Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Grupa ds. edukacyjnych

Skład Grupy ds. edukacyjnych powołanej Uchwałą nr 2 KKRES z dnia 20 stycznia 2022 r. ws. powołania grup roboczych.

  1. Pani Dorota Bojemska
  2. Pani Anna Bulka
  3. Pan Zbigniew Hanas
  4. Pan Jerzy Jankowski
  5. Pani Barbara Święch-Bober
  6. Katarzyna Tręda-Pisera
  7. Pan Mariusz Urban
Data Temat
3.02.2022 Pierwsze spotkanie Grupy ds. edukacyjnych KKRES w ramach prac III kadencji odbyło się w formule zdalnej. W trakcie spotkania wybrano przewodniczącą grupy, a także omówiono tematy, którymi powinna zając się grupa w trakcie prac III kadencji Komitetu. Ustalono harmonogram prac.
12.04.2022 Spotkanie odbyło się w formule zdalnej. Przedmiotem spotkania była prezentacja przez autorkę ze Związku Lustracyjnego Spółdzielni, Joannę Brzozowską - Wabik, ekspertyzy opracowanej na zlecenie MRiPS pn. „Spółdzielczość uczniowska i inne formy przedsiębiorczości społecznej dzieci i młodzieży w wybranych krajach Unii Europejskiej“.
21.06.2022 Spotkanie odbyło się w formule zdalnej. Przedstawiono informację o realizacji projektu edukacyjnego dla szkół ponadpodstawowych, współfinansowanego ze środków EFS - "Ekonomia społeczna dla szkół". Omówiono też kwestię spółdzielni uczniowskich w roku szkolnym 2021/2022.


Data utworzenia: 2021-12-09 13:22:47 przez: Weronika Tomaszewska

Tagi:

Polecamy