FUPP zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na szkolenie dotyczące modelu wsparcia PPiO oraz wynikającej z niego praktyki poradniczej

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) zaprasza na szkolenie dotyczące modelu wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz wynikającej z niego praktyki poradniczej. Model przedstawia systemowe podejście do organizowania i świadczenia usług poradniczych oraz zalecenia jego wdrożenia, jako stałego elementu polityki państwa. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane wyniki prac zespołu składającego się z przedstawicieli Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawa, INPRISu – Instytutu Prawa i Społeczeństwo, Instytutu Spraw Publicznych i Związku Biur Porad Obywatelskich, którzy przez ostatnie dwa lata realizowali projekt systemowy pt. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego - gmin, powiatów i województw - w tym przede m.in. przedstawicieli: ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, powiatowych urzędów pracy, rzeczników praw konsumenta, rzeczników praw pacjenta, ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, państwowych inspekcji pracy, zakładów ubezpieczeń społecznych, czy rzecznika praw obywatelskich.

Podczas szkolenia, omawiane będą następujące zagadnienia:

  • wyniki badań dotyczące osób korzystających z poradnictwa, podmiotów świadczących poradnictwo, instytucji wspierających oraz wyniki ogólnopolskiego badania opinii publicznej na temat poradnictwa,
  • zagraniczne rozwiązania w dziedzinie poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
  • internetowa mapa poradnictwa,
  • poszczególne elementy samego modelu wsparcia,
  • standardów udzielania i organizowania usług poradniczych,
  • stosowanie standardów w praktyce, w tym nowoczesnych technologii udzielania porad,
  • wymagana dokumentacja w pracy poradniczej.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa i formularzem zgłoszeniowym (pobierz regulamin). Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona, w związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie, nie zapewniają zwrotu kosztów dojazdu.

Terminy i miejsca szkolenia:

Miesiąc

Data i miejsce szkolenia

Kwiecień 2014

Warszawa: 28-29 IV – Dom Chłopa – Hotel „Gromada”

Maj 2014

Warszawa: 19-20 V – Dom Chłopa – Hotel „Gromada”

Poznań: 26-27 V

Czerwiec 2014

Białystok: 5-6 VI – Hotel Gołębiewski

Kraków: 23-24 VI

Ramowy Harmonogram Programu Szkoleniowego:

Dzień I - Poniedziałek:

11.00 – 12.30 – szkolenie cz. I – zapoznanie się uczestników, przedstawienie się trenerek, przedstawienie Projektu

12.30 – 14.30 – obiad oraz zakwaterowanie w hotelu uczestników i uczestniczek szkolenia, którzy zgłosili chęć i potrzebę noclegu

14.20 – 16.30 – szkolenie cz. II – prezentacja podstawowych elementów wypracowanego modelu oraz przedstawienie wyników badań i analiz prowadzonych w ramach Projektu

16.30 - 16.45 – przerwa kawowa

16.45 – 18.45 – szkolenie cz. III – aktywny warsztat dotyczący usługodawców, ich cech, warunków jakie będą musiały spełnić instytucje poradnicze, aby móc stać się częścią systemu, czy też prowadzić punkt poradniczy, w którym będzie można uzyskać informację oraz poradę prawną/obywatelską. Ponadto warsztat dotyczy odpowiedzi na pytanie, jak korzystać z wypracowanych w Projekcie narzędzi.

18.45 - 20.00 – kolacja

Dzień II - Wtorek:

8.00 – 9.00 – śniadanie dla uczestników i uczestniczek korzystających z noclegu w hotelu

9.00 – 11.00 – szkolenie cz. IV – metody działania punktów poradniczych, nowoczesne technologie

11.00 – 11.15 – przerwa kawowa

11.15 – 13.15 – szkolenie cz. V – najczęstsze problemy w działalności publicznych usługodawców świadczących informację i poradę prawną/obywatelską oraz zdiagnozowane zagrożenia przyszłego modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w oparciu o studium przypadku

13.15 – 14.30 – obiad

14.30 – 16.00 – szkolenie cz. VI – podsumowanie i zakończenie szkolenia

Jak się zgłosić?

W przypadku CHĘCI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH, wypełniony formularz zgłoszeniowy, deklarację oraz oświadczenie (plik do pobrania) należy wysłać w wersji elektronicznej - wypełniony komputerowo (UWAGA nie skany z podpisami!) na adres email: rekrutacja@fupp.org.pl. Rekrutacja na szkolenia jest ciągła. W tytule wiadomości prosimy wpisać datę i miejsce preferowanego szkolenia, wraz z dopiskiem "z noclegiem" lub "bez noclegu".

Dokumenty zostaną podpisane przez uczestników/czki w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Dodatkowych informacji udziela Asystent projektu – Anna Włodarczyk

tel.: 530 287305, e-mail: rekrutacja@fupp.org.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00.

Zapraszamy serdecznie,
Zespół Projektu

Data utworzenia: 2015-05-06 15:12:23