorstwa społecznego – ścieżka reintegracji społecznej – panel dyskusyjny podsumowujący 15-lecie wejścia w życie ustawy o zatrudnieniu socjalnym

 

 • Regionalna koordynacja rozwoju ekonomii społecznej – spotkanie sieciujące ROPS i OWES

Na spotkaniu kontynuowana będzie dyskusja dotycząca reintegracji, realizowanej w przedsiębiorstwach społecznych, jako ścieżki do pełnego włączenia społecznego i zawodowego. W warsztatowej formule będziemy rozmawiać o prowadzeniu skutecznych działań reintegracyjnych i wsparciu liderów przedsiębiorstw społecznych w kontekście budowania trwałych miejsc pracy.

 

Równolegle do pierwszego cyklu warsztatów odbywać się będzie turniej gier planszowych „Chłopska szkoła biznesu“.

W jaki sposób zainteresować ekonomią społeczną młodzież? Jak w łatwy sposób pokazać różnice między klasycznym biznesem a przedsiębiorstwem społecznym? I w końcu, co łączy XVIII-wiecznego andrychowskiego drelicharza ze współczesnym przedsiębiorcą społecznym? Odpowiedź na te pytania znajdą Państwo grając w Chłopską Ekonomię Społeczną!

W rozgrywkach może wziąć udział maksymalnie 36 osób.

 

13.30 – 14.15  Obiad

 

14.15   – 16.15  Równoległe warsztaty (cykl II):

 

 • Debata oksfordzka z tezą: Każde przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem społecznym
 
 • Profesjonalny marketing – jak budować markę miejsca?

Warsztat dostarczy odpowiedzi na kilka istotnych w marketingu terytorialnym pytań. Czym jest marka miejsca? Jak wykorzystać ją dla rozwoju regionu we współpracy z sektorem ekonomii społecznej?  Jak i z kim szukać wspólnego mianownika dla promocji miejsca? Jak dokonać wyboru symbolu istotnego lokalnie i sprawić, by stał się atutem w działalności rynkowej i społecznej?

 

 • Współpraca podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych z biznesem – jak to robi się w ekonomii społecznej?

W trakcie warsztatu spróbujemy znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące współpracy, m.in. jak zapobiegać niepowodzeniom, jak budować relacje z klientami – jak pozyskać stałych klientów i sprawdzonych kontrahentów, jak identyfikować i uprzedzać ryzyka?

 

Równolegle do drugiego cyklu warsztatów odbywać się będzie spacer śladami historii spółdzielczej.

 

 16.30 – 18.30  Uroczyste wręczenie certyfikatów „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019” z udziałem Elżbiety Rafalskiej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Krzysztofa Michałkiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

18.30 Kolacja

 

 II dzień – 6 czerwca

Drugi dzień Forum dedykowany będzie spotkaniom i dyskusjom, dotyczącym m.in. doświadczeń z innych krajów, w których sektor ekonomii społecznej jest ważnym aktorem w obszarze gospodarki i polityki społecznej, ale także rozmowom na tematy, które Uczestnicy Forum uznają za ważne, w formule Open Space.

 

 09.00 – 10.00  „Kawa z wartościami” - spotkania z liderami i ciekawymi osobami ze świata ekonomii społecznej

 

10.00 – 11.30  Panel pn. Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna w międzynarodowych trendach rozwoju społeczno-gospodarczego

 

11.40 – 14.10  Open space

 

Istotą metody Open Space jest otwarcie przestrzeni umożliwiającej i wspomagającej rozwój konstruktywnych idei. Formuła Open Space pozwala zderzyć różne poglądy, podejścia do tematu z różnych perspektyw, aktywnie włączyć uczestników w opracowanie tematu konferencji. Open Space jest prowadzone przez wyspecjalizowanych moderatorów i kończy się konkretnymi udokumentowanymi ustaleniami.

Równolegle, w godzinach 10.00-13.00 odbywać się będzie turniej gier planszowych „Ekonomia Społeczna“

 

14.10 – 14.30  Podsumowanie Forum

 

14.30    Obiad

 

Data utworzenia: 2018-10-02 13:36:30 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2021-05-31 14:39:34 przez: Anna Moskwa

II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

24 i 25 października 2018 r. w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus główny) w Warszawie odbędzie się II OFESiS.

Wydarzenie to zaplanowano jako forum wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami, cyklicznie gromadzące ludzi związanych z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej. To także możliwość szerokich konsultacji rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę koordynatora polityk publicznych w tym obszarze.

II OFESiS zorganizowane będzie w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER).

Program II OFESiS do pobrania <<>>

Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem:

https://goo.gl/forms/vm0qHXbbAOGfWDNp1

Uwaga: Rejestracja trwa do 11 października.

W razie pytań prosimy o kontakt z wykonawcą - Lubelską Fundacją Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej pod adresem: mail@lfwb.eu lub numerem telefonu: 530-630-231.

Data utworzenia: 2018-10-02 13:36:30 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2021-05-31 14:39:34 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy