Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

GENERATORY WNIOSKÓW

GENERATOR OFERT I SPRAWOZDAŃ
Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025.

https://zs.mrips.gov.pl/

Głównym celem Programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego.

GENERATOR WNIOSKÓW I SPRAWOZDAŃ
Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

https://kpoes.mrips.gov.pl/

Celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. W ramach Programu podmioty ekonomii społecznej będą mogły uzyskać wsparcie na modernizację swojej działalności.

Data utworzenia: 2022-12-16 08:40:43 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2022-12-16 08:50:03 przez: Weronika Tomaszewska

Tagi:

Polecamy